Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. Prostřednictvím informačních služeb portálu se každý občan ČR může informovat o situaci v regio.. .. o situaci v regionech, srovnávat česká data se zahraničím nebo zobrazit dlouhodobé trendové křivky pro vý.. .. Dušek~autor-25646-ladislav-dusek#Jan Mužík, Miroslav K.. .. Klinická stadia Srovnávací analýzy Srovnání se zahraničím Souhrnná prezentace Ne.. .. služby webového portálu jsou volně přístupné všem uživatelům. Analytické nástroje Incidence a m.. .. stadia Srovnávací analýzy Srovnání se zahraničím Souhrnná prezentace Nejvýznamnější část portál.. ..klíčová slova: zhoubných nádorů, incidence, mortalita, srovnání se.. ..klíčová slova: zhoubných nádorů, incidence, mortalita, srovnání se.. ..klíčová slova: nádorů, incidence, mortalita, srovnání se zahraničím..

Atlas řezů míchou
.. transverzálních řezů míchou, nabízí tedy i srovnání stavby jednotlivých segmentů. Zachyceny jsou t.. .. na prakticích těžko demonstrovatelné. Jedná se o doplňkový studijní materiál, možnost skrytí pop..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. metod. Významnou výhodou scintigrafie ve srovnání s ostatními zobrazovacími postupy je možnost ce.. .. je významným diagnostickým problémem, jehož řešení bývá někdy neúspěšné přes použití většího počtu..

Klinické doporučené postupy I a II
.. metodologická kvalita je velmi vysoká i ve srovnání se zahraničními doporučenými postupy. Dalším cíle.. .. přiměřené zdravotní péči.“ V posledních deseti letech došlo k významnému pokroku na poli je..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je dia.. .. www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. stand.. .. pálení a střihů jsou jednoznačně časově delší ve srovnání s užitím Thunderbeatu a je nutné rovněž počítat s.. .. které na jednotlivých videích užíváme k šetrnému úchopu tkáně a zároveň stavění jakéhokoliv ..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. publikace a autorská díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k .. .. výukový materiál vznikl v rámci výuky na Lékařk fakultě v Brně, kdy studenti ve spolupráci s pe.. .. které jsou umístěny vždy u daného tématu. Srovnání Používaných vzorníků v zubním lékařství V současn.. .. požadavků na metalokeramické náhrady). Dále se zde popisují obecné zásady, které je nutno dod..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je dia.. .. rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. stan.. .. oboustranné adnexektomii, u high risk karcinomů se doplňuje stagingově systematická pánevní a para..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Edukační w.. .. červených a bílých krvinek a destiček srovnání aktuálních obrazů krevních nátěrů s modelovými ná.. .. větvi je možno ukládat tzv. studie, kterými se zde rozumí soubor snímků k jedné diagnóze a jedn..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. učební pomůcky~se.. .. toho, jak vypadá normální zobrazovací vyšetření a jeho nepatologické varianty lze pokročit k.. .. modalitou každodenně, často složitá. Explicitní srovnání s normou, jednoduše, přehledně a rychle dostupné .. .. Od r. 1993 se v Brně buduje metropolitní síť a metropolitní PAC..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. text EBP v ošetřovatelství se zabývá problematikou metodiky a ap.. .. kůže v zařízení dlouhodobé péče. Oblast zájmu a srovnání se bude v tomto konkrétním případu týkat léčby a .. .. PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH (Evidence-based practice) V OŠETŘOVATELSTVÍ Prudké změny ošet.. ..klíčová slova: založená na důkazu (EBP), ošetřovatelství, zdravotní vědy, klinická otázka, vyh..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-12-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].