Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 20 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Choroby nadobličiek v detskom veku
.. preto včasné rozpoznanie symptómov a adekvátna liečba sú nevyhnutné pre záchranu života a jeho nás..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. zápaly pečene – hepatitídy - diagnostika, liečba. HIV. Lymská borelióza. Nové infekcie dýchacích c..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
..klíčová slova: detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna liečba..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. mykotické infekcie. Moderná protinádorová liečba prináša okrem významnej účinnosti aj komp..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. syntézou IgG, ktoré sú typicky oligoklonové. Liečba SM je komplexná, k dispozícii sú viaceré imu.. .. kmeňa miechy. Staršie ložiská o veľkosti od 1 mm až po niekoľko cm tento zápalových infiltrát nema.. .. syntézou IgG, ktoré sú typicky oligoklonové. Liečba SM je komplexná. Používajú sa IFN-β, gal.. .. kmeňa miechy. Staršie ložiská o veľkosti od 1 mm až po niekoľko cm tento zápalových infiltrát nema..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. ileus má stále vysokú morbiditu a mortalitu. Liečba je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a sy.. .. oblasti Bauhinskej chlopne či hrubého čreva. Liečba je kontroverzná: Enterolitotómia a extrakcia k.. ..klíčová slova: ileus, chirurgická liečba, biliárny ileus, chirurgická l..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
..klíčová slova: purpura, liečba,..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. aj ako diabetik 2. typu od r. 2007. Chronická liečba diabetu spočívala v čase prijatia v monoterapii m.. .. – 10,8 x 109/l a hyperglykémiu - 18,6 mmol/l bez ďalších klinicky významných odchýlok od n..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Liečba syndrómu cauda equina | 23.4.2010 305.67 KB .. .. používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Summary | 23.4.2010 96.4 KB používateľ vzdelávacej sie..

Urgentná medicína pre medikov
.. Základy lekárskej prvej pomoci u detí Liečba bolesti v prednemocničnej etape Akútne stavy v ..

Manažment karcinómu prsníka
.. po predstavení prsníkovej komisie bola zahájená liečba chemoterapiou a rádioterapiou. Nasadila sa .. .. ho na rýchlu histológiu (Obrázok 6 až 9). Gamma detekčná sonda sa prekryje sterilnou fóliu a vl.. ..klíčová slova: prsu, karcinóm prsníka, diagnostika, chirurgická liečba..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. období bola u pacienta realizovaná ATB liečba a aplikované LMWH.  Histologický z.. .. prečnievanie tumoru veľkosti cca 10x8x3mm (Obrázok 1,2). Po doplnení predoperačných vyš.. ..klíčová slova: liečba MM, melanóm, liečba M.. ..klíčová slova: liečba MM, melanóm, liečba M..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. bez výsledku kultivačného nálezu. Konzervatívna liečba mala iba prechodný efekt zníženia teplôt. Vzh.. .. nálezom hypoechogénneho útvaru o veľkosti 63x58 mm s bublinami vzduchu v pravom hypochondriu bolo..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. Terapia: Po príjme bola nasadená konzervatívna liečba: pacientke bola zavedená nazogastrická sonda, p.. .. lúmenu pravej vetvy a. hepatica (12x19 mm) a hemoragické kolekcie v oblasti hílu pečene ..

Klasifikácia v psychiatrii
.. k presne indikovanej liečbe, pokiaľ je táto liečba dostupná. Indikácia na liečbu je v čase medicíny ..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. poznáme pod anglickou skratkou IBD  (inflammatory bowel diseases). V ostatnej dobe sa urobili.. .. najmä IL-33 a IL-9. Otázka je, ako predvídať či liečba bude úspešná. Určité náznaky tu sú. Zistilo sa, ž.. .. ide o nešpecifický zápalový proces čreva (inflammatory bowel disease – IBD). Ulcerózna ..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. BCC, ktorých výskyt pozorujeme častejšie a ich liečba s prognózou býva dobrá. Agresívne typy pre..

Diverticulitis appendicis vermiformis
..klíčová slova: apendixu, divertikulitída apendixu, diagnostika, liečba..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. 37°C, pulz mal 90 /min. a tlak 130/80 mmHg. Vyšetrenie moču bolo bez patologického ná.. ..klíčová slova: apendicitída, diagnostika, chirurgická liečba..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. glukokortikoidov, ktoré znižujú ich počty. Liečba pacientov s asthma bronchiale, resp. chronickej.. .. choroba viazaná na pohlavie (X-linked immunoproliferative disorder). MAIT-bunky..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-03-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].