Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 7

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. a vysvětlení principů optické a elektronové mikroskopie, s nimiž se studenti lékařství setkávají ve studi.. ..klíčová slova: optická mikroskopie, elektronová mikroskopie, optická m.. ..klíčová slova: mikroskopie, elektronová mikroskopie, optická mikroskopie, e..

Optické metody používané v biochemii
..klíčová slova: nefelometrie a turbidimetrie, fluorescence, optická rotace, fotometrie, spektrofotometrie,..

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
..klíčová slova: mikroskopie, ultrastruktura, buňka, tkáně, hi..

Histologický atlas LF MU
..klíčová slova: mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, mikroskopie..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. pojmy jako numerická apertura či imerzní mikroskopie. Vysvětluje rovněž použití různých druhů osvětle..

Virtuální mikroskopický atlas
.. virtuální mikroskopie slouží posluchačům všech lékařských fakult v ČR a..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. Brně a metropolitní brněnské oblasti je uložena optická kabelová síť specifikovaná pro metropolitní PACS..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-01-25]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].