Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Rtg kostí – semiologie

Rtg kostí – semiologie

Výukový program je úvodem do interpretace rtg snímků v osteologii.
Úvodem jsou shrnuty současné možnosti radiologie při zobrazování kostí a jejich afekcí.
Po stručném uvedení základních poznatků o fysiopatologii kosti jsou rozebrány jednotlivé typy strukturálních i morfologických změn kosti a ilustrovány rtg nálezy u běžných afekcí kosti: metabolických, degenerativních, zánětlivých, nádorových, traumatických a vývojových včetně anomalií.
K programu je připojen kontrolní multiplechoice test.
 

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Rtg skeletu, strukturální změny skeletu, morfologické změny skeletu, osteoporóza, osteoskleróza, osteolýza, periostóza, anomálie skeletu | příloh: 2 | zobrazeno: 10195x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na správný popis snímků v traumatologii, část je věnována také posttraumatickým změnám a snímkům při různých typech léčení zlomenin a luxací. Prezentace je vhodnou pomůckou pro studenty připravující se na závěrečné státní zkoušky z Chirurgie.

 
autor: Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: traumatologie, normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zlomenin | příloh: 1 | zobrazeno: 10112x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Rtg dynamické metody a kontrastní látky

Rtg dynamické metody a kontrastní látky

 Komentovaná ppt prezentace podává přehled dynamických vyšetřovacích metod konvenční radiodiagnostiky. Zahrnuje též výklad o kontrastních látkách, principu jejich užití a ukázky hlavních vyšetřovacích metod s jejich použitím.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Skiaskopie přímá a nepřímá, seriografie, rtg kinematografie, videozáznam, RTG kontrastní látky | příloh: 3 | zobrazeno: 8241x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace

Autorka je studentkou 6. ročníku programu všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a předkládá ke zveřejnění výsledky své studentské vědecké odborné činnosti na Radiologické klinice pod odborným vedením doc. MUDr. Jany Chmelové, Ph.D. s konzultační podporou MUDr. Zuzany Sedláčkové. Jedná se o kolekci téměř 100 rentgenových snímků s popisem, tématicky rozdělených do těchto sekcí:

1) Normální nálezy bez známek patologie,
2) Hodnocení fraktur,
3) Luxace a subluxace,
4) Fraktury dětského věku,
5) Eponyma fraktur horní končetiny.

 
autor: Kristýna Šťastná, Jana Chmelová, Zuzana Sedláčková | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: rtg, horní končetina, fraktury, luxace | příloh: 1 | zobrazeno: 5064x | publikováno: 7.4.2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 36 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. zářením, základy skiagrafie, dynamické RTG metody a kontrastní látky, výpořetní tomografie, .. .. uživatel – – Základy skiagrafie, rtg snímkování | 23.11.2010 1.33 MB registrovaný uži.. ..klíčová slova: diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie, magnetická rezonance, ..

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
..klíčová slova: RTG vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšet..

Radiologické zobrazovací metody
.. analogovému i digitálnímu obrazu a zásadám rtg projekcí. K prezentaci jsou připojeny kontrolní .. ..klíčová slova: zobrazovací modality, skiagrafie, rtg snímkování, rtg projekce, analogový a digitální o..

Databáze obrazů v gastroenterologii
.. endoskopické, sonografické, endosonografické a RTG obrazy z obrazové dokumentace 4.interní kliniky V.. ..klíčová slova: data, databáze, gastroenterologie, endoskopie, RTG, sonografie, endo-sonografie, lékařská in..

Interaktivní výuka anatomie
.. anatomické části různými zobrazovacími metodami RTG, CT, NMR atd. Stránky jsou zaměřeny na in.. ..klíčová slova: RTG, CT,..

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření
.. vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým ozn..

Coxa vara adolescentium
.. vypadá diagnostika, klinický obraz, dělení dle RTG obrazu, následnou léčbu a komplikace které mohou ..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
.. 5.5.2008 6.17 KB ktokoľvek – – Prvá rtg snímka ruky 5.5.2008 46.19 KB ktokoľvek – &..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. případně možnosti terapie a komentované RTG..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. změnám páteře, kde je uváděn i klinický obraz RTG a MR nálezy. V poslední části prezentace jsou typ..

Otorinolaryngologie - semináře
..Rtg dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích m..

Chirurgická propedeutika
.. vzdělávací sítě MEFANET – Endoskopie RTG a UZ | 7.1.2009 1.37 MB uživatel vzdělávací sítě ..

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
.. hypertextových dokumentů, by zejména kapitoly o RTG diagnostice a chirurgických postupech při e..

Pleuropneumónia
.. pacienta bola odoslaná obvodným lekárom pre RTG nález pravostrannej pneumónie. Subjektívne ud..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. nález v medziach normy. Zobrazovacie metódy: RTG posteroanteriórna snímka hrudníka: pľúcny pare..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. ponechaná permanentná fibrilácia predsiení. RTG a CT vyšetrenie potvrdzuje pericarditis ..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. Ponechaný na spontánnu resorbciu, kontrolný RTG bez PNO. Na 8. pooperačný deň prepustený do amb..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. zhryz, Angle III. trieda (obr. 5, 6, 7, 8, 9) RTG vyšetrenie (r. 2008) Začínajúca obliterácia dreň..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. HEAD AND BRAIN GENERAL Rtg CT ..

Kapitoly z ortopedie
.. a úrazů páteře obsahuje diagnostiku – rtg, CT, MRI, u nádorů páteře a těžkých poranění páte..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. boli viditeľné hladinky (znak ilea, keď na RTG snímke vidieť v kľučkách tekutinu a nad ňou bubl..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. chemikálií (napr. benzén), vírusové infekcie, RTG žiarenie, genetická predispozícia a niektoré iné ..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. s ľahkou leukopéniou. Zobrazovacie metódy: RTG posteroanteriórna snímka hrudníka: tieň srdca obo..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. infiltratívne zmeny pľúcneho parenchýmu podľa RTG hrudníka. Pacient bol bez významnejšieho pr..

Hypertextový atlas patologie
.. textu, zejména však následují klinické údaje (rtg snímky), makroskopické popisy a popisy h..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. dutiny boli taktiež bez patologického nálezu. Na RTG snímku hrudníka bola popísaná iba mierne vyššie u..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. 27,80 mmol/l, SaO2 91,30% Zobrazovacie metódy: RTG snímka hrudníka: s prihliadnutím na výraznú ľavo..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. a hraničnou acidózou Zobrazovacie metódy: RTG snímka hrudníka: bez infiltratívnych zatienení, c..

Constrictive pericarditis, reoperation
.. RIA – left anterior descending artery; RTG – X ray picture; SR – sinus rhythm;..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. – pneumothorax; RA – right atrium; RTG – X-ray picture; SR – sinus rhythm;..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].