Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení

Učebný materiál prezentuje v prehľade problematiku rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení podľa európskych odporúčaní, možnosti prevencie a oblasti edukácie.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 29 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
.. nádor. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, .. .. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, .. ..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, terapie, onkogynekologie, .. ..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, terapie, onkogynekologie, karcinom ..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
..klíčová slova: biologie nádorů, nádorový staging, grading, rizikové faktory, prediktivní faktory, nádorové markery, T.. ..klíčová slova: nádorů, nádorový staging, grading, rizikové faktory, prediktivní faktory, nádorové markery, TNM kl..

Profesionální onemocnění horních končetin
..klíčová slova: lékařství, Horní končetiny, Rizikové.. ..klíčová slova: lékařství, Horní končetiny, Rizikové faktory..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
..klíčová slova: Váhonosné klouby, Medicína založená na důkazu, Rizikové.. ..klíčová slova: klouby, Medicína založená na důkazu, Rizikové faktory..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. odboru ošetrovateľstvo s dôrazom na vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva, nový fe.. .. 127.4 KB ktokoľvek – – 2. Faktory ovplyvňujúce vývoj ošetrovateľstva 17.12.2018 98...

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. lekára a v spolupráci s lekárom. Vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva. Bene.. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia 1.Faktory ovplyvňujúce vývoj ošetrovateľstva 14.12.2018 98...

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. kyslíka, pulzná oxymetria, princíp oxymetrie, faktory ovplyvňujúce presnosť merania saturácie art..

Historie ošetřovatelství
.. kulturními, sociálními a politickými faktory. Neméně významnou roli sehrály válečné konfli..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. ich vzniku vo väčšine prípadov nepoznáme, za rizikové faktory sú považované expozícia určitým typom che.. .. vo väčšine prípadov nepoznáme, za rizikové faktory sú považované expozícia určitým typom chemikálií ..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. roky asymptomatická, je pri definovaní vysokorizikového pacienta potrebné po jednotlivých rizikových fa.. .. a fyzikálne vyšetrenie pacienta 3. Rizikové faktory osteoporózy 4. Laboratórne vyšetrovacie metódy 5..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. členené do nasledujúcich štyroch kapitol – faktory rozvoja ošetrovateľstva (..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. proti noxám. Obranné systémy a poškodzujúce faktory dýchacích ciest a pľúc. Nervové zakončenia v dých..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. kg hmotnosti a na 1 tep. Seznámení s korekčními faktory BTPS a STPD. Uvedeny typy reakcí krevního tlaku n..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. lámavých chýb oka. Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie .. .. chýb oka. Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie Centrálna ..

Cévní chirurgie
.. je snahou definovat nové standardy a limitující faktory. Předkládaný text je souhrn současných lite..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. anestézii k úplnému vyliečeniu pacienta. Rizikové faktory: expozícia slnečnému žiareniu pre.. .. k úplnému vyliečeniu pacienta. Rizikové faktory: expozícia slnečnému žiareniu predstavuje naj..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. Infekcie patria medzi najčastejšie limitujúce faktory onkologickej terapie a môžu byť aj príčinou morb..

Starostlivosť o pomôcky
.. nozokomiálnych nákaz, endogenne aexogenne faktory nozokomiálnych nákaz, tranzietná flóra na ruk..

Hygienická starostlivosť
.. vytieranie. Prevencia intertriga a dekubitov - faktory podporujúce vznik dekubitu, mechanizmus vzniku ..

Nukleární medicína v onkologii
.. faktory pokroku v bodech: a. Rozvoj nukleárně medicínské ..

Základy informačných technológií
.. na Internete, Bezpečnosť a ochrana údajov - faktory ovplyvňujúce informačnú bezpečnosť. Prílohy: Príl..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. sú postihnuté bukálne sliznice a jazyk. Medzi rizikové faktory vzniku patrí ženské pohlavie, detský vek.. .. bukálne sliznice a jazyk. Medzi rizikové faktory vzniku patrí ženské pohlavie, detský vek, ned..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. keďže mortalita sa pohybuje až okolo 40 %. Medzi rizikové faktory sa zaraďujú mnohopočetné aneuryzmy a nea.. .. sa pohybuje až okolo 40 %. Medzi rizikové faktory sa zaraďujú mnohopočetné aneuryzmy a nea..

Výukový atlas zubů člověka
.. „zubem“ času, klimatickými a jinými faktory ovlivněny během uložení (načervenalost kořenů zub..

Aneuryzma abdominální aorty
.. kvalitu elastinu a kolagenu a dále zánětlivé faktory. Je mnoho způsobů jak diagnostikovat AAA a kromě ..

Manažment karcinómu prsníka
.. najčastejším karcinómom u žien. Rizikové faktory sú: vek (50-65 rokov), hormonálny s.. .. najčastejším karcinómom u žien. Rizikové faktory sú: vek (50-65 rokov), hormonálny status: skoré ..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. je vykonaná fúzia obrazov CT a MRI. Cieľové a rizikové štruktúry sú zakreslené do každého rezu. Môže byť..

Pleuropneumónia
.. chronické ochorenia, narastajúci vek populácie a faktory virulencie príslušných mikroorganizmov. Sú pre vá..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. delenia a udržiavaní stálej teploty. Tieto faktory vedú podľa autorov k skoršiemu odstráneniu bak..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-09-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].