Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Multidisciplinárny pohľad na pečeň

Multidisciplinárny pohľad na pečeň

Príspevok prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie pečene, ktorá je centrálnym metabolickým orgánom. Keďže bol pripravovaný v spolupráci so študentmi, ktorí sami absolvovali všetky predklinické disciplíny, mal by predovšetkým pomôcť študentom medicíny v komplexnom pohľade na pečeň a deje, ktoré sa v nej odohrávajú. Určite bude vhodnou pomôckou aj pre starších medikov, ktorí si budú chcieť svoje vedomosti "oprášiť".

Výučbový materiál bol pripravený a vydaný s podporou projektu KEGA - 3/7130/09.

 
autor: Mária Mareková, Gabriel Sólya, Štefan Tóth, Jarmila Veselá | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Anatomie, Histologie, embryologie, Lékařská chemie a biochemie, Fyziologie a patologická fyziologie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: pečeň, anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, patológia | příloh: 1 | zobrazeno: 7839x | publikováno: 9.1.2012

Cesta prehltnutej špilky do pečene

Cesta prehltnutej špilky do pečene

Vznik pečeňového abscesu po perforácii gastrointestinálneho traktu prehltnutím cudzieho telesa je vzácna komplikácia. Predoperačná diagnostika je sťažená častou negatívnou anamnézou príhody, keďže perforácia a migrácia prebieha väčšinou latentne a symptómy sa môžu prejaviť aj po niekoľkých mesiacoch, či rokoch. Najlepšou diagnostickou metódou je podľa literárnych zdrojov v tomto prípade CT vyšetrenie. Autori prezentujú prípad 57 ročného pacienta s abscesom v pečeni operovaného po pol roku po prehltnutí špilky.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: cudzie teleso, perforácia, infekcia, cudzie teleso, perforácia, infekcia | příloh: 2 | zobrazeno: 784x | publikováno: 27.10.2017 | poslední úpravy: 16.4.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14

Multidisciplinárny pohľad na obličky
.. články: Multidisciplinárny pohľad na pečeň..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. epigastriu, bez rezistencie a défansu, slezina a pečeň nebola zväčšená a inguiny boli voľné. Ausku..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. zmeny. • Ultrasonografia abdomenu: pečeň mierne zväčšená, bez ložiskového nálezu, známky k..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. kostnej drene, sekundárne býva infiltrovaná pečeň, slezina, lymfatické uzliny. Sú pre vás obrazové .. .. enzýmov (02/2018) – suspektná chron. GvHD pečene? Prechodne nasadený cyklosporín A Pacientka j..

Autoimunitná hepatitída
.. a Aflamil pre vertebrogénne ťažkosti, Legalon na pečeň, ale naposledy pred 2 mesiacmi. Pred pár ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. aromaticivorans, ktorá má značný tropizmus pre pečeň. Predpokladá sa, že táto baktéria, ktorá v svoj..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. voľné (Obrázok 1). Ultrasonografia abdomenu: pečeň mierne zväčšená, v medioklavikulárnej čiare dosah..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. ATB. Nozokomiálne infekcie. Vírusové zápaly pečene – hepatitídy - diagnostika, liečba. HIV. L..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. funkciu trofoblastu (uterinné NK-bunky), resp. v pečeni. Druhá subpopulácia NK-buniek je c..

Schizofrénia
.. Pečeň..

Klasifikácia v psychiatrii
.. Pečeň..

Manažment karcinómu prsníka
.. roky po chirurgickom zákroku boli obličkové a pečeňové testy v norme. Kontrolné CT hrudníka, malej pa..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. ktorá využíva magnetické pole na vyšetrenie pečene, žlčníka, žlčovodov, pankreasu a pankreatického ..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. abdomenu: bez známok metastatického postihnutia pečene, bez patologických zmien na brušných orgánoch. ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].