Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

klasifikácia v psychiatrii

Klasifikácia v psychiatrii

Klasifikačné systémy v medicíne umožňujú profesionálom vzájomne komunikovať a informovať sa o patologických stavoch či konkrétnych pacientoch. Sú základom pre stanovenie diagnózy a to má množstvo konzekvencií – nielen odborných, ale aj spoločenských a osobných.
Tento učebný text je určený pre študentov medicíny, pre študentov v treťom stupni vzdelávania a pre lekárov v špecializačnej príprave, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť so záujmom o problém klasifikácie a to predovšetkým klasifikácie v psychiatrii.

 
autor: Ján Pečeňák | LF UK v Bratislave | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Klasifikácia, psychiatria, DSM | příloh: 1 | zobrazeno: 609x | publikováno: 27.2.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Spánok
.. Význam spánku. Následky spánkovej deprivácie. Klasifikácia porúch spánku. Dyssomnie. Insomnia - k..

Z laboratória do klinickej praxe ll
..klíčová slova: onkogenéza, molekulová klasifikácia, signálne d.. ..klíčová slova: onkogenéza, molekulová klasifikácia, signálne ..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
..Molekulová patológia sa zaoberá mechanizmami vzniku a p..

Hygienická starostlivosť
.. polohe, predilekčné miesta vpolosede a v sede, klasifikácia dekubitov podľa EPUAP, klasifikácia dekubitu p..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. - dobrý sluha. Kašeľ - zlý pán. Kašeľ otázniky. Klasifikácia kašľa. Sliznica dýchacích ciest zdravého člov..

Choroby gingív
.. neexistuje jednotná a medzinárodne platná klasifikácia gingivitíd. Z klinického hľadiska používame rozd..

Nádory spojovky
.. (nepigmentové).   Histologická klasifikácia nádorov spojoviek zahŕňa tieto skupiny: ná..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. MODELY sa venuje témam: charakteristika a klasifikácia konceptuálnych modelov, vybrané konceptuálne mo..

Meranie a záznam vitálnych funkcií
.. pre dieťa, spirogramy dýchania. Krvný tlak - klasifikácia TK podľa JNC 6 a podľa WHO, meranie a záznam kr..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. Prvá pomoc Vyšetrenie pacienta, diagnostika a klasifikácia popálenín Prvotné ošetrenie Transport pop..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. podávanie opiátov. Najčastejšie používaná klasifikácia na hodnotenie stupňa postihnutia mukozitídy je W..

Akútna myeloblastová leukémia
.. FAB (morfologická Francúzsko-americko-britská klasifikácia): AML M4 Záver: Na základe stanovenej diagnózy sm..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. fáze,  Breslow: 4mm, úroveň invázie (klasifikácia podľa Clarka) nebolo možné stanoviť. Mitotická ak..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. vzdelávacej siete MEFANET Obrázok 2 - TNM klasifikácia NSCLC (8. edícia platná od 1.1.2017). 30.4.2018 2..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].