Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty predstavujú heterogénnu populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR), ich delíme na dve základné populácie, s alfa/beta- (~ 95 %) a gama/delta-receptorom (~ 5 %). Alfa/beta T-lymfocyty sa ďalej delia na tri základné populácie - pomocné (TH), cytotoxické (Tc alebo CTL) a prirodzene regulačné (nTreg). Pomocné T-lymfocyty sú tiež heterogénne a delíme ich na 5 subpopulácií: Th1, Th2,Th9, Th 17 a Th22.
Každý biologický systém zahŕňa v sebe nielen efektorové, ale aj kontrolné mechanizmy, ktoré udržujú homeostázu organizmu. Najdôležitejšími imunitnými mechanizmami sú tie, ktoré sprostredkúvajú regulačné T-lymfocyty, ktoré delíme na prirodzené (nTreg) a indukované (iTreg). Kým nTreg bránia rozvoju autoagresívnych procesov (autoimunitných a alergických), tak iTreg-lymfocyty zabezpečujú priebeh imunitných reakcií vo fyziologických hraniciach.
T-lymfocyty po svojej aktivácii sa nielen diferencujú na efektorové bunky, ale aj na pamäťové (Tm), ktoré prežívajú v organizme mnoho rokov, niektoré aj celoživotne a po opakovanom stretnutí sa s antigénom zabezpečujú promptnú a intenzívnejšiu imunitnú odpoveď. Aj pamäťové T-lymfocyty sú heterogénne. V súčasnosti dobre poznáme iba ich dve subpopulácie –Tcm (T central memory cells) a Tem (T effector memory cells).

Gama/delta T-lymfocyty predstavujú samostatnú, nezávislú skupinu T-lymfocytov. Majú fenotyp CD3+CD4-CD8- . Zaujímavá je ich distribúcia, menšia časť je v periférnej krvi (u človeka 0,2 - 20,0 %), slezine a v lymfatických uzlinách, kým druhá, väčšia, časť sa nachádza v tkanivách, najmä medzi epitelovými bunkami epidermy a epitelovými bunkami gastrointestinálneho či reprodukčného traktu; označujeme ich preto aj ako intraepidermové, resp. intraepitelové (IEL).

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: T-lymfocyty, subpopulácie, HLA-molekuly, CD1-molekuly | příloh: 1 | zobrazeno: 9610x | publikováno: 28.3.2013

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

   Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne si ich delíme na B- a T-lymfocyty a trochu zabúdame na ďalšie, dnes už veľmi dobre definované skupiny buniek – NK- a NKT-bunky.
   NK-bunky sa diferencujú v kostnej dreni, ale časť môže vznikať aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymfocyty - LGL (large granular lymphocytes). Sú to bunky s priemerom 10  - 12 µm, s veľkým obličkovým jadrom a bohatou cytoplazmou, v ktorej sa nachádzajú azurofilné granuly. V periférnej krvi je ich približne 5 až 10 % z celkového množstva lymfocytov. Dokážu zničiť celé spektrum nádorových a vírusom infikovaných buniek a svojou produkciou početných cytokínov sa zapájajú aj do regulácie imunitných procesov. NK-bunky pod vplyvom IL-2 sa diferencujú do agresívnejšej skupiny buniek, ktoré označujeme ako LAK (lymphokine activated killer cells); im sa podobajú TIL (tumour infiltrating lymphocytes).
NKT-bunky predstavujú nezávislú populáciu buniek; dozrievajú v týmuse. Stoja niekde na polceste medzi NK-bunkami a alfa/beta T-lymfocytmi, pretože vlastnia súčasne antigénový receptor oboch. Najtypickejšou vlastnosťou NKT-buniek je, že po stimulácii dokážu veľmi rýchlo produkovať veľké množstvá cytokínov, čo naznačuje, že NKT-bunky sa podieľajú na modulácii imunitnej odpovede. Majú aj výraznú lytickú aktivitu, podobne ako CTL a NK-bunky a môžu sa tak spolu s nimi zúčastňovať na obrane proti nádorom. Rozpoznávajú baktérie, ktoré vo svojej stene nemajú lipopolysacharid, čo naznačuje na ich špecializovanú účasť v antimikrobiálnej imunite. V krvi dospelého jedinca sa ich počet pohybuje na úrovni 0,1 % z T-lymfocytovej populácie. Je tu značná interindividuálna variabilita – od 0,01 % až po 1 %, pričom u žien je ich viac.
Na imunitných reakciách sa napokon zúčastňujú aj K-bunky (killer cells). Morfologicky nepredstavujú samostatnú populáciu a tento pojem znamená skôr funkčné označenie buniek, ktoré sa zúčastňujú na ADCC-reakcii (antibody-dependent cell-mediated cytolysi = – bunkami sprostredkovaná cytotoxicita závislá od protilátky). Patria sem bunky, ktoré vlastnia receptor pre protilátky, t. j. neutrofily, eozinofily, makrofágy a predovšetkým NK-bunky. Po nadviazaní sa na protilátku, ktorá už predtým reagovala s antigénmi na terčovej bunke, sa K-bunky aktivujú a uvoľňujú cytotoxické molekuly, ktoré terčovú bunku usmrcujú.
 

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky | klíčová slova: Bunky NK, NKT, LAK, TIL, MAIT, lymfocyty | příloh: 1 | zobrazeno: 8974x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 68 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 11

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
..ady k.. ..Autori v súbornom referáte sumarizujú pa.. .. generalizované a lokálne opuchy a uvádzajú ich diferenciálnodiagnostický postup. Prvým krokom ra.. ..a Podracká~autori.php?tid=107#Lászlo K.. .. (edém) predstavuje nadmerné hromadenie vody a soli v organizme .. .. ku zväčšeniu tkanív a orgánov, ale i k poruche ich funkcie. Náhly vznik opuchov u zdravého dieťaťa m.. .. zväčšeniu tkanív a orgánov, ale i k poruche ich funkcie. Náhly vznik opuchov u zdravého dieťaťa môže pedi.. ..klíčová slova: v detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna l..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
..álne učebné p.. .. efektívne hromadné spracovanie matematických a štatistických úda.. .. logické a ďalšie špeciálne informácie. Po ich spracovaní je možné vý.. ..arián Švída~autori.php?tid=182#Jaroslav Majerník, J.. ..a riešenie čiastkových úloh pri spracovaní údaj.. .. 7.1 MB registrovaný používateľ – Vzorce a funkcie | 1.7.2009 7.11 MB registrovaný používateľ &nd.. ..klíčová slova: abuľkový procesor, spracovanie údajov, MS Office Ex..

Krev, atlas krevních elementů
.. modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou d.. .. i bohatou obrazovou dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých krevních elementů, t.. ..a Křížková~autori.php?tid=75#Jana Jeriová, Mich.. .. Křížková~autori.php?tid=75#Jana Jeriová, Michaela.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Krev, krevní elementy | 9.1.2015 2.06 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: trombocyt, leukocyt, neutrofil, eozinofil, bazofil, monocyt, makrofág, ..

Deprese, antidepresiva a membrány
..Archiv e-learningových .. .. do buňky a interakcím s nitrobuněčnými elementy. Protože terapeutické účinky antidepresiv se pro.. .. primárního účinku většiny antidepresiv je plazmatická m.. .. antidepresiv se projevují až po delší době jejich podávání, je nutné poznat i jimi vyvolané adap.. .. Fiša.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: synapse, serotonin, lipidové dvojvrstvy, membrány, a..

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax
.. a.. .. texty pre učiteľov – tvorba e-kurzov, e-testov a ďalších aktivít v .. .. učiteľov – tvorba e-kurzov, e-testov a ďalších aktivít v prostredí LMS Moodle. Tieto učebné tex.. ..atarína Korenčiaková~autori.php?tid=68#Juraj Mo.. .. 978-80-89544-44-8, EAN 9788089544448  Prílohy: Príloha Dátum Ve.. ..klíčová slova: arning, moodle, e-testovanie, e-teaching,..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
..agogické .. .. je určený pre študentov bakalárskeho študijného programu. Prvá kapitola s ná.. .. POVOLANIE sa zameriava na spracovanie nasledujúcich oblastí: charakteristiku ošetrovateľstva ako ve.. .. ako vedného odboru so zameraním na funkcie sestry, charakteristiku metód ošetrovateľskej st.. ..atarína .. .. 978-80-88866-96-1 EAN 9788088866961 OBSAH  1 .. ..  7  1.3  Funkcie sestry  8  1.4 ..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..ášky sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor.. .. modelu, Hendersonovej modelu štrnástich ľudských potrieb a Oremovej modelu sebaopatery. P.. ..atarína Žiaková~autori.php?tid=16#Dominika Ka.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. .. – – 7. Štandardy, tvorba a ich používanie v praxi | 14.6.2018 108.24 KB k.. .. Ošetrovateľstvo ako aplikovaná vedná disciplína. Funkcie sestry a rola sestry. Metódy práce | 14.6.2018 1.. ..klíčová slova: ateľstvo ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, be..

Nekonvenčné T-lymfocyty
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Edukačné we.. .. predstavujú veľmi heterogénnu skupinu buniek. V bežnej pr.. .. aj o iných populáciách T-lymfocytov. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, M.. ..an.. .. predstavujú veľmi heterogénnu skupinu buniek. V bežnej pr.. .. aj o iných populáciách T-lymfocytov. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, M.. .. takže dá sa predpokladať, že zníženie počtov a funkcie MAIT-buniek zodpovedá za uvedenú možnú kom.. ..klíčová slova: NKT-bunky, MAIT-bunky, CD1..

Problematika transformácií leukoplakií
..ady k.. .. odborníkov zaoberajúcich sa prekanceróznymi stavmi sa n.. .. odborníkov zaoberajúcich sa prekanceróznymi stavmi sa najčastejšie za.. ..Andrej Jenča~autori.php?tid=151#Eugen .. ..Autori v prezentáciách poskytujú pohľad na pro.. ..klíčová slova: akia, prekancerózne stavy, ..

Prezentácia antigénov
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. ..á imunitná odpoveď začína po vstupe cudzorodých ant.. .. vyvolajú (protilátkový alebo bunkový) závisí od ich biochemickej štruktúry. Niektoré na to, aby im.. .. a sprostredkúvať svoje špecifické efektorové funkcie. Patria sem predovšetkým proteíny, glykolipidy a .. ..an.. ..ásadný rozdiel v rozpoznávaní antigénu alfa/beta T-.. .. indukciu imunitnej odpovede T-lymfocyty, a preto ich označujme aké T-závislé antigény. Naproti tomu eš.. ..klíčová slova: ácia antigénov, HLA, CD1, MR1, ..

Nádory spojovky
..agogické .. ..árne nádory spojovky sú relatívne vzácne. Ich roz.. .. nádory spojovky sú relatívne vzácne. Ich rozvoj má nielen kozmetické súvislosti, ale v pr.. ..Alena.. .. zásade ich môžeme tak, ako u nádorov in.. .. zásade ich môžeme tak, ako u nádorov intrabulbárnych, roz.. ..klíčová slova: alígne nádory spojovky, benígne nádory spojovky, ne..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
..agogické .. ..ány lymfatického systému boli od nepamäti zahalené .. ..an Polák~autori.php?tid=136#Ivan .. .. lymfocyty v týmuse degenerujú, čím sa do krvného obehu dostávajú uvoľnené nukleoproteíny. Aj keď.. .. stáročia, až do roku 1961, kontroverzné tvrdenia ko.. .. tvrdenia komplikovali väčšinu otázok týkajúcich sa jeho funkcie, aj klinického významu. Jeho r.. .. komplikovali väčšinu otázok týkajúcich sa jeho funkcie, aj klinického významu. Jeho rozhodujúca funkcia .. ..klíčová slova: atický systém, monocytovo-makrofágový systém, slez..

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
..agogické .. .. text je určený pre vzdelávanie študentov, ktorí sa pripravujú na vy.. .. symptómy a problémy sú opísané so zreteľom na ich prejavy, posudzovanie a odporúčané intervencie pr.. ..ana.. .. práva vyhradené. Nijaká časť publikácie sa nesmie rep.. ..klíčová slova: aliatívna ošetrovateľská starostlivosť, nevy..

Nervus vagus
..agogické .. .. funkcie a úloha v etiopatogenéze chorôb. Označenie nervus v.. .. funkcie a úloha v etiopatogenéze chorôb. Označenie ner.. .. Mravec~autori.php?tid=308#Katarína .. ..áve výrazný nárast množstva poznatkov o zapojení ne.. .. a terapeutických možnostiach, vychádzajúcich z najnovších poznatkov o funkciách senzitívnych a.. .. a motorických dráh nervus vagus. Fyziologické funkcie nervus vagus Prečo je nervus vagus taký v.. ..klíčová slova: vagus,..

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. vyšetrenie pľúc (FVP) má nenahraditeľné miesto v diferenciálnej di.. .. pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stanoviť diag.. .. predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stano.. ..ana.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: vyšetrenie, spirometria, ergometria, Holter, obličkové t..

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
..agogické .. .. text je určený ako príprava na vypracovanie záverečnej práce pre š.. .. a hypotéz, metódy a postupy pri zbere údajov a ich spracovaní, zvolenie zodpovedajúceho výskumného d.. ..ana.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: á metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odb..

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii
..agogické .. .. učebné texty ponúkajú pedagógom a študentom návody, ako obohatiť a na.. .. aby sa s textami oboznámili, využívali ich na obohatenie výučby, či samoštúdia, a najmä aby .. ..aj Mokrý~autori.php?tid=1#Daniela Mokrá, Ingrid T.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a, patofyziológia, farmakológia, patologická fy..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
..ady k.. ..Autori v prehľadnom článku uvádzajú epidemiológiu, .. .. Analyzujú jednotlivé liečebné postupy a hodnotia ich efektívnosť podľa medicíny založenej na dôka.. ..a Podracká~autori.php?tid=107#Miroslav Anton .. ..a-Henochova purpura (SHP, v staršej literatúre o.. .. v roku 1837 a až neskôr (1868) Eduard Heinrich Henoch publikoval prvý prípad s vyrážkou a abd.. ..klíčová slova: a-Henochova purpura, liečba, ..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
..azové .. ..a svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - .. .. k strate integrity a funkcie svalových vlákien a ich nahradeniu tukovým a spojivovým tkanivom. S.. .. pre dystrofín, čo vedie k strate integrity a funkcie svalových vlákien a ich nahradeniu tukovým a sp.. ..ana.. .. nebolo možné realizovať (Obrázok 1) Krvné plyny – ASTRUP arterializovanej kapilárnej .. ..Anamnéza: Terajšie ochorenie: 20-ročný študent s Du.. .. U pacientov s DMD dochádza pri postihnutí dýchacích svalov k poklesu pľúcnych funkcií a rozvoju re.. ..klíčová slova: Svalová dystrofia, J96.11 Chronická respiračná ins..

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií
.. publikácie a autorské .. ..áto príručka vychádza ako pomocné metodické skri.. ..ava.. .. predkladaných vysokoškolských učebných skrípt je zhrnu.. .. typoch epidemiologických štúdií a o možnostiach ich základného spracovania pomocou freewaru E.. ..klíčová slova: a, epidemiológia, preventívna medicína, Epi In..

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb
..agogické .. .. systém je mimoriadne komplexným a zložitým „orgánom“, k.. .. veľkým úskalím diagnostiky autoimunitných chorôb ich mimoriadne nešpecifický klinický obraz s po.. ..aniela.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: autoimunitné ..

Ošetrovateľský výskum
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. prednášok k ošetrovateľskému výskumu pre študijný progra.. .. a iných dokumentov, vybrané zdroje pre ich vyhľadávanie). Klinický odporúčaný postup - defin.. ..ana.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: atúra, informačné zdroje, klinicky odporúčaný postu..

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.
..agogické .. ..a životného prostredia sa zaoberá vplyvom faktorov .. .. j. vzduch, vodu a pôdu, posudzované z hľadiska ich vplyvu na ľudský organizmus. Prinášajú prehľad zo.. ..anislav.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: voda, pôda, zdravie ..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..áška pre poslucháčov UTV zo dňa 27... .. trachey a hlavných bronchov. Štruktúra najmenších dýchacích ciest a alveol. Dýchacie orgány a ich o.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: ašeľ, dýchacie cesty, dýchacie orgány, pľúc..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
..ady k.. ..a a štatistika predstavuje súbor prednášok, kto.. ..an Tkáč~autori.php?tid=75#Andrea Madarasová Ge.. .. predmetu je zoznámiť sa so základnými metódami klinických štúdií a .. .. metódami klinických štúdií a naučiť sa ich aplikovať v klinickom výskume v oblasti v.. ..klíčová slova: a,..

Gnatológia v prehľade
..ady k.. ..atológia ako veda bola definovaná v r. 1926 g.. .. z jeho funkčných vzťahov medzi komplexom žuvacích plôch, závesným aparátom zubov, tem.. ..aneta.. ..Autorka popisuje teoretické základy gnatológie a ic.. .. popisuje teoretické základy gnatológie a ich možnosti použitia v klinickej praxi.Prílohy: Pr.. ..klíčová slova: atológia, ..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Elearningové k.. ..a choroba (CD - Crohn disease) a ulcerózna .. .. mechanizmoch dosť rozdielene. V literatúre ich poznáme pod anglickou skratkou IBD  .. ..an.. ..a choroba a ulcerózna kolitída patria k chronickým .. .. vyššie ako do polovice hrubého čreva, u ostávajúcich sa patologický proces rozšíri na celé hrubé črev.. .. hrubého čreva spôsobí stratu jej absorbčnej funkcie, výsledkom čoho je chronická hnačka, pričom stol.. ..klíčová slova: a kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, ..

Úvod do nemocničnej medicíny
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. skriptá pre študentov lekárskych fakúlt. Nemocnice tv.. .. problémoch, diagnostika bezprostredne ohrozujúcich ochorení a ich okamžitá liečba. Nemocnice plnia a.. .. Ka.. ..á Úvod do nemocničnej medicíny sú doplnkom učebníc .. .. ťažkosťami, diagnostiky bezprostredne ohrozujúcich ochorení a ich bezodkladnej liečby. Absolventi l.. ..klíčová slova: anie zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie ..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
..agogické .. ..a je internistický klinický odbor, ktorý sa za.. .. a chronických ochorení obličiek, možnosti ich diagnostiky a prehľad liečebných modalít obl.. ..a Žilinská~autori.php?tid=475#Ivana D.. .. Vyšetrovacie metódy v nefrológii Infekcie močových cie.. ..klíčová slova: dialýza, transplantácia o..

Choroby gingív
..ady k.. ..ápalové ochorenia gingív patria medzi n.. .. Ďurovič~autori.php?tid=153#Silvia Slovinská, Andrea .. ..Autori v príspevku rozoberajú problematiku k.. .. gingivitíd. Venujú sa jednotlivým formám, ich charakteristike, klinickému obrazu i .. ..klíčová slova: a, zápalové ochorenia, g..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-09-25]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].