Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 3

Úvod do biologické psychiatrie
..klíčová slova: neurotransmitery, receptory, psychofarmaka, schizofrenie, poruchy nálady, ..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
..klíčová slova: porucha, diagnostika, psychofarmaka, sexuální dysfunkce, sexuálně deviantní chování, ..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
..klíčová slova: porucha, diagnostika, etiopatogeneze, psychofarmaka, psychoterapie, přístup k duševně nem..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-09-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].