Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Vybrané kapitoly z neurologie

Vybrané kapitoly z neurologie

Předkládáme studentům medicíny celkem 12 vybraných kazuistik obecně neurologických (s kterými se v neurologii setkáváme relativně častěji) i se speciálním zaměřením na „movement disorders“, tj. na onemocnění extrapyramidového systému. Studenti uvidí pacienta po cévní mozkové příhodě, pacienta s lumboischiadickým syndromem, s esenciálním třesem, s onemocněním nervosvalového přenosu, epilepsií, demyelinizačním onemocněním mozku a míchy, s degenerativními onemocněními mozku, dystonií, tiky nebo parézou hlavového nervu. Výhodou je zejména zařazení videa ke každé diagnóze s ukázkou vyšetření a hlavního objektivního neurologického nálezu pacienta. Kazuistiky jsou představeny jednotně, nechybí ukázka typického obrazu na pomocných vyšetřovacích metodách (např. na zobrazovacím vyšetření mozku, EEG). Součástí je diagnostická rozvaha a návrh terapie. Cílem nebylo obsáhnout celou neurologii, ale studijní materiál s vybranými kazuistikami by měl názornou a naučnou formou přilákat studenta ke studiu neurologie.

 
autor: Irena Rektorová | LF MU | disciplína: Neurologie | kategorie: Digitální video, Obrazové kasuistiky | klíčová slova: movement disorders, vyšetření mozku, EEG | příloh: 12 | zobrazeno: 1450x | publikováno: 14.2.2017 | poslední úpravy: 29.6.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 23

Akutní stavy v neurochirurgii
.. na lékařské fakultě - například chirurgie, neurologie a akutní medicína. Toto platí i pro problematiku .. .. Chirurgie III - přednáška [VLCH9X33p] Neurologie - přednáška [VLNE9X1p] Intenzivní medicína - před..

Ošetrovateľstvo v neurológii
.. odboru neurológia, zo všeobecnej i špeciálnej neurológie, o ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej p..

Neurologické vyšetření norma
..klíčová slova: nervový systém, centrální nervový systém, neurologie, klinické vyšetření, reflexy, jevy, periferní ner..

Analýza dat pro Neurovědy
.. doktorských studijních programů Neurovědy, Neurologie, Radiologie-zobrazovací metody a Psychiatrie, ..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. 28.5.2014 3.64 MB kdokoli – Předměty/kurzy Neurologie - cvičení [VLNE9X1c] Propedeutika v neurologii - ..

eOtorinolaryngologie
.. naleznou i lékaři hraničních oborů, zejména neurologie, oftalmologie, stomatologie a.. .. naleznou i lékaři hraničních oborů, zejména neurologie, oftalmologie, stomatologie a neurochirurgie...

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. infekční lékařství, dětská radiologie, dětská neurologie, dětské oční lékařství, dětská onkologie, dětská .. .. Helena Masaříková, MUDr. Denisa Pavlovská Dětská neurologie V učebnici jsou zpracována témata epileptických a.. ..klíčová slova: chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční lékařství, onkologie, otorinolaryngologie, ..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. detskej chirurgie, pediatrie, neonatológie, neurológie a rádiológie. Som presvedčený, že publikácia bude..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. a další pracovníci řady medicínských oborů: neurologie, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie aj. Atlas..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. je nutno zmínit potenciál pro další klinické (neurologie, onkologie) i preklinické obory (neuroanatomie, ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-08-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].