Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. s termickým traumatem, tedy popáleninami. Pravděpodobnost jeho výskytu poté narůstá se zvyšujícím se rozsah..

Základy biostatistiky
.. přesnost a chyby měření Popisná statistika Pravděpodobnost Induktivní statistika Kurzy nepředpokládají žá.. ..klíčová slova: induktivní statistika, deskriptivní statistika, pravděpodobnost, korelace,..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. nízka hodnota BMI a nízka hodnota neutrofilov. Pravdepodobnosť rozvoja mukozitídy závisí od intenzity a typu ch..

Manažment karcinómu prsníka
.. a dlhodobom tréningu sa dá dosiahnuť až 97% pravdepodobnosť nálezu a identifikácie sentinelovej L.U. o..

Aneuryzma abdominální aorty
.. vzestupný trend výskytu AAA v ČR. S největší pravděpodobností jde však o nárůst relativní, ovlivněný lepší dos..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. primárních studií k tvorbě rozhodovacích schémat pravděpodobnosti, ty pak využívají zdravotníci i pacienti při roz..

Analýza a klasifikace dat
.. představu, že dané metody využívají pouze pravděpodobnostní principy a že tyto metody jsou součástí stat..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. so subklinickým šírením nádoru a so zvýšenou pravdepodobnosťou následnej recidívy. Úloha spolupráce s pat..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].