Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

Rozštěpové vady obličeje

Rozštěpové vady obličeje

Tato digitální skripta jsou určena studentům zubního lékařství jako výukový text pro předmět ortodoncie. Zabývá se problematikou rozštěpových vad v oblasti obličeje. Pacienti s těmito vadami jsou léčeni na specializovaných pracovištích. Cílem těchto skript je dát ucelený přehled o etiologii, prevenci a léčbě rozštěpových vad obličeje v rozsahu odpovídajícím cílům pregraduální výuky zubního lékařství. Obsáhlá problematika je dokumentována obrázky a fotografiemi. Některé z nich jsme čerpali z archivu Kliniky plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně. Jiné jsme převzali z internetu. U těchto obrázků jsou uvedeny odkazy na příslušné internetové stránky, na kterých mohou studenti najít další informace o problematice rozštěpů.

 
autor: Pavlína Černochová, Ivana Halačková, Jiří Veselý | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: rozštěpové vady, rozštěp rtu, rozštěp patra, ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortodontický aparát, snímatelný ortodontický aparát | příloh: 1 | zobrazeno: 15256x | publikováno: 19.7.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Oko a oční vady

Oko a oční vady

Přednáška se zabývá stavbou a funkcí lidského oka. Popisuje optický systém oka a jeho funkci a též základní vady oka způsobené špatnou funkcí tohoto systému. Vlastní vnímání světla je založeno na citlivosti zrakových pigmentů (např. rodopsin) na světlo. Světlem se zrakové pigmenty rozkládají, čímž zahájí řetěz chemických reakcí, které vedou k převedení signálu na elektrický potenciál, vzruch, který přenáší informaci do zrakových center mozku. Fotoreceptory lidského oka jsou citlivé na světelné vlny v rozsahu 400 – 760 nm. Absolutní práh citlivosti je 10-19 J, což odpovídá energii jednoho jediného fotonu.

 
autor: Jaroslava Kymplová | 1.LF UK | disciplína: Biofyzika | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: oko, foton, anatomie | příloh: 1 | zobrazeno: 12148x | publikováno: 19.2.2008 | poslední úpravy: 27.4.2012

Těhotenství a chlopenní vady

Těhotenství a chlopenní vady

V naší populaci onemocnění srdce postihuje přibližně 0,4 - 4% všech těhotenství. Prevalence vrozených srdečních vad tvoří 6,16 / 1000 živě narozených dětí, z toho je 1/3 kritických. Kardiovaskulární choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské mortality. Klesá počet revmatických chlopenních vad a relativně stoupá počet těhotných po operacích pro vrozené srdeční vady.
 

 
autor: Jana Landsmanová | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: těhotenství, kardiovaskulární systém, chlopenní vady | příloh: 1 | zobrazeno: 2122x | publikováno: 13.1.2015 | poslední úpravy: 5.3.2015

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Urologické symptomy, Infekce močových a pohlavních cest | příloh: 1 | zobrazeno: 4921x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Základy metod korekce refrakčních vad
.. souhrn informací o základních metodách korekce refrakčních vad a presbyopie. V současné době je k di.. .. o základních metodách korekce refrakčních vad a presbyopie. V současné době je k dispozici značné množství o.. .. citlivé [?] Licence Základy metod korekce refrakčních vad | 2.6.2016 3.29 MB kdokoli –.. ..klíčová slova: refrakční vady hypermetropie emetropie myopie.. ..klíčová slova: vady hypermetropie emetropie myopie astigmatismus.. ..klíčová slova: vady hypermetropie emetropie myopie astigmatismus presbyopie.. ..klíčová slova: vady hypermetropie emetropie myopie astigmatismus presbyopie brýlová čočka ako.. ..klíčová slova: vady hypermetropie emetropie myopie astigmatismus presbyopie brýlová čočka ako.. ..klíčová slova: vady hypermetropie emetropie myopie astigmatismus presbyopie brýlová čočka akomodační šíře.. ..klíčová slova: hypermetropie emetropie myopie astigmatismus presbyopie brýlová čočka akomodační šíře.. ..klíčová slova: emetropie myopie astigmatismus presbyopie brýlová čočka akomodační šíř.. ..klíčová slova: myopie astigmatismus presbyopie brýlová čočka akomodační š.. ..klíčová slova: myopie astigmatismus presbyopie brýlová čočka akomodační.. ..klíčová slova: presbyopie brýlová čočka akomodační šíře..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady ucha Choroby zevního ucha Choroby .. ..klíčová slova: fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické metody, diferenciální di..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. chirurgii, onkochirurgii, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i syn.. .. se zajímavou kazuistikou: Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku:Definice ate.. ..klíčová slova: břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku, popáleniny, ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. věku radiologové diagnostikují vrozené vývojové vady. V pozdějším věku (od kojeneckého, až do dospě.. .. studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].