Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU
.. forem. V textu jsou klasiPkovány a popsány nežádoucí účinky léčiv a v neposlední řadě shrnuty poznat.. .. V textu jsou klasiPkovány a popsány nežádoucí účinky léčiv a v neposlední řadě shrnuty poznatky a léko.. ..klíčová slova: farmakokinetika, lékové formy, interakce léčiv, nežádoucí.. ..klíčová slova: lékové formy, interakce léčiv, nežádoucí účinky..

Farmakovigilance a propagace léčiv
.. léčivých účinků při minimálním riziku nežádoucích účinků, včetně specifikace těchto nežádoucích ú.. ..klíčová slova: propagace léčiv, nežádoucí účinky, interakce léčiv, reklama na léč.. ..klíčová slova: propagace léčiv, nežádoucí účinky, interakce léčiv, reklama na l..

Působení zvuku na zdraví
.. informace o zvuku a o jeho zdrojích. Zabývá se účinky hluku na zdraví a preventivními opatřeními, kte..

Imunitní mechanismy
.. druhá linie obrany, funkce komplementu, vznik a účinky interferonů a projevům porušené imunity: zán..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. Aerolyser. Inhalačný inzulín. Termoterapia - účinky tepla, účinky chladu, odporúčané teploty pre apli..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. s nitrobuněčnými elementy. Protože terapeutické účinky antidepresiv se projevují až po delší době jeji..

Farmakológia oxidu dusnatého
.. o oxide dusnatom (NO), ktorý bol pre svoje účinky vyhlásený „molekulou 20.storočia“. V ..

Príprava a aplikácia liekov
.. o liekoch, individuálne pripravované lieky, účinky liekov, podávanie liekov, tuhé liekové formy, dr..

Magnetická rezonance
.. velmi malé (kontrastní látka) až žádné vedlejší účinky na lidský organismus. Následující text předkládá ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. publikované aj práce dokumentujúce nežiadúce účinky VAC terapie, a to predovšetkým rozvoj infekcie v ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-12-14]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].