Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku

Ileózní náhlé příhody břišní patří mezi závažné, život ohrožující stavy. V přednášce je uvedeno rozdělení ileózních náhlých příhod břišních a probrána etiopatogeneze, klinické příznaky a možnosti paraklinického vyšetřování uplatňovaného v současné lékařské praxi.

 
autor: Petr Růžička | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Ileus, etiopatogeneze, patofyziologie, diagnostika. | příloh: 1 | zobrazeno: 8721x | publikováno: 16.11.2006 | poslední úpravy: 29.6.2009
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11

Fyziologie gastrointestinálního traktu
..klíčová slova: trakt, dutina ústní, žaludek, játra, slinivka.. ..klíčová slova: trakt, dutina ústní, žaludek, játra, slinivka břišní..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
.. zánět slinivky břišní je onemocnění postihující populaci ve stále se zv.. .. [B00074] Pracoviště: I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1.LF a VF..

Chirurgie štítné žlázy
.. [B00074] Pracoviště: I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1.LF a VF..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. kapnoperitonea a založení vstupů do dutiny břišní při laparoskopických výkonech. U pacienta s ob..

Chirurgie a invazivní endoskopie
.. [B00679] Pracoviště: I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1.LF a VF..

Laparoskopická reimplantace močovodu
.. v retroperitoneu u gynekologických výkonů a v břišní chirurgii. Z chirurgických výkonů je to ne..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. viscerální traumatologii, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgii, plastickou chirurgii, .. .. poranění okruží, poranění bránice, poranění břišní stěny, poranění nadledviny, poranění při polyt.. ..klíčová slova: viscerální traumatologie, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, pla..

Implantace ventrikuloperitoneálního shuntu
.. peritoneální katétr, který je zaveden do dutiny břišní, kde se nadbytečný mok v..

Aneuryzma abdominální aorty
.. 5 cm) nebo tzv. rychle rostoucího AAA. Výduť břišní aorty je typickým multifaktoriálním onemocněním. ..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. karcinomu spočívá v provedení laváže dutiny břišní s provedením extrafasciální hysterektomie s ob..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. dna a hlediska vztahu k dutým orgánům dutiny břišní. Obr. 4: 3D virtuální realita III. mozkové ko..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].