Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6

odběr krve

Odběr krve

Videozáznam je určen pro doplnění výuky v biomedicínských oborech a zabývá se popisem postupů při odběru a zpracování krve pro klinicko-biochemické vyšetření. Stručně dokumentuje přípravu pacienta před odběrem a postup při odběru žilní krve. Je zdůrazněno použití uzavřeného odběrového systému. Dále je zmíněn transport a uchování vzorků, postupy při odběru plazmy a séra, získání a zpracování kapilární krve. Vytvořeno za podpory FRVŠ, projekt 443-F3.

 
autor: Eva Táborská, Hana Bochořáková, Hana Paulová, Josef Tomandl, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: krev, odběr krve | příloh: 1 | zobrazeno: 21088x | publikováno: 2.5.2006 | poslední úpravy: 23.3.2012

Odber a odosielanie biologického materiálu

Odber a odosielanie biologického materiálu

Vyšetrenia biologického materiálu, ochrana sestry pri odbere biologického materiálu, odosielanie a transport odobratého materiálu, pomôcky k odberu, odber krvi - posúdenie pacienta, odber krvi uzavretým systémom (VACUTAINER, S–MONOVETTE, KABAVETTE), odber krvi otvoreným systémom, biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia krvi, odber kapilárnej krvi, vyšetrenie glykémie glukometrom, odber venóznej krvi, pomôcky k odberu moču, fyzikálne vyšetrenie moču, chemické vyšetrenie moču, odber stolice, fyzikálne vyšetrenie stolice, bristolská škála typov stolice, vyšetrenie stolice na parazity, odbery spúta, fyzikálne vyšetrenie spúta, výplach žalúdka, odber biologického materiálu z povrchu tela, slizníc a dutín.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: krv, moč, stolica, spútom, žalúdočný obsah, výtery, stery | příloh: 10 | zobrazeno: 9751x | publikováno: 5.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátorů , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán jednoúčelový analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, délka videa 2 min.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, SuprG2 | příloh: 1 | zobrazeno: 7482x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Screening, jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhledávání kolorektálních nádorů u asymptomatických jedinců, je nutno provádět testem, který splňuje stanovená kriteria. Depistážní programy jsou založeny na opakovaném stanovení v pravidelných intervalech jednoho až dvou let. V případě pozitivního výsledku testu musí následovat cílené gastroenterologické (endoskopické) vyšetření k objasnění příčiny pozitivity testu. Z těchto důvodů nelze pro screening použít testů imunochemických, které mají výrazně vyšší citlivost a poskytují 4 – 7 % falešnou pozitivitu. Zásadní otázkou pro použití testů detekce okultního krvácení je proto správná indikace tohoto stanovení.

 

odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o způsobu odběru a zpacování kostní dřeně pro transplantační účely. V první části je předvedena metodika odběru kostní dřeně na operačním sále, ve druhé části pak vlastní zpracování dřeňové krve na separátoru krevních elementů pro další použití k transplantaci.

 
autor: Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: kostní dřeň, separátor, transplantace kostní dřeně | příloh: 1 | zobrazeno: 19992x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 23.3.2012

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál obsahuje základné informácie pre správny odber, transport a uskladnenie stolice na vyšetrenie vybraných črevných parazitov, popisuje postupy spracovania biologických vzoriek a možnosti vyhodnotenia výsledkov laboratórnych vyšetrení. Do manuálu sú zahrnuté sú aj informácie o správnom postupe pri odbere a vyšetrení vzoriek na diagnostiku vajíčok Enterobius vermicularis. Text je určený pre študentov medicíny a nelekárskych študijných programov.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková | JLF UK v Martine | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Výučbové webstránky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: stolica, odber stolice | příloh: 1 | zobrazeno: 39x | publikováno: 7.11.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 21 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Punkcie
.. punkcia, abdominálna punkcia, pleurálna punkcia, odber kostnej drene, sternálna punkcia, odber kostnej ..

Léčba poruch plodnosti
.. a jejího monitorování. Dále je zobrazen odběr oocytů pod ultrazvukovou kontrolu. V prezentaci ..

Postup při provádění sternální punkce
.. získání dostatečného množství aspirátu dřeňové krve. Přístup sternální punkce je nejčastěji v oblas..

Srpkovitá anémie a malárie
.. z obecné biologie a genetiky, tak z fyziologie krve..

Srdeční cyklus
.. mechanické změny v srdci včetně směru toku krve, v pravé části je diagram, který obsahuje tla..

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)
.. pomerančového džusu a časovém intervalu odběru vzorků vydechovaného vzduchu. Jednou z variant j.. .. články: Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve..

Automatizace v klinické biochemii
.. analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, automatický programovatelný autosampler ..

Základy anesteziologie
.. i limitace. V případě nutnosti zajišťuje podání krve a krevních derivátů. V případě plánované větší kr..

Metoda analýzy komet
.. pro svou dostupnost jsou používány buňky krve. Toto instruktážní video názorně ukazuje postupy ..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. bakterií. Studenti si prakticky vyzkouší odběr vzorku zubního plaku a sulkulární tekutiny, ná..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. mozku (starší pacienti) a poruchou srážlivosti krve (např. warfarinizovaní pacienti). Zpočátku vzn.. .. mozku (starší pacienti) a poruchou srážlivosti krve (např. warfarinizovaní pacienti). Zpočátku vzn..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. články: Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Průkaz krve a krevního barviva v moči.pdf | 6.11.2009 1..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. 175 KB registrovaný uživatel – Nemoci krve | 11.1.2006 841 KB registrovaný uživatel – ..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. stehu bylo třeba z protézy zpětným tokem krve vypudit vzduch. Kontrolní peroperační an..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. metodu léčby. Základním principem IVF je odběr vajíčka a jeho oplození spermií v laboratorním pr..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. činnost s využitím archivu zahrnuje: ukázky odběru periferní krve ukázky odběrů kostní dřeně (pun.. .. archivu zahrnuje: ukázky odběru periferní krve ukázky odběrů kostní dřeně (punkce, biopsie) ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. Ph.D. Při stanovení karyotypu z periferní krve je prováděna analýza chromosomů jednotlivých T-l..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. rozboru bol opakovane realizovaný cielený odber návykovej anamnézy, kde pacient nakoniec priznal ..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. prejavy akútnej GvHD: rash, diarrhoe kontrolný odber KD po aloTX (11/2017) genetické vyš. n..

Manažment karcinómu prsníka
.. uzlín v axile. Ďalšie vyšetrenie zahŕňa: odber osobnej anamnézy, rodinnej anamnézy ohľadom vý..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].