Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. mikroskopická anatomie výukových preparátů

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Příručka pro studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové sady preparátů v rozsahu vyučovaném během praktik ze speciální histologie.                                      

 
autor: Zbyněk Tonar | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: mikroanatomie, histologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6459x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012

mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

Učebnica "Mikroskopická anatómia" predstavuje ucelené autorské dielo publikované v elektronickej forme. Každá kapitola obsahuje stručný popis embryonálneho vývoja orgánov, základnú charakteristiku morfologickej štruktúry orgánov, diferenciálno-diagnostické morfologické rozdiely medzi zdanlivo podobnými orgánmi.  Druhá časť predkladaného diela tvorí edukačný archív preparátov z jednotlivých orgánov.

Pomfy M. a kol.: Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2009, ISBN 978-80-7097-742-2.

 
autor: Mikuláš Pomfy, Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Marianna Danková | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: histológia, orgány, embryológia, preparáty | příloh: 25 | zobrazeno: 40912x | publikováno: 20.4.2009 | poslední úpravy: 27.6.2011

Videoatlas anatomie

Videoatlas anatomie

Milí studenti, vážení kolegové,
dovoluji si Vám předložit Videoatlas anatomie. Scénář jednotlivých kapitol jsem koncipovala pro snazší pochopení některých náročnějších krajin lidského těla za přispění rad klinických odborníků. Kapitoly vznikaly, až na klinické sekvence, přímo na pitevně Ústavu normální anatomie LF UP v Olomouci za asistence mých milých spolupracovníků, kteří jsou uvedeni v příslušných částech Videoatlasu. Tímto jim a všem participujícím velmi za spolupráci děkuji.
Technické zpracování bylo zajištěno pod odborným vedením pana Dr. Z. Zukala a již zesnulé paní Dr. H. Pilátové, bývalých vedoucích AVC UP v Olomouci, kterým patří také můj velký dík.
Za digitalizaci díla a jeho přípravu ke zveřejnění na výukovém portálu Mefanet děkuji především paní Mgr. J. Potomkové, Ph.D. a panu T. Kopečnému, DiS.
Milí kolegové, chci věřit, že tato dlouholetá práce přispěje alespoň k částečnému pochopení prezentovaných krajin a hlavně k uvědomění si významu anatomie pro Vaše další studium i budoucí klinickou praxi. K tomu Vám přeji hodně úspěchů.

Doc. MUDr. Alžběta Holibková, CSc.
Olomouc, duben 2012
 

 
autor: Alžběta Holibková | LF UP | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové video | klíčová slova: anatomie, výukové video | příloh: 1 | zobrazeno: 50668x | publikováno: 26.4.2012 | poslední úpravy: 24.10.2018

Interaktivní výuka anatomie

Interaktivní výuka anatomie

Výukový web anatomického ústavu nabízí pohled na anatomické části různými zobrazovacími metodami RTG, CT, NMR atd. Stránky jsou zaměřeny na interaktivní výuku anatomie. Databáze obsahuje popsané obrazy, které jsou seřazeny do několika částí. K jednotlivým částem vedou odkazy, které jsou seřazeny podle zobrazovacích metod používaných v medicíně spolu s kresbami a fotografiemi, které vznikly v Anatomickém ústavu. Část projektu vznikala s podporou grantu FRVŠ 2004.

 
autor: Rastislav Hromádka, Ivan Helekal, Vladislav Barták, Michal Droppa | 1.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové weby | klíčová slova: anatomie, RTG, CT, NMR | příloh: 1 | zobrazeno: 16978x | publikováno: 14.11.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Soubor přednášek z anatomie

Soubor přednášek z anatomie

Jedná se o soubor prezentací, které slouží jako podklad k přednáškám z anatomie. Tematicky zahrnují celou systematickou anatomii. Tento materiál slouží k rekapitulaci nejdůležitějších poznatků a k doplnění běžných učebnic. Prezentace jsou řazeny tematicky dle jednotlivých systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory).

 
autor: Ondřej Naňka, Jiří Brabec, Oldřich Eliška, Jana Dudová, Rastislav Druga, Miloš Grim, Zdenek Halata, Ivo Klepáček, Lukáš Lacina, Veronika Němcová, Zdenka Nováková, Pavel Petrovický, Karel Smetana, David Sedmera, Pavel Šnajdr | 1.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: anatomie, zubní lékařství, soubor přednášek | příloh: 1 | zobrazeno: 32762x | publikováno: 7.1.2010 | poslední úpravy: 6.2.2013

Topografická anatomie dolní končetiny

Topografická anatomie dolní končetiny

E-learningový kurz je cílen na studenty všeobecného lékařství, které vede ke studiu topografické anatomie. Motivuje studenty k jinému, praktičtějšímu pohledu na anatomii lidského těla, než je anatomie systematická. Usnadňuje studentům přípravu zejména na pitevní cvičení a na závěrečnou zkoušku. Forma e-learningového kurzu umožňuje studentům po skončení praktické výuky, aby si ze své pracovny mohli zopakovat obsah cvičení, nebo naopak aby se na cvičení předem lépe vybavili znalostmi. Kurz je vybaven multimediálními prvky a zpětnovazebními prvky cílenými jak na studenty, tak i na tvůrce. O oficiální evaluaci výsledků obsažených testů se neuvažuje. První kurz z plánované série se týká dolní končetiny.

 
autor: Petr Hájek | LF UK Hr. Králové | disciplína: Anatomie | kategorie: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | klíčová slova: A01.378.610, H01.158.100, topografická anatomie, dolní končetina | příloh: 1 | zobrazeno: 12323x | publikováno: 2.11.2010 | poslední úpravy: 26.9.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 42 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 10

Histologický atlas LF MU
.. k výuce kurzů obecné histologie a mikroskopické anatomie na Ústavu histologie a embryologie LF MU. Není z.. .. a embryologie II - přednáška [ZLHE0322p] Mikroskopická anatomie - cvičení [LFMA011c] Mikroskopická an.. .. II - přednáška [ZLHE0322p] Mikroskopická anatomie - cvičení [LFMA011c] Mikroskopická anatomie - př.. ..klíčová slova: mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, mi.. ..klíčová slova: mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, mi..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. Koncepcí navazuje na multimediální výukové texty Mikroskopická anatomie na Internetu a Obecná histologie na .. .. na multimediální výukové texty Mikroskopická anatomie na Internetu a Obecná histologie na Internetu, .. .. a embryologie Související články: Mikroskopická anatomie Obecná .. .. Související články: Mikroskopická anatomie Obecná ..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. obsahuje vybrané kapitoly z oboru systematické anatomie, topografie, mikroskopické anatomie, histologie .. ..klíčová slova: oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a ch.. ..klíčová slova: oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, an..

Kosti a kostní spojení
.. končetin doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Pracoviště: Anatomie.. ..klíčová slova: anatomie, spojení kostí, klouby končetin, flashová ani..

Lebka a obratle
.. a obratle doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak.. ..klíčová slova: anatomie, lebka, obratle, anatomické názvosloví, flashová ..

Fotografický interaktivní atlas člověka
.. zaměřený na oblast topografické a systematické anatomie člověka. Je určen nejen pro po.. .. kdokoli – Pracoviště: Ústav normální anatomie.. ..klíčová slova: Anatomie,..

Obecná histologie
.. a embryologie Související články: Mikroskopická.. .. Související články: Mikroskopická anatomie..

Tříselný kanál
.. pro studium systematické, ale i topografické anatomie nebo.. .. http://get.adobe.com/flashplayer/Pracoviště: Anatomie..

Cytológia a všeobecná histológia
.. histológie a embryológie Súvisiace články: Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre me.. .. vydaní "Mikroskopickej anatómie" sme boli motivovaní pozitívnymi ohlasmi š..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] ..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. Poznámky k embryologii ucha Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené .. ..klíčová slova: dětská otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené výv..

Anatomická pitva hlavy
.. pro přípravu na pitvu hlavy v rámci předmětu Anatomie III – pitvy. Film se zaměřuje na preparaci .. .. pro přípravu na pitvu hlavy v rámci studia anatomie. Film se zaměřuje na preparaci jednotlivých ob..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. pitva je neoddělitelnou součástí studia anatomie. Je důležitá zejména proto, aby si student uja.. .. určen studentům lékařské fakulty v rámci studia anatomie k získání technických informací nutných pro správ..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] ..

Cévy břicha a pánve
.. snímky. Materiál je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V při..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] ..

Chirurgie štítné žlázy
..klíčová slova: anatomie, operační technika a taktika, komplikace, v..

Topografie horní a dolní končetiny
.. sítě MEFANET – Pracoviště: Ústav anatomie.. ..klíčová slova: anatomie, topografie, horní končetina, dolní ko..

Přehled lymfatického systému
.. snímky. Kurz je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V při..

Porod a pánevní dno
..klíčová slova: pánevní dno, prolaps pánevních orgánů, anatomie,..

Atlas Mozkový kmen a mozeček
.. pohled zdola    Pracoviště: Anatomie..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO
.. přehledu o orgánu sluchu a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] ..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO
.. získání přehledu o zrakovém ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie včetně klinických ap..

Oko a oční vady
..klíčová slova: foton, anatomie..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] ..

Biopsia kože
.. – – Pracoviská: Ústav patologickej anatómie..

eOtorinolaryngologie
.. Obsah - předmluva - rejstřík 01 Anatomie - fyziologie - patologie 02 Symptomatologie .. ..klíčová slova: anatomie, fyziologie, patologie, ucho, nos, hrtan, hltan,..

Gnatológia v prehľade
.. v Kalifornii. Predstavuje syntézu poznatkov z anatómie, histológie, fyziológie a patológie. Bauer a Gu..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
.. prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj pa..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-11-15]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].