Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

RFA jaterních metastáz otevřeným přístupem

RFA jaterních metastáz otevřeným přístupem

Radiofrekvenční ablace otevřeným přístupem je jednou z ablativních metodik indikovanou v terapii neresekabilních nádorů jater. Principem metody je využití vysokofrekvenčního proudu generovaného RF generátorem, který je RF elektrodou dopraven do cílového ložiska, které je tímto proudem spáleno. RFA může být provedena jak miniinvazivním perkutánním či laparoskopickým přístupem, tak i otevřenou cestou v průběhu otevřeného operačního výkonu.

 
autor: Zdeněk Kaplan, Igor Penka, Michal Crha, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: RFA, ablace, otevřený | příloh: 1 | zobrazeno: 10363x | publikováno: 31.1.2007 | poslední úpravy: 15.11.2007
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. Celý materiál je koncipován jako modulární a otevřený systém, aby mohl být do budoucna na základě zpě..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. mají anatomii ve studijním plánu, jsou materiály otevřeny i studentům vyšších ročníků k zopakování anatomic..

Chirurgie a invazivní endoskopie
.. invazivních, nemocného traumatizujících, otevřených chirurgických výkonů. Na důkaz tohoto tvrzení j..

Laparoskopická reimplantace močovodu
.. Močovod může být ve svém průběhu poraněn i při otevřených výkonech v retroperitoneu u gynekologických v..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].