Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Kurz laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je rozdělen do několika částí. Čtyři ozvučené - namluvené přednášky zahrnující rovněž kazuistiky jsou zaměřeny na problematiku Helicobacter pylori - atrofická gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická pankreatitída, a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný test a přehled algoritmů. Dvě doplňující videosekvence jsou o technologii dechových testů - detekci Helicobacter pylori a Kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech PowerPoint obrázků z přednášek. Encyklopedický přehled 50 laboratorních testů zahrnuje on-line odkazy na více než 850 abstraktů z databáze NLM Medline.

 

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT) je dnes považován za zlatý standard průkazu infekce způsobené Helicobacter pylori. Princip testu je založen na detekci značeného oxidu uhličitého, který vzniká štěpením substrátu - močoviny enzymem, ureázou, která je jako povrchový protein produkována bakterií Helicobacter pylori. Metoda testu byla popsána již v roce 1987 a existuje řada modifikací, které se liší především v množství podávaného substrátu (50-100 mg), podání roztoku kyseliny citrónové nebo přírodního pomerančového džusu a časovém intervalu odběru vzorků vydechovaného vzduchu. Jednou z variant je tzv. Evropský standardní protokol.

 
autor: Petr Kocna | 1.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Laboratorní diagnostika | kategorie: Výukové video | klíčová slova: Dechový test 13c, UBT, Helicobacter pylori, 13C-urea, Dechový test 13c, UBT, Helicobacter pylori, 13C-urea | příloh: 1 | zobrazeno: 6836x | publikováno: 21.1.2013 | poslední úpravy: 16.2.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 51 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. a sfinkterovými potížemi při normálním tlaku při lumbální punkci. Všechny tři příznaky se vyskytují pouze u.. .. pak pacient indikován k operaci. Dále lumbální infuzní test, který testuje schopnost vstřebávat mo.. .. Proto byly do klinické praxe zavedeny funkční testy, které se využívají při diagnostice a před.. .. a sfinkterovými potížemi při normálním tlaku při lumbální punkci. Všechny tři příznaky se vyskytují pouze u.. .. pak pacient indikován k operaci. Dále lumbální infuzní test, který testuje schopnost vstřebávat mo.. .. video se týká funkčních testů u normotenzního hydrocefalu. Na začátku je úvod .. ..klíčová slova: normotenzní hydrocefalus, tap test, lumbální infuzní test, zevní lumbální dre.. ..klíčová slova: normotenzní hydrocefalus, tap test, lumbální infuzní test, zevní lumbální dr.. ..klíčová slova: normotenzní hydrocefalus, tap test, lumbální infuzní test, zevní lumbální drená..

Dentální hygienistka - vstupní požadavky na znalosti z chemie
..Test z chemie v e-kurzu "Znalostní požadavky k p.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence test z chemie | 28.8.2010 kdokoli – –.. ..klíčová slova: test, chemie, příjímací řízení, dentální hygienis..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. a asistovaném hatchingu (AH). Obsluha a využití infúzní pumpy na porodním sále Popis infuzní pumpy sl.. ..klíčová slova: spermie, oocyt, ICSI, AH, oxytocinový zátěžový test, oxytocin, epidurál, analgezie, pumpa, ..

Poruchy metabolismu sodíku a vody
..klíčová slova: hypovolemie, hypervolemie, edém, diuretika, infuzní..

Radiology of Gastrointestinal tract (GIT)
.. their treatment. Part of the article is also a test on a given topic, indicating the correct.. .. 79.57 MB registered user – – test, questions - radiology of GIT | 7.3.2011 46.07.. ..klíčová slova: gastrointestinal tract, imaging methods, patological findings..

Computed tomography - CT
.. is followed by control questions (multi-choice test.. .. 2.65 MB registered user – – Test-Questions CT | 3.3.2011 49.5 KB registered user..

Imaging methods of urinary tract
.. their treatment. Part of the article is also a test on a given topic, indicating the correct.. .. 32.08 MB registered user – – test, questions -imaging methods of urinary tract |..

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)
.. i možnosti jejich léčby. Součástí článku je i test na dané téma s uvedením správných odpo.. .. 62.68 MB registrovaný uživatel – – test, otázky - zobrazovací metody GIT | 7.3.2011 1.. ..klíčová slova: gastrointestinální trakt, zobrazovací metody, patologické nál..

Obecná psychopatologie
.. Součástí výukového materiálu je znalostní test.. .. 5.12.2009 2.08 MB registrovaný uživatel – Test-Obecná psychopatologie | 5.12.2009 40.82 KB ..

Radiology of bones – basic patterns
.. is followed by control questions (multi-choice test.. .. 6.37 MB registered user – – Test-Questions Bones | 3.3.2011 72 KB registered user..

Psychiatry
.. Forensic Psychiatry; Psychoactive Drugs. Test of knowledge.. ..klíčová slova: personality disorders, substance abuse, test..

Imaging methods of liver and biliary tract
.. complications. It also includes a set of test.. .. 31.03 MB registered user – – test, questions - imaging methods of liver and..

Dynamic X-ray methods. X-ray contrast agents
.. is followed by control questions (multi-choice test.. .. 1.61 MB registered user – – Test Questions - Dynamic X – ray methods, X – ray con..

Radiological Imaging Methods
.. is followed by control questions (multi-choice test.. .. 4.67 MB registered user – – Test - Questions Radiological Imaging Methods |..

Zkušební testy z pediatrie
.. v rámci předmětu dětské lékařství. Zkušební test obsahuje vždy originální sadu 30 otázek, pro.. .. testu: multiple choice. Cíl: ověření znalostí z pedi.. ..klíčová slova: Pediatrie, Test..

Rtg kostí – semiologie
.. K programu je připojen kontrolní multiplechoice test.. .. 6.42 MB registrovaný uživatel – – test - otázky kosti | 3.3.2011 74 KB registrovaný u..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. automatickém analyzátoru OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FO.. .. testy - iTOKS reagují výhradně na lidský hemoglobin, j.. ..klíčová slova: test, analyzátor, karcinom, ..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. je zátěžový test se současným měřením ventilace, spotřeby kyslíku .. ..klíčová slova: zátěžový test..

Ultrasonography
.. 52.21 MB registered user – – test, questions - ultrasonography | 7.3.2011 41.19 KB..

Zobrazovací metody uropoetického traktu
.. 28.26 MB registrovaný uživatel – – test, otázky -zobrazovací metody uropoetického traktu ..

Krevní skupiny
..klíčová slova: skupiny, aglutinogeny, aglutininy, test..

Ultrasonografie
.. zdravotních oborů. Prezentace je doplněna testovými otázkami s uvedením správných odpo.. .. 55.39 MB registrovaný uživatel – – test, otázky - ultrasonografie | 26.5.2012 33.48 KB ..

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. ověřit své znalosti v oblasti akutní medicíny. Testová agenda je součástí bohaté nabídky různých druh.. .. anesteziologie - Weill Cornell. Elektronické testy ze všech oblastí jsou koncipovány podobně. Zák.. ..klíčová slova: medicína, elektronický test..

Kapitoly z ortopedie
.. degenerativního postižení, nestabilit, spinální lumbální stenózy. Je uveden přehled - přední, zadní a komb..

Výpočetní tomografie - CT
.. připojeny kontrolní otázky formou multi-choice test.. .. 2.54 MB registrovaný uživatel – – test - otázky CT | 3.3.2011 71 KB registrovaný u..

Testové otázky z obecné a speciální patologie
.. a offline verze testových otázek z patologie (cca. 1500 otázek po.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Testové otázky z obecné a speciální patologie | 1.11.. ..klíčová slova: speciální patologie, obecná patologie, test, testové ..

Zobrazovací metody jater a žlučových cest
.. a možné komplikace. Součástí je i soubor testových otázek k dané pr.. .. 49.72 MB registrovaný uživatel – – test, otázky - zobrazovací metody jater a žlučových ce..

Psychoterapie
.. | 5.12.2009 3.85 MB kdokoli – Test-Psychoterapie | 5.12.2009 110.48 KB registrovaný ..

Rtg dynamické metody a kontrastní látky
.. připojeny kontrolní otázky formou multi-choice test.. .. 1.65 MB registrovaný uživatel – – test - otázky RTG metody dynamické, RTG kontrastní lá..

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky
..klíčová slova: sonda, ultrazvuk, CTG, oxytocinový zátěžový test, intrapartální monitoring, p..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].