Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Choroby nadobličiek v detskom veku

Choroby nadobličiek v detskom veku

Nadobličky patria medzi najdôležitejšie žľazy s vnútornou sekréciou, ktorých správna činnosť je esenciálna pre funkciu všetkých ostatných orgánových systémov. Absolútny nedostatok nadobličkových hormónov je nezlučiteľný so životom, preto včasné rozpoznanie symptómov a adekvátna liečba sú nevyhnutné pre záchranu života a jeho následnú primeranú kvalitu. V predloženom učebnom texte sú opísané základné fyziologické poznatky o nadobličkách a ich hormónoch, ďalej etiológia, príznaky, súčasné možnosti diagnostiky a liečby pri nedostatku a nadbytku jednotlivých hormónov kôry a drene nadobličiek, pričom samostatnú kapitolu tvorí kongenitálna adrenálna hyperplázia. Verím, že tieto poznatky budú nápomocné pre študentov študujúcich v odbore Všeobecné lekárstvo, najmä v príprave na skúšku z pediatrie, ale aj pre iné príbuzné odbory.
 

 
autor: Jarmila Vojtková | JLF UK v Martine | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: nadobličky, kortikoidy, detský vek, insuficiencia nadobličiek, hyperfunkcia nadobličiek, kongenitálna adrenálna hyperplázia | příloh: 4 | zobrazeno: 700x | publikováno: 19.12.2017
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9

Zvuky srdca
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Mitrálna insuficiencia | 9.7.2008 168.26 KB registrovaný používateľ &nd..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
..klíčová slova: aortálnej chlopne, insuficiencia trikuspidálnej chlopne, pneumothorax, Stenóza a..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. Chronická hypoxemicko-hyperkapnická respiračná insuficiencia Obštrukčné spánkové apnoe stredne ťažkého stupňa .. ..klíčová slova: Svalová dystrofia, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 ..

Aortokoronárny bypass
.. predsieň hraničnej veľkosti (43mm), mitrálna insuficiencia – stupeň I, pravá komora normálnej ve..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. - chronická hypoxemicko-hyperkapnická respiračná insuficiencia s hypoxémiou ťažkého stupňa, s hyperkapniou stre.. ..klíčová slova: BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 ..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. UNLP v Košiciach s diagnózami: CF, pankreatická insuficiencia pri základnom ochorení a bilaterálne cylindrické ..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
..klíčová slova: Barlow, insuficiencia mitrálnej ..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. na pľúcnu embolizáciu (akútna respiračná insuficiencia, sklon k hypotenzii, tachykardia, hemoptýza ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. ako diabetes mellitus, imunosupresia, vaskulárna insuficiencia, či rany u geriatrických pacientov všeobecne. Vý..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-01-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].