Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky

Aneuryzma artérie hepatiky je zriedkavé ochorenie, s 14 % výskytom možnej ruptúry a 40 % mortalitou v prípade tejto komplikácie. Diagnostikuje sa väčšinou incidentálne, alebo až v prípade hemoragického šoku. Pri elektívnom riešení sa v dnešnej dobe preferuje endovaskulárny prístup, v prípade urgentného stavu pacienta sa väčšina pacientov podrobí otvorenej laparotómii a ligovaním postihnutej cievy. Autori prezentujú prípad ruptúry arteria hepatica u 47 ročnej ženy, jej diagnostiku ako aj operačné a endovaskulárne riešenie.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: ruptúra cievy, aneuryzma, diagnostika, coiling, ruptúra cievy, aneuryzma, diagnostika, coiling | příloh: 2 | zobrazeno: 1006x | publikováno: 19.11.2017 | poslední úpravy: 16.4.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5

Aneuryzma abdominální aorty
.. Jeho nejčastější a nejzávažnější komplikací je ruptura, která má i přes pokroky v diagnostice a te.. .. periferní embolizace, ale především již zmíněná ruptura. Rupturu AAA je možno diagnostikovat již na z..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. je zabezpečené cez muskulokutánne a kožné cievy, ktoré perforujú subdermálne tkanivo. Tieto ci..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. bolesti, končatinová ischémia, hroziaca ruptúra, nekorigovateľná hypertenzia, je nutné urýchlene ..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. čo umožňuje adherenciu T-lymfocytov na povrch cievy a ich následný prestup do mozgu, do p..

Aortokoronárny bypass
.. aterosklerotické zmeny a insuficientný diameter cievy) – ECC (extrakorporálny obeh): 43min, ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-09-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].