Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii

Predložené učebné texty ponúkajú pedagógom a študentom návody, ako obohatiť a najmä uľahčiť pochopenie niektorých oblastí a zvýšiť retenciu získaných vedomostí z kľúčových funkčných predmetov, t.j. fyziológie, patologickej fyziológie a farmakológie. Rozdelené sú do troch hlavných častí, v ktorých postupne popisujeme dostupné simulátory, softvéry, ale aj demonštrujeme príklady kazuistík a prehľady vybraných ilustratívnych videofilmov verejne dostupných na internete.
Väčšina simulátorov je dostupná v Simulačnom a výučbovom centre JLF UK v Martine. Softvéry sú dostupné buď vo vnútrofakultnej sieti alebo nimi disponujú samotné pracoviská.
Vyzývame študentov, ale aj pedagógov, aby sa s textami oboznámili, využívali ich na obohatenie výučby, či samoštúdia, a najmä aby autorom poskytli následne spätnú väzbu, prípadne navrhli ďalšie možnosti využívania moderných technológií a pedagogických postupov v každodennej výučbovej praxi.
Pevne veríme, že si tieto učebné texty nájdu miesto vo výučbe jednotlivých predmetov a že sa stanú predmetom aktualizácií v súlade s vývojom v jednotlivých odboroch. To je aj jeden z dôvodov, prečo sú učebné texty vydané elektronicky a verejne dostupné prostredníctvom internetu – uľahčuje to ich budúcu aktualizáciu, rozširuje to spektrum potenciálnych záujemcov a umožňuje priame prepojenie na jednotlivé odkazy na internete.

 
autor: Juraj Mokrý, Daniela Mokrá, Ingrid Tonhajzerová, Jana Plevková, Martina Antošová | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie, Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: fyziológia, patofyziológia, farmakológia, patologická fyziológia, simulačná výučba, videofilm, kazuistika, softvér, fyziológia, patofyziológia, farmakológia, patologická fyziológia, simulačná výučba, videofilm, kazuistika, softvér | příloh: 1 | zobrazeno: 1117x | publikováno: 14.12.2016 | poslední úpravy: 24.1.2017
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík
.. bolo podporené projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Mar.. .. podporené projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v M..

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii
.. bola podporená projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Mar.. .. podporená projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v M..

Mikrobiológia a Imunológia On-line
.. KEGA č. 067UK-4/2012 a projketu Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Mar.. .. č. 067UK-4/2012 a projketu Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine I..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
.. bola podporená projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Mar.. .. podporená projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v M..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výučba je realizovaná na Klinike urgentnej a všeobecnej ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-02-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].