Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 68 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
..Spracovanie textových dokumentov patrí k základom po.. .. návodu nie je jasné ako majú pri úpravách textu a používaní jednotlivých funkcií postupovať. Na d.. ..klíčová slova: editor, spracovanie textu, MS Office Word, video.. ..klíčová slova: editor, spracovanie textu, MS Office Word, video..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. efektívne hromadné spracovanie matematických a štatistických údajov je pou.. ..klíčová slova: procesor, spracovanie údajov, MS Office Excel, video ..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
.. popísaná štruktúra a funkcia DNA. V druhej časti textu je rozobraná problematika etiopatogenézy v..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. cvičení. Velmi užitečným a ve cvičeních i textu učebnic často používaným způsobem, jak zapsat dat..

Biopsia kože
..klíčová slova: spracovanie kože, diferenciálny diagnostika kožných chorôb, e..

Histologie
.. Tato adaptace zahrnuje úpravy struktury textu, grafické úpravy, použití schémat a zejména inter..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. (prodlužování) končetin Ve výukovém textu „Prolongace dlouhých kostí končetin“ ..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. VEDA A REGULOVANÉ POVOLANIE sa zameriava na spracovanie nasledujúcich oblastí: charakteristiku o..

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. zodpovedajúceho výskumného designu. Značná časť textu je venovaná problematike postupu pri písaní zá..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. v českém jazyce nabízí i anglickou verzi textu. Text je zpracován v elektronické online verzi s ..

E-klinická biochemie
.. Každá kapitola je složena z on-line učebního textu, prezentace s mluveným komentářem a in..

Porod a pánevní dno
.. výukového textu je seznámit studenty pregraduálního i po..

Atlas onemocnění hlasu a řeči
.. zvukové ukázky prodloužené fonace vokálů a čtení textu; jsou doplněny o ukázku objektivní akustické ana..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. v manažmente dieťaťa s hydrocefalom. Rozčlenenie textu do jednotlivých kapitol a podkapitol ponúka č.. .. ktokoľvek – – Imprimatur k učebnému textu 13.2.2013 213.55 KB ktokoľvek – – ..

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU
.. Dále přináší přehled lékových forem. V textu jsou klasiPkovány a popsány nežádoucí účinky léči..

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání
.. publikace spojuje několik samostatných odborných textů do jedné celistvé a provázané sestavy, která je p..

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
.. a platných mezinárodně. Snahou předkládaného textu je přiblížit současný stav těchto postu..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. fakulty Masarykovy univerzity. V úvodní části textu je popsána obecná stavba a vývoj nervové sou..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. pro hodnocení biodiverzity je v tomto kontextu odvozena a využívána v celé řadě dalších oblastí .. .. předloženého textu je ukázat celou šíři pojmu biodiverzita a zár..

Novinky v infektológii
.. mimoriadne aktuálne, dynamicky sa meniace a ich spracovanie reflektuje úroveň poznatkov z konca roku 2014. I..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a spec..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. výukovém textu s názvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství ..

Biostatistika
.. srozumitelný přehled základů biostatistiky v kontextu hodnocení biologických a klinickch dat. Vzhledem .. .. je součástí série učebních textů vzniklých v rámci řešení projektu ESF č. CZ.1...

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. textu monografie Zdravotní péče o brněnské obyvatele v..

Psychiatrická propedeutika
.. praktickým cvičením z psychiatrie. Účelem textu je poskytnout povšechný přehled o základních konc..

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
.. tkání a orgánů je obrazovým doplněním učebních textů histologie. Elektronově mikroskopické snímky js..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
.. výukovém textu „Behaviorální metody v n..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. atlas člověka je obrazovým doplněním učebních textů embryologie. Atlas v české i anglické verzi př..

Interaktivní výuka anatomie
.. Helekal Anatomický ústav 1. LF UK   Úprava textu MUDr. Vladislav Barták 1. ortopedická klinika 1. ..

Extrémní stavy
.. které překračují vymezené hranice. Cílem tohoto textu je ukázat, do jaké míry je lidské tělo schopné př..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].