Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

srpkovitá anémie a malárie

Srpkovitá anémie a malárie

„Minireview“, které se k vám touto cestou dostává, shrnuje příčiny (či možné příčiny) odolnosti heterozygotů v genu pro srpkovitou anémii vůči smrtelné tropické malárii. Vysvětlení tohoto učebnicového příkladu heterozygotní výhody předchází shrnutí základních informací o obou nemocech a o biologii původce malárie - plasmodiu. Materiál rozšíří znalosti budoucích lékařů jak z obecné biologie a genetiky, tak z fyziologie krve.

 
autor: Alena Kučerová | LF UK Plzeň | disciplína: Biologie | klíčová slova: srpkovitá anémie, srpkovitá alela, malárie, balancovaný polymorfismus, heterozygotní výhoda, anémie | příloh: 1 | zobrazeno: 3973x | publikováno: 17.6.2014 | poslední úpravy: 9.9.2014

anémie v dětském věku

Anémie v dětském věku

V dnešní době je problematika anémií velmi aktuálním tématem, a to i z důvodu migrace, neboť vedle běžných typů anémií přibývá pacientů s netypickými formami anémií a to i v oblastech, kde se dříve nevyskytovaly. Vzhledem k nedostatečným znalostem lékařské veřejnosti o této problematice dochází k diagnostickým omylům a léčebným pochybením. Počet anémií v dětské populaci je značný a možnosti novodobé diagnostiky stále rozšiřují spektrum diagnóz o nové typy anémií. Je třeba, aby studenti také byli komplexně obeznámeni s touto problematikou v rámci pregraduální přípravy, a to konkrétně v pátém ročníku, kdy absolvují povinný předmět Pediatrie zakončený státní zkouškou. Doposud tato problematika nebyla v dostatečné míře zahrnuta do studijních programů.

 
autor: Barbora Ludíková, Dagmar Pospíšilová | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Děti, Dítě, Anémie | příloh: 6 | zobrazeno: 5591x | publikováno: 12.4.2011 | poslední úpravy: 26.10.2012

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

Termínom megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických syndrómov rôznej patogenézy, ktorá je charakterizovaná tzv. megaloblastovou prestavbou kostnej drene a neefektívnou hematopoézou. V periférnej krvi je prítomná makrocytóza, erytrocyty presahujú veľkosť 96 fl. Príčinou tohto stavu je porucha syntézy DNA v neprítomnosti stavebných prvkov ako sú vitamín B12 alebo kyselina listová, v dôsledku pôsobenia niektorých liekov alebo následkom poruchy priamo v genetickom vybavení bunky. Nasledujúca kazuistika opisuje prípad primomanifestácie ťažkej pernicióznej anémie s hemoglobínom 32,9 g/l formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu u 79-ročnej pacientky, ktorá bola hospitalizovaná na internej klinike.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Hematologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: D51.0 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna anémie, infarkt myokardu | příloh: 3 | zobrazeno: 1242x | publikováno: 2.1.2018 | poslední úpravy: 30.4.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. nátěrů periferní krve a kostní dřeně anémie leukémie myelo- a lymfoprolifreativní s..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].