Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění základům fyziky a skladby zobrazovacích přístrojů se zaměřením na znalosti ulehčující porozumění vyšetřovacím postupům pomocí radioaktivních látek – radiofarmak, které jsou demonstrovány na praktických cvičeních věnovaných zejména způsobům jak se výsledky zobrazovacích metod v klinické praxi získávají a interpretují. Byla soustředěna pozornost na určující a často rušivé jevy, které vstupují do přenosu informací zprostředkovaných ionizujícím zářením na cestě od orgánu nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počítače, který poskytuje výsledný obraz. Někdy může ovlivnění obrazu rušivými vlivy ztěžovat správnou klinickou interpretaci.

 
autor: Václav Hušák, Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček, Milan Kamínek, Jaroslav Ptáček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Fyzikální přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační ochrana | příloh: 1 | zobrazeno: 7999x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Postup při provádění trepanobiopsie

Postup při provádění trepanobiopsie

Postup při provádění trepanobiopsie, délka videa 12 min. Trepanobiopsie je vyšetření, jehož hlavním cílem je odebrat přímo kousek kostní tkáně s trámčinou a kostní dření na histologickou analýzu. Na rozdíl od cytologického vyšetření lze histologie kostní dřeně posoudit buněčnost, přítomnost fibrózy, infiltrace dřeně chorobným procesem, apod.

 
autor: Andrea Janíková, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: hematoonkologie, trepanobiopsie | příloh: 1 | zobrazeno: 23279x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 15.11.2007

Postup při provádění sternální punkce

Postup při provádění sternální punkce

Postup při provádění sternální punkce, délka 4 min. Sternální punkce je jednoduchý diagnostický výkon, jehož cílem je získání dostatečného množství aspirátu dřeňové krve. Přístup sternální punkce je nejčastěji v oblasti sternální kosti a to na úrovní zhruba druhého mezižebří. K vyšetření se využívá speciálního nástroje – jehly na sternální punkci.

 
autor: Andrea Janíková, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: hematoonkologie, sternální punkce | příloh: 1 | zobrazeno: 19993x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 23.3.2012

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Prezentace seznamuje studenty s jednotlivými diagnostickými metodami s použitím baryové kontrastní látky (vyšetření jícnu, žaludku, tenkého střeva, irrigografie, defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává základy správného popisu snímků.

 
autor: Jana Červenková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: RTG vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšetření tenkého střeva, irrigografie, defekografie | příloh: 1 | zobrazeno: 6609x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 122 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Výpočetní tomografie - CT
.. ppt prezentace podává přehled principu, technických základů a současných technik CT.. .. technických základů a současných technik CT vyšetření spolu s možnostmi jeho vyšetření. Preze.. .. Špri.. ..Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Kli.. .. citlivé [?] Licence Výpočetní tomografie - CT | 16.3.2011 2.54 MB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT vyš.. ..klíčová slova: Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT .. ..klíčová slova: 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT.. ..klíčová slova: CT, spirální CT, MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D C.. ..klíčová slova: 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT vyšetřeních..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. je zátěžový test se současným měřením ventilace, spotřeby .. .. Objasněny základní ukazatelé, získané při zátěžovém testu: maximální tepová frekvence (TFma.. .. maximální spotřeba kyslíku a hodnoty přepočtené na kg hmotnosti a na 1 tep. Seznámení s ko.. ..Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Kli.. ..klíčová slova: zátěžový ..

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2
.. věkové skupiny. Představuje minimální psychickou zátěž, komplexní zatěžování, svou povahou limituje inte.. .. syndromu (MS) v České republice se udává přibližně na 25%. Jeho základem je in.. ..Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Kli..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. zdravotnických oborů. Uvedeny jsou základní principy a indikace včetně seznámení s průběhem vyšet.. .. 10.2 MB registrovaný uživatel – – radiační ochrana | 15.11.2010 7.66 MB registrovaný .. ..Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Kli..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. uvádí základní indikace při vyšetření magnetickou rezonancí mimo neu.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Retrakční vlákna a hemostatika ve stomatologické praxi
.. též jako výborná pomůcka v záchovné stomatologii při zhotovování krčkových výplní. Hemostatické gely j.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Laparoskopická reimplantace močovodu
.. úraz způsobí méně zkušený operatér, nebo vzniká při obtížných výkonech a je-li stěna ureteru již pošk.. ..Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Kli..

Odběr krve
.. oborech a zabývá se popisem postupů při odběru a zpracování krve pro kl.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Odběr k..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. a založení vstupů do dutiny břišní při laparoskopických výkonech. U pacienta s o.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni
.. popisuje nejen medicínské zkušenosti nabyté při pobytu v malém zdravotnickém středisku v Africe. .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. Ukazuje nejčastější neuroradiologické obrazy při vyšetření magnetickou rezonancí, soustřeďuje se p.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence .. ..klíčová slova: MRI, cévní mozková příhoda, intrakraniální cévní malformace, zánětlivé z..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. poruchou chůze, demencí a sfinkterovými potížemi při normálním tlaku při lumbální punkci. Všechny tři .. .. poruchou chůze, demencí a sfinkterovými potížemi při normálním tlaku při lumbální punkci. Všechny tři ..

Diagnostika karcinomu prsu
.. diagnostickými zobrazovacími metodami při chorobách prsu se zaměřením na zjišťování časných.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
.. uvádí normální a nejčastější patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších orgánů.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Hypertextový atlas patologie
.. HTML formátu a uživatelské rozhraní umožňující přístup uživatele k obrazům o vysokém rozlišení. Na r.. .. text atlasu o jednotné struktuře, a to i při zapojení více spoluautorů. Jednotlivé kapitoly (t.. .. více spoluautorů. Jednotlivé kapitoly (tag SECTION) jsou automaticky číslovány a mohou být vno.. .. identifikátory, takže údaje o jednotlivých vyšetřeních se na Internet nedostanou. Generování HTML kódu a..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. je možnost celotělového způsobu vyšetření při pátrání po neznámém ložisku zánětu. V současné do.. .. bývá někdy neúspěšné přes použití většího počtu rozmanitých vyšetřovacích metod. Významnou výho.. .. zánětu   Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Analýza dat pro Neurovědy
.. materiály zpřístupněné formou interaktivní osnovy jsou věnovány .. .. s ohledem na specifika datových souborů a výpočtů z oblasti neurovědního výzkumu. Důraz je kladen .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. prezentace dokumentují postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akutní.. ..Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Kli..

Poranění pánve a acetabula
.. kombinovaná poranění LS páteře a pánve, navigace při operační léčbě zlomenin pánve, komplikace léčby z.. ..Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Kli.. .. uživatel – – historical perspective of pelvic trauma management - M.Tile |..

Zobrazovací metody uropoetického traktu
.. je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů uropoetického trak.. ..Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Kli..

Význam ultrasonografie v těhotenství
.. v úvodu shrnuje obecné principy a zvláštnosti ultrazvukového vyšetření v gra.. ..Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Kli..

Sekundární glomerulopatie
.. glomerulopatií, t.j. postižení glomerulů při systémovém onemocnění, jako je např. diabetes neb.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. zobrazuje operační postup při odstranění velkého nezhoubného nádoru tukové tkán.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Biostatistika
.. čtenáři této publikace jsou studenti matematické bio.. .. publikace nemá v žádném případě ambici nahradit jakýkoli stávající učební tex.. .. či statistických metodách. Pro studenty i další čtenáře je totiž vždy lepší čerpat z více zdrojů a u..

Labyrinty v psychiatrii
.. v klinické praxi je komplexní proces, při kterém lékař musí zapojit nejen znalosti nabyté p.. .. Jitka Hüttlová, Václav Krmíček, Radovan Přikryl, Pavel Theiner, Libor.. .. labyrinty jsou příkladem větvených klinických scénářů, které jsou zp.. .. určují jejich autoři, v tomto případě kliničtí psychiatři z Fakultní nemocnice Brno.Odkazy: Od..

Lebka a obratle
.. fotografie byly pořízeny z preparátů používaných při výuce anatomie na naší fakultě. &nb.. .. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Kli..

Adhezní spoj a adhezivní systémy I. část
.. typy není jednoduché. Následující text přináší přehled současných adheziv, upozorňuje na mož.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Přehled embryologie člověka v obrazech
.. prenatálního vývoje člověka, které jsou nezbytné při studiu vývojových anomálií, vrozených vad a tera.. ..    Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Adhezní spoj a adhezivní systémy II. část: Klinická doporučení pro aplikaci adhezi
.. typy není jednoduché. Následující text přináší přehled současných adheziv, upozorňuje n.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán jednoúčelový analyzátor na stano.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-08-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].