Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení

Učebný materiál prezentuje v prehľade problematiku rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení podľa európskych odporúčaní, možnosti prevencie a oblasti edukácie.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 28 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
..klíčová slova: nádorový staging, grading, rizikové faktory, prediktivní faktory, nádorové markery, TNM klasifikace, l.. ..klíčová slova: nádorů, nádorový staging, grading, rizikové faktory, prediktivní faktory, nádorové markery, TNM kl..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
.. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, .. ..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, terapie, onkogynekologie, karcinom ..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. odboru ošetrovateľstvo s dôrazom na vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva, nový fe.. .. 127.4 KB ktokoľvek – – 2. Faktory ovplyvňujúce vývoj ošetrovateľstva 17.12.2018 98...

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. lekára a v spolupráci s lekárom. Vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva. Bene.. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia 1.Faktory ovplyvňujúce vývoj ošetrovateľstva 14.12.2018 98...

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. kyslíka, pulzná oxymetria, princíp oxymetrie, faktory ovplyvňujúce presnosť merania saturácie art..

Historie ošetřovatelství
.. kulturními, sociálními a politickými faktory. Neméně významnou roli sehrály válečné konfli..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. členené do nasledujúcich štyroch kapitol – faktory rozvoja ošetrovateľstva (..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. proti noxám. Obranné systémy a poškodzujúce faktory dýchacích ciest a pľúc. Nervové zakončenia v dých..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. kg hmotnosti a na 1 tep. Seznámení s korekčními faktory BTPS a STPD. Uvedeny typy reakcí krevního tlaku n..

Profesionální onemocnění horních končetin
..klíčová slova: lékařství, Horní končetiny, Rizikové faktory..

Cévní chirurgie
.. je snahou definovat nové standardy a limitující faktory. Předkládaný text je souhrn současných lite..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
..klíčová slova: klouby, Medicína založená na důkazu, Rizikové faktory..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. Infekcie patria medzi najčastejšie limitujúce faktory onkologickej terapie a môžu byť aj príčinou morb..

Starostlivosť o pomôcky
.. nozokomiálnych nákaz, endogenne aexogenne faktory nozokomiálnych nákaz, tranzietná flóra na ruk..

Hygienická starostlivosť
.. vytieranie. Prevencia intertriga a dekubitov - faktory podporujúce vznik dekubitu, mechanizmus vzniku ..

Nukleární medicína v onkologii
.. faktory pokroku v bodech: a. Rozvoj nukleárně medicínské ..

Základy informačných technológií
.. na Internete, Bezpečnosť a ochrana údajov - faktory ovplyvňujúce informačnú bezpečnosť. Prílohy: Príl..

Výukový atlas zubů člověka
.. „zubem“ času, klimatickými a jinými faktory ovlivněny během uložení (načervenalost kořenů zub..

Aneuryzma abdominální aorty
.. kvalitu elastinu a kolagenu a dále zánětlivé faktory. Je mnoho způsobů jak diagnostikovat AAA a kromě ..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. vo väčšine prípadov nepoznáme, za rizikové faktory sú považované expozícia určitým typom chemikálií ..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. a fyzikálne vyšetrenie pacienta 3. Rizikové faktory osteoporózy 4. Laboratórne vyšetrovacie metódy 5..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. k úplnému vyliečeniu pacienta. Rizikové faktory: expozícia slnečnému žiareniu predstavuje naj..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. chýb oka. Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie Centrálna ..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. sa pohybuje až okolo 40 %. Medzi rizikové faktory sa zaraďujú mnohopočetné aneuryzmy a nea..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. bukálne sliznice a jazyk. Medzi rizikové faktory vzniku patrí ženské pohlavie, detský vek, ned..

Pleuropneumónia
.. chronické ochorenia, narastajúci vek populácie a faktory virulencie príslušných mikroorganizmov. Sú pre vá..

Manažment karcinómu prsníka
.. najčastejším karcinómom u žien. Rizikové faktory sú: vek (50-65 rokov), hormonálny status: skoré ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. delenia a udržiavaní stálej teploty. Tieto faktory vedú podľa autorov k skoršiemu odstráneniu bak..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].