Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Biopsia kože

Biopsia kože

Vedecká monografia určená pre širokú lekársku verejnosť.

Podľa platnej koncepcie patológie je náplňou odboru okrem diagnostickej činnosti a odbornej výchovy aj odborná kontrola diagnostickej a liečebnej činnosti. Tento fakt podporuje aj výpočet hlavných úloh patológie, kde okrem diagnostickej činnosti v bioptickej a nekroptickej oblasti a vedeckovýchovnej činnosti sa zdôrazňuje aj odborná kontrola. Základným článkom odbornej kontrolnej činnosti patológie je rozbor nálezov získaných pri nekroptickej a bioptickej diagnostike. Tieto rozbory umožňujú hodnotiť mieru diagnostickej a liečebnej úspešnosti. Získané informácie sú významným zdrojom aj na vyhodnotenie celkovej úrovne zdravotníckej starostlivosti.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Hygienická starostlivosť
.. stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita kože, teplota kože, v..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. predstavuje v súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych nádorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim .. .. v súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych nádorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim mal.. .. súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych nádorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim malígnym onk.. .. a kožných adnex, pričom hlavným induktorom nádorovej transformácie je ultrafialová (UV) zložka sl.. .. Umožňuje tak mobilizáciu väčšieho množstva kože ako pri transpozícii jedného rotačného laloka, kt.. ..klíčová slova: karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok, bazocelulárny ka.. ..klíčová slova: karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok, bazocelulárny karcinóm, ma.. ..klíčová slova: karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok, bazocelulárny karcinóm, malígny n..

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy
.. s vnitřní sekrecí. Nejčastěji vyskytujícím se nádorem hypofýzy je adenom. Jeno maligní varianta, k..

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy
.. endometria - nejčastější gynekologický zhoubný nádor v rozvinutých zemích - od jeho incidence a d.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Zhoubné nádory dělohy a vulvy | 5.12.2007 přístup řízen na exte.. ..klíčová slova: - nádory, vulva - nádory, sarkom, karcinom endometria, ..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
.. - celosvětově nejčastější gynekologický zhoubný nádor. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové f.. ..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, t..

Základy plastickej chirurgie
.. zoznámi so súčasnými poznatkami v oblasti malígnych nádorov kože, Dupuytrenovou kontraktúrou a mi.. .. so súčasnými poznatkami v oblasti malígnych nádorov kože, Dupuytrenovou kontraktúrou a mimoriadne a.. .. súčasnými poznatkami v oblasti malígnych nádorov kože, Dupuytrenovou kontraktúrou a mimoriadne .. .. rozdelení lalokov. Taktiež sa tento text zaoberá malígnymi tumormi kože, špecifickým ochorením ako je Dup.. .. rekonštrukciami, v úvode transplantáciami kože, sa postupne vyprofilovali do rekonštrukčných, pl..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální nádor, roztroušená skleróza mozko..

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
.. klinických parametrov, palpačné posúdenie tónusu kože podľa Travelovej a Simonsa, diétoterapia &..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. žiarením. Na základe klinického obrazu delíme malígny melanóm na niekoľko typov. Melanosis p.. .. liečebných postupov v boji s týmto nádorovým ochorením, ale zlepšením skorej diagnostiky s..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. plánu ožiarenia pacienta s vnútroočným nádorom. Podporené grantom KEGA .. .. 3D tlače sme vytvorili 9 modelov pacientov s malígnym melanómom uvey indikovaných na SRCH na Klinike o.. .. virtuálny model oka pacientov s vnútroočným nádorom. Overili sme možnosť 3D tlače u malého orgánu (.. .. opticum, mozgový kmeň a koža hlavy. Zakreslenie kože, resp. povrchu je dôležité pri výpočte pene.. ..klíčová slova: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádory, 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vn..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. pilonidálnu cystu s fistulami vedúcimi na povrch kože o pár mesiacov po zahojení rany po incízii a ev..

Akútna myeloblastová leukémia
.. od solídnych tumorov, ak. leukémie nevytvárajú nádorové ložisko, ale mikroskopicky sa zisťuje za.. .. - výrazná hypercelularita KD, prítomná nádorová/ leukotická infiltrácia KD acute myeloid le.. .. (MUD) 07-08/2016 suspektný rozvoj chron. GvHD kože Aktuálne je pacientka v kompletnej remisii. ..

Manažment karcinómu prsníka
.. ochorenia. V rodine sa nevyskytoval žiaden nádor prsníka ani ovárií. Jej deti sú zdravé. V rámci g..

Autoimunitná hepatitída
.. 4 dni pred hospitalizáciou, pociťuje svrbenie kože, cíti sa slabý asi pol roka, všimol si, že má tma..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. obezita, eupnoe, cyanóza, trofické zmeny kože dolných končatín Epworthská škála ospalosti: 7 b..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. epitelovými bunkami čreva (intraepitelové) a kože (intraepidermové); preto ich označujeme skratkou ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. VAC terapie však môže urýchliť aj proliferáciu malígnych buniek, čo je základ kontraindikácie VAC te.. .. prekrývala 3 až 5cm zdravej, očistenej, oholenej kože. Drén spája penu v rane s VAC pumpou. VAC pumpa j..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].