Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8

Karcinóm prsníka
..klíčová slova: prsníka, skríning,..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. Vstupné objektívne vyšetrenie a laboratórny skríning boli až na prítomnú bradykardiu bez významnej pat..

Manažment karcinómu prsníka
.. špecializuje na rekonštrukčnú chirurgiu prsníka. Skríning: Mamografický skríning, každé 2 roky v skupine ..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. CF. Je potrebné klásť dôraz na cielený skríning CFRD, ktorý sa má realizovať v 10. roku života pa..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. zápalových markerov v rámci laboratórneho skríningu je štandardným vyšetrením rutinne vykonávaným ..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. symptómy a zápalové markery v laboratórnom skríningu. Migrácia bolesti do pravého podbruška, an..

Úvod do Pediatrie
.. obdobie Výživa Očkovanie Skríningové vyšetrenia Puberta Emocionalita h..

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice
.. vo vyspelých krajinách vďaka včasnému a plošnému skríningu rakoviny krčka maternice darí znižovať inc..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].