Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. týchto defektov tváre predstavujú kožné miestne laloky premiestňované do miesta defektu z jeho okolia. .. .. excízia tumoru s transpozíciou dvojitého laloka (bilobed flap), ktorého cieľom bolo prekryť ex.. ..klíčová slova: karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok, bazocelulárny karcinóm, malígny nádor kož.. ..klíčová slova: karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok, bazocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, mies..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. tkaniva s primárnou sutúrou alebo s presunom lalokov na miesto defektu. Prezentujeme dva prípady .. .. podľa Limberga - čiže vytvorenie posuvného laloka a vyplnenie defektu po excízii pilonidálneho s..

Autoimunitná hepatitída
.. všetkých vetvách pľúcnych artérií pre dolný lalok s obliteráciou nad 50%. Vľavo v dorzálnych ve..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. miestom následnej formácie abscesu je ľavý lalok pečene. Mikroorganizmy, ktoré sú izolované z abs..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].