Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult

Když jsme v roce 2011 připravovali k 1. vydání učebnici "Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult“, bylo nám jasné, že nejde o vyčerpávající studijní materiál. Ostatně jím ani být nemůže, Účelem výuky ortopedie na lékařských a zdravotnických fakultách je pouze uvedení do problematiky. Studenti, kteří se chtějí ortopedií zabývat hlouběji, mají k dispozici jiné texty. Tehdy jsme ortopedii vymezili jako obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou vrozených a získaných poruch pohybového aparátu. Dnes ke zmíněné učebnici přidáváme samostatný materiál dostupný v elektronické podobě s názvem Komplikace ortopedických operací.

Komplikace si nikdo nepřeje. Obáváme se jich, protože znehodnocují léčebný výsledek, prodlužují terapii a zvyšují náklady o částku spojenou s jejich řešením. Některé komplikace pacienty dokonce ohrožují na životě. Na stranu druhou jsou komplikace nedílnou součástí každého operačního i neoperačního oboru a jejich znalost je základní podmínkou dobré klinické praxe.

V předkládaném díle jsme se pokusili pojednat problematiku záměrně na velmi malé ploše, strukturované a se značným zjednodušením. Pevně věřím, že vám předložené dílo umožní základní orientaci ve světě komplikací ortopedických výkonů. V případě, že budete chtít podniknout hlubší cestu za poznáním, vždy se můžete obrátit na renomované monografie , časopisy, databáze a internetové servery.
 

 
autor: Jiří Gallo, Petr Kamínek, Jiří Lošťák | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: ortopedie, komplikace | příloh: 2 | zobrazeno: 6161x | publikováno: 22.11.2013 | poslední úpravy: 25.6.2014

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Ve výukovém textu s názvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů jsou uvedeny kapitoly zaměřující se na systém hlášení a evidence infekčních chorob (registry), legislativa ve vztahu k očkování a epidemiologické bdělosti, nozokomiální nákazy, profesionální infekce, specifické infekce (ESBL, MRSA), bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, biosafety levels, zdravotní rizika spojená s cestováním, pásmová nemoc, cestování těhotných žen, očkování v rámci cestovní medicíny, problematika čistoty vod z pohledu cestování.

 
autor: Jana Straková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Infekční choroby, legislativa, bariérová ošetřovatelská péče, cestovní medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 3212x | publikováno: 27.10.2014 | poslední úpravy: 12.1.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 29 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. text s názvem „Základy ošetřovatelských postupů a inte.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Základy ošetřovatelských postupů a i.. ..klíčová slova: vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxyge.. ..klíčová slova: funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zaj.. ..klíčová slova: odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zaj.. ..klíčová slova: odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zajištění perif.. ..klíčová slova: materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zajištění periferního žilního vs..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. publikace a autorská .. .. a doplněná verze multimediálního elektronického materiálu &bd.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Základy ošetřovatelských postupů a i.. ..klíčová slova: vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, trans.. ..klíčová slova: funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, tra.. ..klíčová slova: odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, tra.. ..klíčová slova: odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, tr.. ..klíčová slova: materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních,..

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu
.. diabetem 2. typu je (kromě režimových opatření) podávání perorálních antidiabetik a jiných látek s hyp.. .. metabolická onemocnění a jeho prevalence ve vyspělých zemích neustále roste. Základem léčby p.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Poranění páteře a míchy
.. základní poznatky v léčbě včetně diskutabilního podávání kortikoidů u míšního tra.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.
.. prostredie zdravotníckymi pracovníkmi (ZP) je veľmi neuspokojivé. Viaceré krajiny prijali sm.. .. Viaceré krajiny prijali smernice hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach, však compliance zdravotníckych p.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: dezinfekcia rúk, Chirurgická dezinfekcia rúk, prevencia nemocničných i..

Hormonální léčba děložních myomů
.. prokáže účinnost a bezpečnost nových kauzálních léků zejména v dlouhodobé terapii, bude jistě role fa.. ..vel Tomeš~autori.php?tid=115#Jiří Bouda, Pavel Vl.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výuko.. .. se projevují až po delší době jejich podávání, je nutné poznat i jimi vyvolané adaptivní bu.. .. primárního účinku tšiny antidepresiv je plazmatická membrána. Vz.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Deprese, antidepresiva a membrány | .. ..klíčová slova: synapse, serotonin, lipido dvojvrstvy, membrány, antidepresiva, transportní ..

Fotografický interaktivní atlas člověka
.. interaktivní atlas čloka představuje výukový portál zaměřený na oblast t.. .. Je určen nejen pro posluchače lékařských a zdravotnických oborů, ale pro všechny zájemce o lidské tělo, ted.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Fotografický interaktivní atlas č..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. pokyny pri manipulácii s kyslíkovou fľašou, podávanie kyslíka, aplikátory kyslíka, posúdenie pac.. .. inhalačného nadstavcaAero Chamber, ručné práško inhalery - Diskhaler, DISKUS, Turbuhaler,.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. pro pregraduální studenty zdravotnických oborů. Uvedeny jsou základní principy a indikace včetně sez.. .. medicíny. Je určen pro pregraduální studenty zdravotnických oborů. Uvedeny jsou základní principy a indikace .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. publikace a autorská .. .. části popsán rozvoj brněnského zdravotnictví ve sledovaném období včetně zdravotnických zaří.. .. zdravotnictví ve sledovaném období včetně zdravotnických zařízení, nejznámějších lékařů, forem vzdělávání .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Základy farmakoekonomiky
.. publikace a autorská .. .. výukom textu „Základy farmakoekonomiky“ je .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: analýza nákladů, nákladová efektivita, hodnocení zdravotnických..

Komplexní léčba dekubitů
.. publikace a autorská .. .. kteří se s pacienty s dekubity v rámci s klinické praxe opakovaně setkávají. Text stručně .. .. text pregraduálním i postgraduálním studentům zdravotnických oborů a všeobecného lékařství, lékařům a zdravot.. .. Šín, Andrea Pokorná, Pavel Rotschein, Lucie Nártová, Zuzana Jelínková, Jak.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: nekrektomie, rekonstrukční techniky, laloko..

Perioperační ošetřovatelská péče
..vené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edu.. .. antisepse a zarouškování, početní kontrola zdravotnických prostředků při závěru operace a převoz pacienta n.. .. rukou hand hygiene Hygiena rukou je velmi důležitou součástí bariérových ošetřo.. .. listem operovaného pacienta, o početní kontrole zdravotnických prostředků při závěru operace a převozu pacienta ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
..Ve výuce pregraduálních studentů medicíny lze jistě .. .. spolupráce mezi Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy uni.. .. rozšiřování přístupnosti na dalších brněnských a zdravotnických zařízeních, v jednání je připojování mimobrn.. .. na dalších brněnských a zdravotnických zařízeních, v jednání je připojování mimobrněnských instit..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
.. k přednáškám~sekce-pkp#E-learningo.. .. vedení dětských onemocnění (IMCI – Integrated .. .. úmrtí dětí do pěti let a jejich návštěv zdravotnických zařízení, 2) zlepšení zdravotnického systému a 3).. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Strategie integrovaného vedení d..

Psychosociální vývoj
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výuko weby~sekce-weby#Ozvučené p.. .. podklady pro obor "Psychosociální v.. .. podklady jsourozděleny podle jednotlivých p.. .. 9. Komunikace s pacientem; 10. Duševní stav zdravotnických pracovníků; 11. Manželská problematika; 12. N..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)
.. zdravotníckych pracovníkov v klinickej praxi. Uvedené sú jednotlivé definície, základné pojmy a leg.. .. problematiku hygienického zabezpečenia rúk zdravotníckych pracovníkov v klinickej praxi. Uvedené sú je.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
.. publikace a autorská .. .. s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pr.. .. je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Metodika ke zpracování závěrečné prá.. ..klíčová slova: eticko-právní aspekty, mentoring zárečné práce, struktura závěrečné práce, bibliog..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. vzdelávaciu úlohu, ktorá je úzko previazaná s vedecko – výskumnou činnosťou. .. .. fakúlt. Nemocnice tvoria dôležitú súčasť zdravotníckych systémov. V nemocniciach sa počas hospitalizácie .. .. poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Venujú sa zásadám bezpečného poskytovania zdra.. .. problémom. Nemocnice tvoria dôležitú súčasť zdravotníckych systémov. V nemocniciach sa počas hospitalizácie ..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. materiály seznamují studenty se základními pos.. .. pumpy sloužící k přesnému dávkování malých dávek léků a roztoků a její možná využití v porod.. .. dítě po mimotělním oplození v ČR se narodilo prá na naší klinice již v roce 1982. Mimotělní oplo..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. „Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních programů na LF UP&.. .. znalost metodologie yhledávání lékařských a zdravotnických informací. Měsíc před termínem kurzu obdrží účast.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Medicína založená na důkazu v dok..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. publikace a autorská .. .. neurologických onemocnění dospělého i dětského ku. Důraz je kladen na klinické projevy j.. .. byla vytvořena ve spolupráci všech brněnských neurologických klin.. .. text je určen studentům všech bakalářských zdravotnických oborů. Rozšiřující informace, které obsahují pozn..

Novinky v infektológii
.. publikácie a autorské d.. .. "Novinky v infektológii" prináša no poznatky z infektológie a je logickým zavŕšením a.. .. a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Un.. .. stupni štúdia, študentom nelekárskych zdravotníckych odborov, predovšetkým verejného zdravotníctva ale..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. publikace a autorská .. .. o funkčním a anatomickém uspořádání nervoho systému, typech jeho poruch a možnostech v.. .. Jana Raputová, Andrea Šprláková-Puková, Pavel Štourač, Michaela T.. .. byla vytvořena ve spolupráci všech brněnských neurologických klin.. .. text je určen studentům všech bakalářských zdravotnických oborů. Rozšiřující informace, které obsahují pozn.. ..klíčová slova: systém, paréza, senzitivní systém, porucha domí, smrt mozku, reflex, ..

Urgentná medicína pre medikov
.. pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je kolektívnym dielom dlhoročných pracovníkov v .. .. medicíny a medicíny kastrof Institutu vzdelávání zdravotníckych pracovníků v Prahe, ale do kolektívu boli pr.. .. odboru urgentná medicína a jej postavenie v európe Základná a rozšírená neodkladná res..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. publikace a autorská .. .. biologických modelů. Je možné ji využívat ve studiu matematického modelování dvěma způsoby. St.. .. (typicky studenti dalších biologických či zdravotnických oborů, případně dalších programů MU) nebude třeba.. .. cíl inovovat náplň a provázanost předmětů z kmenoho souboru předmětů oboru "Matematická bio..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. a v dalších zdravotnických oborech, jejichž absolventi se podílejí na poskytování přímé péče. Kurz za.. .. na důkazech v ošetřovatelství a v dalších zdravotnických oborech, jejichž absolventi se podílejí na po.. .. teorie a praxe v České republice, ale také i ve světě, vedou nezvratně k další kvalitativní změně.. .. každý měsíc vychází na celém světě několik tisíc zdravotnických časopisů, včetně ošetřovatelských, a také několik.. .. Klíčová slova klinického scénáře jsou: senioři v zařízeních dlouhodobé péče, dekubity a techniky hodnocení ků.. ..klíčová slova: na důkazu (EBP), ošetřovatelství, zdravotní dy, klinická otázka, vyhledání a hodnocení důka..

Webcasting a vzdelávanie
.. technológiami je, na rozdiel od papierovej či tlačenej dokumentácie, ich spracovanie rý.. .. informácií spracovávaných v zdravotníckych zariadeniach neustále narastá. Vďaka mo.. .. špecifické prípady s kolegami a odborníkmi kdekoľvek na svete, konzultácie s pacientom alebo zapojiť ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].