Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 31 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
..klíčová slova: RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zlo.. ..klíčová slova: skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zl..

Srdeční cyklus
.. křivek znázorňujících tlakově objemové změny v levé komoře a tlakové změny v pravé síni.. .. srdečního cyklu. V levé části uvidíte mechanické změny v srdci včetně směru toku krve, v pravé části je ..

Rtg kostí – semiologie
..klíčová slova: skeletu, strukturální změny skeletu, morfologické změny skeletu, o..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
..klíčová slova: intrakraniální cévní malformace, zánětlivé změny v mozku, ložiskové procesy v bílé hmotě, vrozené ..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. EKG Normální EKG Abnormality vlny P Změny sinusového rytmu Supraventrikulární arytmie T..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
.. uvádí normální a nejčastější patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších or..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. hypotéza. Alergény. Imunológia starnutia. Zmeny IS počas ..

Elektrokardiografie
.. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – EKG a změny plazmatické koncentrace iontů | 22.5.2015 217.2 K..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
.. metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chorobách plic, pleury, hr..

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík
.. u ženy po CMP, Respiračná alkalóza a tetania, Zmeny homeostázy po chirurgickom výkone, Metabolická al..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. a ťažkosti pri mikcii, patologické prímesi a zmeny moču, pomôcky k vyprázdňovaniu moču, kate..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průběhu prvních dnů a týdnů ..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. nutné poznat i jimi vyvolané adaptivní buněčné změny vedoucí ke změnám funkce neurotransmiterových sys..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v p..

Automatická analýza moči
.. leukocytů, erytrocytů, pH a hustoty. Barevné změny indikačních zón jsou vyhodnoceny reflexní fot..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. starostlivosti ako aj vzdelávanie sestier a zmeny v kompetenciách v súvislosti s novou vyhláškou MZ..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče interpretace, tím nejobtížněji h.. .. obecně diferenciálně diagnostické roviny. Závěr: Změny ST segmentu na EKG jsou většinou spojovány s pr..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. aktuálne problémy odboru. Vzdelávanie sestier, zmeny v kompetenciách v súvislosti s vyhláškou MZ SR 95..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. č. 2: Časové trendy Tyto analýzy zobrazují změny incidence nebo mortality v čase. Dle nastavení j..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. spôsobujúcich ulcerácie, jazvenie alebo iné zmeny povrchu. V prílohe uvádzame výučbový film, v ktor.. .. spôsobujúcich ulcerácie, jazvenie alebo iné zmeny povrchu. Pri ALK sa používa špeciálny tre..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. vzdelávacej siete MEFANET – Degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek a telovej osi 2..

Obecná a speciální psychiatrie
.. seminářů z výuky psychiatrie se snaží tyto změny zachytit, předložit Vám nejnovější poznatky potře..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. dřeně Post-teraupetické a post-transplantační změny hematopoézy Patologie kosti Ostatní poruchy ..

Prvá pomoc pre medikov
.. množstvo prehľadových článkov, aby predložené zmeny boli podložené najvyššou silou dôkazov. Dňa 18. ..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. V samostatné kapitole jsou pak rozebrány změny, které se podílí na progresi růstu tumoru a jeho ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. aberace (VCA), patologické chromosomové změny v karyotypu pacienta či plodu. Přítomnost VCA po..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. orgánových systémů. V konečném důsledku se tyto změny podílejí na zdárném-fyziologickém rozvoji pohy..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. K dispozici je dále unikátní možnost průběžné změny různých číselných parametrů, které reflektují výv..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. smerom hore; asi u polovice pacientov chorobné zmeny nepostúpia vyššie ako do polovice hrubého čreva, ..

Hypertextový atlas patologie
.. je předem generovaný (statický), lze jej beze změny provozovat na serverech, lokálních sítích i jed..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-12-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].