Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení
.. materiál prezentuje v prehľade problematiku rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení p.. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení 18.. ..klíčová slova: neinfekčné ochorenia. Kardiovaskulárne ochorenia, kardiovaskulárne riziko, rizikové f.. ..klíčová slova: Kardiovaskulárne ochorenia, kardiovaskulárne riziko, rizikové faktory – neovplyvniteľné, rizikové fak..

Vybrané kapitoly z angiológie
..Kardiovaskulárne ochorenia patria k základným príčinám morbidity a.. .. jednotlivých kapitolách sú stručne analyzované rizikové faktory ochorení, ich klinický obraz, di..

Nervus vagus
.. stavov spojených so zápalom (napr. autoimunitné, kardiovaskulárne, gastrointestinálne, metabolické, onkologické, ne..

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV
.. nežádoucích účinků, ale může také zvyšovat riziko interakcí určité látky s jinými léči..

Akutní stavy v neurochirurgii
.. akutní neurochirurgickou konzultaci a řešení pro riziko vzniku závažného nezvratného neurologického defi..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. povinnosti, Münchhausenův syndrom v zastoupení, riziko neopodstatněného obvinění nevinných rodičů vs. ri..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. síce veľmi úzko koreluje s jej denzitou, no na riziko zlomeniny vplýva viacero faktorov ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. výsledek je však získán dříve a nehrozí riziko jeho zkreslení v důsledku kontaminace mateřskou ..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. a operovaná rohovka je mechanicky odolnejšia. Riziko rejekcie transplantátu a pooperačný as..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. identifikují pacienty, u kterých je zvýšené riziko vzniku nebo přenosu geneticky podmíněného one..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. režim, oproti kontinuálnemu, maximálne znižuje riziko anaeróbnej infekcie, ktorá je typická pre uz..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].