Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 35 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Počítače a zdraví
..klíčová slova: zdraví, internet,..

Hypertext atlas of Dermatopathology
.. image. The distribution of such images over the Internet requires developing a suitable user's interface..

Praktická cvičení z biologie a genetiky
.. cvičení z biologie a genetiky publikovaná na internetu. Umožňují studentům i ostatním zájemcům neomez..

Praktický atlas lékařské parazitologie II.
.. parazitologický atlas volně přístupný na síti Internet. Jeho cca 400 fotografii (doplněných podrobným uč..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
.. učební portál dostupný v elektronické podobě na internetu pro studenty medicíny i další zdravotnické pra.. .. jako moderního způsobu individuální výuky přes internet na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity ob..

Hypertext atlas of Pathology
.. Hypertext Atlas For Pathology Education, J Med Internet Res 1999;1(suppl1):e64Links: Link Date..

Virtuální mikroskop
.. (přístup ke všem prvkům atlasu je přes Internet, pomocí webového prohlížeče) a vzájemnou prová..

Topographical anatomy of limbs
.. the time of scanners because number of similar Internet sources does not observe this base. Two years..

Procvičení histologických preparátů
.. jazyce PHP a uložen na doménovém serveru Internet Centra (ic.cz) pod doménou druhého řádu. V pří..

Hypertextový atlas patologie
.. je postupně budován od roku 1998, kdy byla na Internet uploadována první verze. S tímto atlasem sdílí zá.. .. takže údaje o jednotlivých vyšetřeních se na Internet nedostanou. Generování HTML kódu atlasu Zdrojové ..

Webináre z kardioógie
.. komunikácie, ktorá prebieha prostredníctvom internetového pripojenia. Užívateľ nepotrebuje nijaký špec..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. odborníka odkudkoli, kde je připojení k síti Internet. Obrázek 2: Ukázka části formuláře studie ve web..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. Archiv tedy není t.č. dostupný volně po internetu, což jeho současnou širokou praktickou vy..

Virtuální mikroskopický atlas
.. na prohlížečích Mozilla Firefox 1.x, 2.0 a MS Internet Explorer 5.x-7.x. Jakým způsobem se s preparáty ..

E-LEARNING COURSE: DONATION AND HARVEST OF CELLS AND TISSUES
.. e-learning technologies.World Wide Web-Internet and Web Information Systems,17, 2014,p.189-198..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. dostupných pro oblasti biologie a biomedicíny na internetu a vyzkoušet si, jak adaptivní učení ve sku..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. důvodů je Knihovna chemorežimů je budována jako internetový veřejně dostupný portál, který kromě vlastní k..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. pro výuku v praktických cvičeních na stránkách internetu. Studijní materiál (text i schémata) byl ak..

Rozštěpové vady obličeje
.. FN u sv. Anny v Brně. Jiné jsme převzali z internetu. U těchto obrázků jsou uvedeny odkazy na př..

Webcasting a vzdelávanie
.. digitálnych videozáznamov prostredníctvom internetu. Je efektívnym nástrojom pre dištančné formy vzd..

Atlas fyziologie a patofyziologie
..Internetové multimediální výukové pomůcky pro studijní pro..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
.. platformě Control Web 5. Současně je přenesen na internetovou platformu Macromedia Flash. Je k dispozici..

Základy informačných technológií
.. - princípy komunikácie a výmeny informácií na Internete, Bezpečnosť a ochrana údajov - faktory ov..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. a obsah kapitoly; vlastný text; záver; užitočné internetové odkazy; kontrolné otázky a úlohy a bib..

Psychosociální vývoj
.. vlastní počítač pro prohlížení i bez připojení k Internetu. Součástí uvedených webových stránek jsou testy ..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. internetový výukový portál AKUTNE.CZ se již od svého počát..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. jiných podobně tematicky zaměřených materiálů na internetu tuto zásadu nedodržuje. Myšlenka vytvořit int..

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií
.. citáciách obsahuje 39 literárnych citácií a 18 internetových citácií. V úvode sa uvádza problematika kate..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. podle přiložených instrukcí a předloží ve formě internetového formuláře. Předmět je zaměřen tématicky na t..

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult
.. na renomované monografie , časopisy, databáze a internetové servery. ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-09-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].