Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov

Retencia alebo retinovaný zub je zub, ktorý sa neprerezal do svojej pozície v správnom čase jeho fyziologického prerezávania, ostáva krytý kosťou a vyžaduje liečbu. Po zistení presnej pozície retinovaného zuba sa nasadzuje vhodný aparát, vytvorí sa miesto pre retinovaný zub. Pri chirurgickej expozícii zuba sa odhalí korunka, na ktorú sa adaptuje erupčná retiazka s elastickým ťahom, prípadne iný erupčný aparát (Kilroy pružina, Monkey hook), ktorým sa zub posúva do požadovanej polohy.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Renáta Urban, Vladimíra Schwartzova | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: retinované zuby, ortodonticko-chirurgická terapia | příloh: 4 | zobrazeno: 909x | publikováno: 30.12.2017 | poslední úpravy: 16.4.2018

terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)

Výrazný predhryz alebo tzv. zväčšený incizálny schodík môže byť zapríčinený buď výraznou protrúziou rezákov a prominenciou maxily alebo v opačnom prípade mikrogéniou, tzv. vtáčí profil. Prvá anomália sa zvyčajne rieši extrakciami prvých premolárov s následnou retrakciou frontálnych zubov. Druhá anomália si pre korektné riešenie vyžaduje ortognátnu operáciu.
Pri liečbe retrakciou frontálnych zubov si liečebný plán vyžaduje dôkladné určenie potreby množstva kotvenia retrakčného systému. Ak si nesmieme dovoliť posun distálnych zubov smerom meziálnym ani o 1mm, vyžaduje sa tzv. absolútne kotvenie k miniimplantátom – dočasným kotviacim zariadeniam, zavedeným do kosti v správnej pozícii. K týmto miniimplantátom smerujú ťažné pružiny, ktoré sú pripevnené k frontálnemu segmentu a retrahujú ho tak bez straty distálneho kotvenia.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Renáta Urban, Vladimíra Schwartzova | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: predhryz, retrakcia, frontálne zuby | příloh: 4 | zobrazeno: 794x | publikováno: 31.12.2017 | poslední úpravy: 8.6.2018

Chirurgická propedeutika

Chirurgická propedeutika

V jednotlivých prezentacích jsou zpracována všechna základní témata chirurgické propedeutiky, jak jsou vyučována na KDCHOT FN Brno. Slouží studenům jako příprava na stáže a dále pro opakování v přípravě ke zkoušce.

 
autor: Ladislav Plánka, David Starý, Vladimír Bartl | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: chirurgická propedeutika, chirurgie, dětská traumatologie, rány, krevní transfuze | příloh: 18 | zobrazeno: 23977x | publikováno: 7.1.2009 | poslední úpravy: 20.1.2009

Chirurgická propedeutika

Chirurgická propedeutika

 

     

Modul je určen pregraduálním studentům medicíny a lékařům v postgraduální přípravě. Přináší základní znalosti obecnné chirurgie (chirurgické propedeutiky) se zaměřením na rozvoj znalostí historie chirurgie ve světě i v regionu střední a severní Moravy. Od uživatelů modulu se očekávají dobré znalosti učiva preklinických lékařských předmětů. Nezbytným předpokladem je zájem uživatelů zlepšit své znalosti a dovednosti chirurgické propedeutiky.

 
autor: Miloslav Duda | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgická propedeutika | příloh: 1 | zobrazeno: 6579x | publikováno: 23.1.2015 | poslední úpravy: 23.4.2015

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy

Chronický zánět slinivky břišní je onemocnění postihující populaci ve stále se zvyšující incidenci, jedná se o fibroproduktivní zánět postihující i okolí slinivky, z něhož plynou významné stenosy žlučovodů a výtokové části žaludku a duodena a v neposlední řadě i bolesti. Léčí ji gastroenterolog, pankreatolog, těžká bolest, stenosy a nemožnost odlišení od nádoru je indikací k chirurgickému výkonu.

 
autor: Jan Šváb | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: chronická pankreatitis, historie, diagnostika, léčba | příloh: 1 | zobrazeno: 8542x | publikováno: 13.12.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 65 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, terapia farmakologická aj nefarmakologická, o.. ..klíčová slova: pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagnostika, terapia, ošetrovateľská starostlivosť, edu..

Hrudní chirurgie

Zhoubné nádory vulvy

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)

Problematika alergických stavov a imunológie
.. anafylaxie. Alergické choroby - diagnostika, terapia. Hygienická hypotéza. Alergény. Imunológia sta..

Chirurgie štítné žlázy

Odstranění lipomu na operačním sále

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly

Endometrióza

Cholecystektomie laparoskopicky

Chirurgie a invazivní endoskopie

Perioperační ošetřovatelská péče

Hormonální léčba děložních myomů

STEMI zadnej steny
.. ...6.00; S-TG ...3.61. Diagnostický záver a terapia: Stav hodnotený ako zadný STEMI, KILLIP II. P..

Dysfunkční děložní krvácení

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. 1. st. ESH/ESC (novo diagnostikovaná) Terapia a záver: Stratégia liečby: Indikovaná záchovná op..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. 2-3 Arteriálna hypertenzia Diabetes mellitus Terapia a záver: Stratégia liečby: Pacientka preložená na..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. - po autonehode Dyspeptický syndróm Terapia a záver: Stratégia liečby: Indikovaná reo..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. Systolická dysfunkcia ľavej komory (LVEF 45%) Terapia a záver: Stratégia liečby: Pacient preložený na k..

Aneuryzma abdominální aorty

Aortokoronárny bypass
.. VAS Anxiózne depresívny syndróm Exnikotinizmus Terapia a záver: Stratégia liečby: Pacient preložený na k..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. jejunálnych kľučiek sa zhodoval s USG nálezom. Terapia: Na základe rádiologického, klinického vyš..

Syndróm nepokojných nôh
.. Klinický obraz Diagnostika Terapia Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [..

Kasuistika - Bolestivé léze pod nehty dolní končetiny

Cévní chirurgie

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. v liečbe statínom Struma parva eufunkčná Terapia a záver: Stratégia liečby: U pacientky je in..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-07-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].