Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 8

nervový systém a základy neuronálnych signalizácií

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií

Skriptá sú určené pre študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandského) zo študijných odborov Klinická biochémia a Fyziológia živočíchov, ale tiež pre študentov 2. ročníka LF ako pomocné skriptá pre predmet Lekárska biochémia.

 
autor: Oľga Križanová | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: nervovy system, Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových buniek | příloh: 3 | zobrazeno: 2438x | publikováno: 26.10.2012 | poslední úpravy: 29.10.2012

Hospital information system

Hospital information system

Hospital information systems are designed with the aim to manage various clinical and patient health care related activities in more efficient way. In contrast to the paper based forms the administration tasks are realized in fully electronic way. This provides easy and fast access to the patient data, patient’s history of illness and treatment, allows monitoring of drug distribution, improves communication between physicians, reduces duplication of information entries, better financial management etc. Hospital Information systems also help in decision making procedures oriented on selection of proper treatment as well as on creation of health care policy.

 
autor: Jaroslav Majerník | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Materials for Lectures | klíčová slova: information system, hospital, health record, patient record | příloh: 15 | zobrazeno: 9935x | publikováno: 18.3.2011 | poslední úpravy: 15.9.2019

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Tato prezentace navazuje na 2 předchozí komentované přednášky. Seznamuje studenty 2. ročníku všobecného i zubního směru s významem, stavbou a funkcí lymfatického oběhu. Vysvětluje vznik a pohyb lymfy, funkci jednotlivých lymfatických orgánů a jejich účast na imunitních procesech. Na závěr se práce věnuje stavbě a významu tříd a podtříd imunoglobulinů, monoklonálním protilátkám a seznamuje studenty s pojmy aktivní a pasivní imunizace, primární i sekundární imunitní odpověď a transplantace.

 
autor: Eliška Mistrová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Lymfatické cévy, míza, lymfatická uzlina, kostní dřeň, slezina, thymus, imunoglobuliny, aktivní a pasivní imunizace, transplance | příloh: 1 | zobrazeno: 3606x | publikováno: 2.9.2014 | poslední úpravy: 9.12.2014

Automatický analytický systém MODULAR

Automatický analytický systém MODULAR

Videzáznam popisuje činnosti automatického biochemického analytického systému MODULAR, který obsahuje spojení iontově selektivního modulu, dvou biochemických a jednoho imunochemického modulu. Video vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem.  Délka videa 4 min.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, Modular | příloh: 1 | zobrazeno: 5124x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Autonomic Nervous system - overview

Autonomic Nervous system - overview

Animated scheme of the Autonomic control of body functions. Turn information on or off for step-by-step study or self - testing. The autonomic nervous system (ANS or visceral nervous system or involuntary nervous system) is the part of the peripheral nervous system that acts as a control system functioning largely below the level of consciousness, and controls visceral functions. The ANS affects heart rate, digestion, respiratory rate, salivation, perspiration, diameter of the pupils, micturition (urination), and sexual arousal. Whereas most of its actions are involuntary, some, such as breathing, work in tandem with the conscious mind.

 
autor: Mikuláš Mlček | 1.LF UK | disciplína: Farmakologie, Neurologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Materials for Lectures | klíčová slova: Autonomic Nervous system, sympathetic, parasympathetic, Physiological regulations, Neural control, Neurophysiology | příloh: 1 | zobrazeno: 5744x | publikováno: 24.11.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě

Robotický systém da Vinci je horkou světovou novinkou v miniinvazivních operačních přístupech. Výrazně zdokonaluje a posunuje možnosti stávajících laparoskopických technik. Není možno ho považovat za pouhou nadstavbu a zdokonalení, ale za zcela nový přístup. Robotická technologie umožnuje pracovat chirurgům za hranicemi, kterými je dnešní laparoskopická technika limituje.

 
autor: Leopold Rotter, Pavel Ventruba, Igor Crha, Robert Hudeček, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: da Vinci, gynekologická operativa, robotický systém | příloh: 1 | zobrazeno: 9269x | publikováno: 2.4.2008 | poslední úpravy: 27.10.2011

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Učebnica Imunológia – ako pracuje imunitný systém je určená pre študentov medicíny, zubného lekárstva, nelekárskych študijných programov, ale aj pre lekárov, vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú biologickým vedám a biomedicíne. Je výstupom projektu KEGA č.032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR. Poskytuje ucelený prehľad o fungovaní imunitného systému. Čitateľ získava krok po kroku základné informácie o tom, ako pracuje imunitný systém od molekúl, buniek a tkanív imunitného systému, ktoré sa podieľajú na udržiavaní integrity organizmu a chránia ho pred širokým spektrom patogénov, ktorým sme neustále exponovaní. V závere každej kapitoly sú zaradené súbory otázok a odpovedí, ktoré umožňujú získať spätnú väzbu.

 
autor: Martina Neuschlová, Elena Nováková, Jana Kompaníková | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie, Mikrobiologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: imunológia, nešpecifická imunitná odpoveď, špecifická imunita, antigén, lymfocyty, protilátky | příloh: 4 | zobrazeno: 2087x | publikováno: 4.12.2017 | poslední úpravy: 11.12.2017

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti

Zánětlivé postižení v oblasti pneumatického systému spánkové kosti, ať už akutní či chronické, patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám především v dětském věku, ale zároveň není nevýznamné také u dospělé populace.

Společně s probíhajícími i budoucími změnami s organizací zdravotnické péče v České republice bude při diagnostice a terapii těchto patologických stavů nesporně stoupat význam praktických lékařů a také otorinolaryngologů v ambulantní sféře. Tato monografie přináší souhrn základních poznatků o klinické embryologii, anatomii, fyziologii, patofyziologii, dostupných vyšetřovacích technikách, diagnostice a terapii nejvýznamnějších patologických stavů v oblasti pneumatického systému spánkové kosti se zaměřením na Eustachovu tubu, jejíž anatomické a funkční vlastnosti považujeme za klíčové pro vznik, průběh a prognózu zánětů v oblasti středouší.

 
autor: Ivo Šlapák, Dalibor Janeček | LF MU | disciplína: Otorinolaryngologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Pneumatický systém, spánková kost | příloh: 1 | zobrazeno: 15312x | publikováno: 13.8.2007 | poslední úpravy: 27.10.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 79 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 11

Neurologické vyšetření norma
..klíčová slova: vyšetření, periferní nervový systém, centrální nervový systém, neuro.. ..klíčová slova: vyšetření, periferní nervový systém, centrální nervový systém, neurologie, kli.. ..klíčová slova: vyšetření, periferní nervový systém, centrální nervový systém, neurologie, klinické v..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. o funkčním a anatomickém uspořádání nervového systému, typech jeho poruch a možnostech vyšetření. Důr.. ..klíčová slova: nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, nerv, ne.. ..klíčová slova: nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, n.. ..klíčová slova: nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, ..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. - Endokrinný systém - Koža a mliečna žľaza - Nervový systém - Zmyslový systém   Výučbový mater.. .. tieto hlavné kapitoly: - Kardiovaskulárny systém - Lymfatický systém - Tráviaci systém 1 - Trá..

Farmakológia oxidu dusnatého
.. v najdôležitejších systémoch ľudského organizmu (nervový systém, imunitný systém, dýchací a tráviaci systé.. .. a patologický efekt v najdôležitejších systémoch ľudského organizmu (nervový systém, imunitný s..

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie
..klíčová slova: systém, dýchací systém, močový systém, pohlavní systém..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. struktur nervového systému a základní anatomii nervových.. .. vnitřního prostředí centrálního nervového systému. Druhá část skript se věnuje systematickému popi.. ..klíčová slova: nervový systém, struktura, .. ..klíčová slova: systém, struktura,..

diagnostic methods of nuclear medicine
.. MB registered user – – digestive system evaluation | 16.11.2010 20.81 MB registered user..

Úvod do počítačových systémů
.. hardware nutný pro chod počítače i přídavná periferní zařízení. Ozvučené prezentace jsou určeny st.. .. Ve druhé části "Úvodu do počítačových systémů" je popsán hardware nutný pro chod po.. .. citlivé [?] Licence Úvod do počítačových systémů - 1 | 30.1.2008 přístup řízen na externím úloži..

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
.. vývojových stádií krevních elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dřeni, dále i jejich vy..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. imunologie se zaměřením na nespecifický imunitní systém. První kapitola popisuje charakter a působení ko.. ..klíčová slova: systém, makrofágy, HLA systém, c..

Biologická psychiatrie
.. úplně jasná. Studovány jsou hlavně modelové systémy a studie převážně probíhají z etických důvodů u .. ..klíčová slova: Modelové systémy, Nervový.. ..klíčová slova: Modelové systémy, Nervový ..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. Imunológia. Základné vlastnosti IS. Imunitný systém. Alergén. Ag + imunokompetentný ly. Imunitná od.. ..klíčová slova: imunitný systém, alergia,..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
..Systém AstraTech - sólo pilíře a uzavřený sinuslift Uká..

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část
.. shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učebn.. ..klíčová slova: fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zá..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. deštrukcii myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ostáva neporušený. Príčinu choroby nepoz.. .. myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ostáva neporušený. Príčinu choroby nepoznáme. Pre.. .. deštrukcii myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ostáva neporušený. Príčinu choroby nepoz.. .. myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ostáva neporušený. Príčinu choroby nepoznáme. Pre..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. Renata, Ph.D. Při stanovení karyotypu z periferní krve je prováděna analýza chromosomů jed.. ..klíčová slova: vyšetření karyotypu, karyotyp, chromosomy, periferní krev, T – lymfocyty, světelný mikroskop, pre..

Základy elektrofyziologie srdce
..klíčová slova: srdeční systém..

MedicalMedia.eu
.. v tabulce pod textem. Jde o komplexní systém pro správu, úschovu a řízenou distribuci cit..

Přehled lymfatického systému
.. citlivé [?] Licence přehled lymfatického systému | 10.3.2015 909.5 KB uživatel vzdělávací sítě ME.. ..klíčová slova: systém, lymfatické ..

Těhotenství a chlopenní vady
..klíčová slova: kardiovaskulární systém, chlopenní ..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. K získání obrázků s vysokým rozlišením je třeba systém schopný skládání větších celků z menších komponen..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
.. sa venujeme odbornej terminológii, klasifikačným systémom v ošetrovateľstve so zameraním na NNN al.. .. ktokoľvek – – 2. Metaparadigmatický systém ošetrovateľstva 14.6.2018 1.16 MB ktokoľvek &n..

Blood taking
.. blood. Emphasis is laid on the use of the closed system of blood taking. Mention is made of the..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. obsahuje vybrané kapitoly z oboru systematické anatomie, topografie, mikroskopické a..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. Ve čtvrté kapitole je stručně objasněn systém Maple, který je provozován Masarykově univerzitě .. .. i odkazy na velmi kvalitní, uživatelsky pohodlný systém, který je k dispozici formou freeware zdarma, je ..

Základy anesteziologie
.. cest, zajištění žilního přístupu cestou periferní či centrální, zajištění neinvazivního či invaziv..

Oko a oční vady
.. stavbou a funkcí lidského oka. Popisuje optický systém oka a jeho funkci a též základní vady oka způ..

Aneuryzma abdominální aorty
.. označení AAA) je závažným postižením tepenného systému a je diagnostickou a terapeutickou výzvou pro .. .. a nevýhody. Ke komplikacím AAA patří např. periferní embolizace, ale především již zmíněná ruptura. Ru..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. základní funkce a charakteristiky imunitního systému. Imunitní systém se podílí na udržování homeos..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. také atributem nabývajícího hodnot z výběru: periferní krev, kostní dřeň, mozkomišní mok. Kromě výš.. .. ImageMagick. Server je vybaven operačním systémem Linux, pro chod archivu jsou dále nutné: A..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].