Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Biopsia kože

Biopsia kože

Vedecká monografia určená pre širokú lekársku verejnosť.

Podľa platnej koncepcie patológie je náplňou odboru okrem diagnostickej činnosti a odbornej výchovy aj odborná kontrola diagnostickej a liečebnej činnosti. Tento fakt podporuje aj výpočet hlavných úloh patológie, kde okrem diagnostickej činnosti v bioptickej a nekroptickej oblasti a vedeckovýchovnej činnosti sa zdôrazňuje aj odborná kontrola. Základným článkom odbornej kontrolnej činnosti patológie je rozbor nálezov získaných pri nekroptickej a bioptickej diagnostike. Tieto rozbory umožňujú hodnotiť mieru diagnostickej a liečebnej úspešnosti. Získané informácie sú významným zdrojom aj na vyhodnotenie celkovej úrovne zdravotníckej starostlivosti.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Hygienická starostlivosť
.. stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita kože, teplota kože, v..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. predstavuje v súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych nádorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim .. .. v súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych nádorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim mal.. .. súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych nádorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim malígnym onk.. .. a kožných adnex, pričom hlavným induktorom nádorovej transformácie je ultrafialová (UV) zložka sl.. .. Umožňuje tak mobilizáciu väčšieho množstva kože ako pri transpozícii jedného rotačného laloka, kt.. ..klíčová slova: karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok, bazocelulárny ka.. ..klíčová slova: karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok, bazocelulárny karcinóm, ma.. ..klíčová slova: karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok, bazocelulárny karcinóm, malígny n..

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy
.. endometria - nejčastější gynekologický zhoubný nádor v rozvinutých zemích - od jeho incidence a d.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Zhoubné nádory dělohy a vulvy | 5.12.2007 přístup řízen na exte.. ..klíčová slova: - nádory, vulva - nádory, sarkom, karcinom endometria, ..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
.. - celosvětově nejčastější gynekologický zhoubný nádor. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové f.. ..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, t..

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
.. klinických parametrov, palpačné posúdenie tónusu kože podľa Travelovej a Simonsa, diétoterapia &..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. epitelovými bunkami čreva (intraepitelové) a kože (intraepidermové); preto ich označujeme skratkou ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. VAC terapie však môže urýchliť aj proliferáciu malígnych buniek, čo je základ kontraindikácie VAC te.. .. prekrývala 3 až 5cm zdravej, očistenej, oholenej kože. Drén spája penu v rane s VAC pumpou. VAC pumpa j..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-02-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].