Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)

Erbiový laser je možné použiť ako alternatívu ku konvenčným preparačným postupom na odstránenie zubného kazu. Bezkontaktný spôsob ošetrenia umožňuje signifikantné zníženie bolesti počas ošetrenia, elimináciu nepríjemných pocitov spojených s vibráciami z vrtáčika, selektívnu preparáciu kariéznych tkanív a antibakteriálny účinok. Zachovanie čo najväčšieho množstva tvrdých zubných tkanív ako aj bolesť počas ošetrenia môžu viesť k nedostatočnému odstráneniu kariéznych hmôt, recidíve kazu a zlyhaniu výplne. Nevyhnutným predpokladom pre úspešné laserové ošetrenie sú dostatočné vedomosti v oblasti laserovej fyziky a interakcia laser-tkanivo pre konkrétnu vlnovú dĺžku.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Jana Ohlasová, Silvia Timková, Vladimíra Schwartzová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: laser, Er: YAG, preparácia zubného kazu, laser, Er: YAG, preparácia zubného kazu | příloh: 8 | zobrazeno: 617x | publikováno: 30.12.2017 | poslední úpravy: 16.4.2018

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí

Skripta vychází z potřeby aktualizovat dostupnou literaturu v oblasti primární prevence zubního kazu u dětí, která by reflektovala současné trendy a nejnovější poznatky základního, aplikovaného i klinického výzkumu v oblasti etiopatogeneze a prevence zubního kazu. Vzhledem k intenzivní vědecké práci našeho týmu v této oblasti, podložené řadou českých i zahraničních publikací, jsme do skript implikovali tyto výsledky z oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie či behaviorální intervence. Poukazujeme tímto na nutnost a výhody mezioborové spolupráce a propojení teoretických a klinických oborů na lékařských a přírodovědeckých fakultách, a to nejenom v rámci výzkumu orálního zdraví.

 

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Michaela Bartošová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: prevence, zubní kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, behaviorální intervence | příloh: 1 | zobrazeno: 90x | publikováno: 12.4.2019 | poslední úpravy: 16.4.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11

Gnatológia v prehľade
.. MEFANET – Predmety/kurzy Propedeutika zubného lekárstva [PZL-ZL1] Propedeutika zubného l..

Pečetění fisur
.. ošetření zubů. Jejím cílem je zabránit vzniku kazů v jenom z predilekčních míst jejich vzniku tj. ok..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. komerční kity k určení rizika vzniku zubního kazu a parodontopatií. Principem většiny metod je am..

Imunológia - ako pracuje imunitný systém
.. systém je určená pre študentov medicíny, zubného lekárstva, nelekárskych študijných programov, ale..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
.. učebný text je určený študentom všeobecného a zubného lekárstva, ale verím, že ho radi využijú aj štud..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. kazu.. .. do požadovanej polohy. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazu.. .. Kilroy pružiny ich posúvať smerom ventrálne do zubného oblúka, renivelizovať horný zubný oblúk. Dolný fi.. .. pre ne často eruptujú sami. Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v in..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. kazu.. ..Kazuistika popisuje hospitalizáciu pacienta s .. .. MEFANET Obrázok 7 - Peroperačná fotografia - preparácia ľavej koronárnej artérie. | 22.11.2017 272.78 KB .. .. echokardiografia Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v in..

Aortokoronárny bypass
.. kazu.. ..Kazuistika opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža pri.. .. vzdelávacej siete MEFANET Obrázok 4 - Preparácia vena saphena magna. | 22.11.2017 271.1 KB.. .. ergometria. Výsledok záťažovej ergometrie poukazuje na známky tichej ischémie. Pacient prijatý na k..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. kazu.. ..Kazuistika opisuje hospitalizáciu 63 ročnej p.. .. MEFANET Obrázok 5 - Peroperačná fotografia - preparácia ľavej predsiene. | 22.11.2017 230.26 KB .. .. USG – ultrasonografia Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v in..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. kazu.. .. tkaniva - osteogenesis imperfecta. Autori sa v kazuistike zameriavajú na klinický obraz pacientky p.. .. poukázaná v roku 2008 na oddelenie detského zubného lekárstva I. stomatologickej kliniky UPJŠ L.. .. tvrdých zubných tkanív. Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v in..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. kazu.. .. sekundárnych infekcii. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazu.. .. veku, mnohopočetný zubný kaz, hrubé nánosy zubného povlaku a kameňa. Pri prvom vyšetrení prítomné ed.. .. a hojenia tkanív. Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v in..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-05-27]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].