Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Materiál seznamuje formou PPT s patogenezí arytmií, vyšetřovacími metodami a terapií nejčastějších arytmií (tachyarytmie, bradyarytmie). Jednotlivé videosekvence dokreslují studentovi reálné situace vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy jako jsou elektrofyziologické vyšetření, kardioverze, kardiostimulace, katetrizační ablace, implantace ICD a užití transtelefonního záznamníku. U každého výkonu je popsána příprava nemocného, pomůcky, průběh vyšetření a ošetření po výkonu.

 
autor: Jana Málková, Hana Svobodová | 3.LF UK | disciplína: Kardiologie, angiologie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Arytmie, kardiologie, interní ošetřovatelství | příloh: 7 | zobrazeno: 6931x | publikováno: 8.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou

TVT („tension-free vaginal tape“), je metoda založena na experimentálním výzkumu uzavíracího mechanizmu ženské močové trubice. Tato operace nekoriguje patologickou hypermobilitu uretry a neelevuje hrdlo močového měchýře, ale pooperační kontinenci zajišťuje mimo jiné i pomocí kolénkového zalomení na uretře, v místě implantované pásky, které nastává při stresovém manévru. Operace se řadí mezi minimálně invazivní chirurgické výkony a je prováděna ambulantně nebo v rámci krátkodobé hospitalizace.

 
autor: Gabriel Varga, Kamila Karmašová, Martin Hajný | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie, Urologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: inkontinence, TVT | příloh: 1 | zobrazeno: 12860x | publikováno: 8.9.2008 | poslední úpravy: 14.5.2012

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem

Inhalační trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způsobené inhalací produktu hoření nebo páry. I když se inhalační trauma může vyskytnou i izolovaně, velmi často je asociováno s termickým traumatem, tedy popáleninami. Pravděpodobnost jeho výskytu poté narůstá se zvyšujícím se rozsahem popálené plochy. Fyzikálně-chemická povaha inhalované partikule následně rozhoduje, kde bude lokalizováno maximální množství patologických změn. V případě hydrofilnějších a větších částic je maximum postižení v oblasti orální (dutina ústní, dutina nosní), u inhalace hydrofobrnějších a menších částic se postižení posouvá aborálním směrem. Mezi nejvýznamnější komplikace v souvislosti s inhalačním traumatem je udávaná infekce v oblasti dolních dýchacích cest, zejména ventilátorová pneumonie (VAP). Tato komplikace se může vyvinout u 50-80 % pacientů s inhalačním traumatem. Bronchoskopie je dnes nezastupitelnou metodikou, která má u pacientů s inhalačním traumatem významný diagnostický a terapeutický potenciál.

 
autor: Břetislav Lipový, Jakub Holoubek, Filip Raška, Pavel Brychta | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Pneumologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Inhalační trauma, bronchoskopie, komplikace, infekce | příloh: 1 | zobrazeno: 1972x | publikováno: 13.6.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 39 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy
.. psychologie - individuální dynamická psychoterapie - interpersonální psychoterapie - transakční ana.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Psychoterapie | 5.12.2009 3.85 MB kdokoli – Pracoviště: K.. ..klíčová slova: terapie, psychiatrie, psychoterapeutické ..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
..klíčová slova: a soběstačnost, léčebné polohy a polohování, kompresivní terapie, neinvazivní měření vitálních funkcí, odb.. ..klíčová slova: léčebné polohy a polohování, kompresivní terapie, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biol..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. materiál pro studenty 2. a 3. ročníku fyzioterapie 3.LF UK. Článek obsahuje tři videa zabývající se .. .. vyšetření fyzioterapeutem Myopatie II. (Možnosti terapie, délka 15:43) uvádí možnosti terapie s při..

Hormonální léčba děložních myomů
.. indikacím ke gynekolgociké operaci. Farmakoterapie děložních myomů má spíše symptomatický nebo tranz.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Hormonální terapie děložních myomů | 13.2.2015 8.07 MB uživatel vzdě..

Metody celulárních separací
.. pokrokem v aplikacích celulární terapie v nejrůznějších oborech medicíny roste nutnost iz.. ..klíčová slova: separace, celulární terapie..

Pelvic organ Prolaps
.. pánevního dna . Závěrem je stručně zmíněna terapie . Práce je doplněna obrazovou dokumentací z USG ..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. jsou popsány principy a postupy Ponsetiho terapie od přikládání sádrových obvazů až po perkutánní t.. ..klíčová slova: Pedes equinovari congenitales, Ponsetiho terapie, sádrové obvazy, Perthesova choroba, pánevní ost..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
..klíčová slova: - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, terapie, onkogynekologie, karcinom děložního hrdla, pr..

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)
..klíčová slova: ženská, infertilita mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, ..

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)
..klíčová slova: ženská, infertilita mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, ..

Urogynekologie - Inkontinence moči u žen
..klíčová slova: - inkontinence, ženy, terapie, inkontinence moči u žen, konzervativní léčba, op..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. mozkovou atrofii a také účinnost imunomodulační terapie. Cílem této práce, která vychází z nejnovějších v.. ..klíčová slova: diagnostika, magnetická rezonance, léčba, DMD terapie, difererenciální diagnostika, akutní di..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
..klíčová slova: markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, horm..

Termoterapie
..terapie je část fyzikální terapie, kdy teplo do org.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Termoterapie - 1. část | 8.2.2011 294 KB registrovaný už.. ..klíčová slova: chlad, pozitivní termoterapie, negativní termoterapie, termoterapie částečná a ..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. problematiky, klasifikace, případně možnosti terapie a komentované RTG ..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. a rekonstrukční péče. Konzervativní terapie, chirurgická terapie. Hojení a komplikace po p..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. výsledky: VlozteText Histologie: VlozteText Terapie: VlozteText Diskuze/komentář: VlozteTextPřílohy: ..

E-learningový kurz geriatrie
.. rysů chorob vyššího věku, jejich diagnostiky a terapie s ohledem na hlavní cíl geriatrické medicíny &nd.. ..klíčová slova: oligosymptomatologie, polyfarmakoterapie, soběstačnost, intelektové poruchy, deprese, ma..

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. odpovedať na všetky otázky patofyziológie a terapie kašľa. Učebné texty sú určené predovšetkým študen..

Medicína založená na důkazu
.. kdokoli – Otitis Journal Club Algoritmus terapie | 7.4.2016 482.54 KB kdokoli – Otitis..

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice
.. vo sfére molekulárnej biológie, diagnostiky a terapie však posúvajú manažment cervikálnych prekanceróz ..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. EEG). Součástí je diagnostická rozvaha a návrh terapie. Cílem nebylo obsáhnout celou neurologii, ale s..

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
..klíčová slova: třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie,..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. najčastejšie limitujúce faktory onkologickej terapie a môžu byť aj príčinou morbidity a mort..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická p..

Anémie v dětském věku
.. ohrožující, že znalost jejich diagnostiky a terapie je naprosto nezbytná.  Přílohy: Příloha D..

Základy intenzivní medicíny
.. Licence Aspirace do plic - příčiny a následky, terapie a prevence | 21.3.2006 290 KB registrovaný ..

Základy anesteziologie
.. MB registrovaný uživatel – Antikoagulační terapie a neuroaxiální blokády | 5.12.2007 332.5 KB re..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. kognitivních poruch, jejich diagnostiky a terapie u konkrétních pacientů však nelze z důvodů názor..

Ošetrovanie chronických rán
.. e-learningového kurzu s názvom Produkty lokálnej terapie nehojacich sa rán je obsahovo zameraná na o..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].