Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. course: Postoperative course complicated by pneumothorax. Drainage of right pleural cavity performed on.. ..klíčová slova: valve stenosis, tricuspid valve insufficiency, pneumothorax..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. course: Postoperative course complicated by pneumothorax (PNO). PNO spontaneously resorbed. On the 8th..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. vzdelávacej siete MEFANET Obrázok 12 - Pneumothorax vpravo (1. pooperačný deň). 21.11.2017 130.84 KB .. ..klíčová slova: chlopne, insuficiencia trikuspidálnej chlopne, pneumothorax, Stenóza aortálnej chlopne, insuficiencia t..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. PH – pľúcna hypertenzia; PNO – pneumothorax; RCX – ramus circumflexus; RIA –..

Akútna myeloblastová leukémia
.. 04/2016 konsolidácia (HD AraC) komplikácie: pneumothorax iatrogénny po kanylácii centrálnej žily HLA typ..

Selected chapters from paediatric surgery
.. Specialty definition, six selected case reports: pneumothorax, haemothorax, bronchogenic carcinoma, congenital..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. Definice oboru, šest vybraných kazuistik: pneumothorax, hemothorax, bronchogenní karcinom plic, ..

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic carcinoma
.. include injury, pleural effusion, pneumonia, pneumothorax and scarring of lung tissue. Authors declare the..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].