Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení
.. materiál prezentuje v prehľade problematiku rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení p.. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení 18.. ..klíčová slova: neinfekčné ochorenia. Kardiovaskulárne ochorenia, kardiovaskulárne riziko, rizikové f.. ..klíčová slova: Kardiovaskulárne ochorenia, kardiovaskulárne riziko, rizikové faktory – neovplyvniteľné, rizikové fak..

Nervus vagus
.. stavov spojených so zápalom (napr. autoimunitné, kardiovaskulárne, gastrointestinálne, metabolické, onkologické, ne..

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV
.. nežádoucích účinků, ale může také zvyšovat riziko interakcí určité látky s jinými léči..

Akutní stavy v neurochirurgii
.. akutní neurochirurgickou konzultaci a řešení pro riziko vzniku závažného nezvratného neurologického defi..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. excidovaného tkaniva by sa nezahojila a riziko rozpadu rany v týchto prípadoch veľké. Pac..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. povinnosti, Münchhausenův syndrom v zastoupení, riziko neopodstatněného obvinění nevinných rodičů vs. ri..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. síce veľmi úzko koreluje s jej denzitou, no na riziko zlomeniny vplýva viacero faktorov ..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. vyrieši obštrukciu čreva, ale pacient má stále riziko neskoršej obštrukcie, pokiaľ v žlčníku ostanú ešt..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. výsledek je však získán dříve a nehrozí riziko jeho zkreslení v důsledku kontaminace mateřskou ..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. aplikácie lokálnych anestetík a tým znižuje riziko možných komplikácií. Pozitívny efekt je zazn..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. a operovaná rohovka je mechanicky odolnejšia. Riziko rejekcie transplantátu a pooperačný as..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. liečby fixným aparátom skrátená, redukujeme tak riziko vzniku bielych škvŕn a gingivitídy, ktoré sa..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. riešenie, pokiaľ je jej priemer väčší ako 2 cm. Riziko ruptúry však podľa iných zdrojov literatúry nezá..

Manažment karcinómu prsníka
.. najčastejším karcinómom u žien. Rizikové faktory sú: vek (50-65 rokov), hormonálny st..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. dutine, poruchou prijímania potravy a zvýšeným rizikom vzniku sekundárnych infekcii. Sú pre vás ob.. .. často kryté fibrínovou pablanou. Zvyšuje sa riziko vzniku sekundárnej bakteriálnej infekcie. H..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. identifikují pacienty, u kterých je zvýšené riziko vzniku nebo přenosu geneticky podmíněného one..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. anestézii k úplnému vyliečeniu pacienta. Rizikové faktory: expozícia slnečnému žiareniu pred..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. režim, oproti kontinuálnemu, maximálne znižuje riziko anaeróbnej infekcie, ktorá je typická pre uz..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. CFRD sa odvíja pokles pľúcnych funkcií a riziko komplikácií CF. Je potrebné klásť dôraz na ciele..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].