Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Počítače a zdraví

Počítače a zdraví

V přednášce jsou shrnuty nejzákladnější informace o výhodách i nevýhodách používání počítačů z ohledem na zdraví uživatele.

 
autor: Martin Kubačák | 1.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Počítač, zdraví, internet, závislost | příloh: 1 | zobrazeno: 5725x | publikováno: 19.9.2007 | poslední úpravy: 23.6.2009

Úvod do počítačových systémů

Úvod do počítačových systémů

V první části se naučíte základní pojmy z oblasti informatiky, terminologie, používané jednotky, kódování informace, základní rozdělení počítačů. Ve druhé části "Úvodu do počítačových systémů" je popsán hardware nutný pro chod počítače i přídavná periferní zařízení. Ozvučené prezentace jsou určeny studentům lékařské informatiky a informačních věd.

 
autor: Petr Honzík, Jaroslav Dušek, Martin Kubačák | 1.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: počítač, bit, byte, informatika, základy | příloh: 2 | zobrazeno: 6416x | publikováno: 12.2.2007 | poslední úpravy: 27.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 26 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. Laboratoř biokybernetiky a počítač. podpory..

Psychosociální vývoj
.. Adobe Presenter a lze si je stáhnout na vlastní počítač pro prohlížení i bez připojení k Internetu. Souč..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. pro digitální kameru nebo fotoaparát a běžný počítač PC umožňující připojení daného fotoaparátu nebo k..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. výukových materiálů založených na vytvoření počítačových modelů postihujících topografickou anatomii ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. ústavu, v učebně CBA a u jednotlivých počítačů ve výukových místnostech vícerých dalších klinik..

eOtorinolaryngologie
.. bezplatnost přístupu nebylo možné dosáhnout v počítačovém zpracování dokonalé profesionality. Pojetí je..

Obecná a speciální psychiatrie
.. komunikačních technologií v praktické aplikaci počítačové techniky ve výuce. Prezentace se dají z webu s..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. jsou ilustrovány zobrazovacími nálezy, většinou počitačové tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. textových dokumentov patrí k základom počítačovej gramotnosti. Používatelia by mali pochopiť fu.. .. technológií Bezpečnosť práce s počítač..

Hypertextový atlas patologie
.. a v rámci tohoto projektu bylo doplněno i počítačové vybavení učebny Ústavu patologie ve FN Brn.. .. na serverech, lokálních sítích i jednotlivých počítačích po nakopírování na disk. Ze současných optic..

Virtuální mikroskopický atlas
.. volně přístupné a lze je prohlížet z libovolného počítače. Systém byl testován na prohlížečích Mozilla Fir..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
.. na stránkách Laboratoře biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie - ..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
.. klasickým rentgenovým prístrojom. Angiografia. Počítačová tomografia. Počitačová tomografia axiálne scan..

Procvičení histologických preparátů
.. jejího využití je znalost základů ovládání počítače a přístup k internetu.Odkazy: Odkaz Datum P..

Moderní formy prezentování výsledků na konferencích
..klíčová slova: prezentace, plakátová sdělení, počítačová ..

Základy informačných technológií
.. zvládnuteľný aj bez predošlých znalostí práce s počítačom a aby poskytli základy, potrebné k dosiahnutiu .. .. sú oblasti: ECDL - systém preukazovania počítačovej gramotnosti, Základné pojmy - definície na.. ..klíčová slova: hardvér, softvér, počítačová sieť, informačná bez..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
.. nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počítače, který poskytuje výsledný obraz. Někdy může ovli..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. spája penu v rane s VAC pumpou. VAC pumpa je počítačom riadená podtlaková pumpa so široko na..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. čas v jedné místnosti s dostatečným množstvím počítačů a s dozorem, je nemožné zaručit, aby test řešil ..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. pojmy z refrakce a korekce refrakčních vad, počítačové perimetrie a audiometrie jsou vysvětleny p..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. jako algoritmy realizované pomocí programů na počítači. Témata, kterým se tento učební text věnuje, jso..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. v tom, jak používat a vytvářet modely v systému počítačové algebry Maple. K tomu jim budou sloužit v.. .. řešení biologických modelů pomocí systému počítačové algebry Maple, včetně řešení problematiky neur..

Magnetická rezonance
.. MR a jeho rekonstrukci (mimo specializované počítačové metody). Dále se věnuje základnímu přís..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. AV – atrioventrikulárny; CT – počítačová tomografia; ECHO – echokardiografia; ..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. bikuspidálna aortálna chlopňa; CT – počítačová tomografia; ECC – mimotelový obeh; ECHO ..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. na CT a MRI sa jednotlivé súbory rezov prenesú počítačovo do plánovacieho systému. Pred samotným pl..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-09-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].