Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Mechanické vlastnosti kosterního svalu

Mechanické vlastnosti kosterního svalu

Interaktivní výukový simulátor, provázený vysvětlujícím textem, slouží k vysvětlení a praktickému procvičení prostřednictvím virtuálních experimentů se svalem (nahrazuje a doplňuje praktická cvičení se živým objektem). Výukový program je nyní volně šiřitelný na platformě Control Web 5. Současně je přenesen na internetovou platformu Macromedia Flash. Je k dispozici na stránkách Laboratoře biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie - na internetové adrese: www.physiome.cz. Program byl testován se skupinou studentů jako alternativa k fyziologickému praktiku.

 
autor: Tomáš Kripner, Zdeněk Wunsch, Jiří Kofránek | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby | klíčová slova: Fyziologie svalu, Kontraktilní aparát, Simulátor, e-learning | příloh: 1 | zobrazeno: 7854x | publikováno: 24.11.2006 | poslední úpravy: 16.2.2013

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Fyziologie kosterní svaloviny | příloh: 1 | zobrazeno: 2225x | publikováno: 26.2.2015

Svalová tkáň. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

Svalová tkáň. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie ze svalové tkáně.                                                                                                                                                                

 
autor: Miroslava Čedíková | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, svalová tkáň, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 95x | publikováno: 25.9.2019 | poslední úpravy: 17.10.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: mozek, mícha, neuron, nerv, nervová dráha, sval, mozeček, autonomní nervový systém, ext..

Cytológia a všeobecná histológia
.. tkanivo - Väzivo - Chrupka - Kostné tkanivo - Svalové tkanivo - Nervové tkanivo - Krv Výučbový mate.. ..klíčová slova: tkanivo, väzivo, chrupka, kostné tkanivo, svalové tkanivo, nervové tkanivo, k..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. popisek s názvem, zatímco u ostatních útvarů (svaly, cévy apod.) je třeba jejich správný název urči..

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
.. BMI, hodnotenie WHR indexu, meranie obvodu svalov ramena, hodnotenie habitus -základné s..

Fyzická mobilita a imobilita
.. kĺb a noha), posúdenie pohybov trupu, posúdenie svalov, držanie tela. Polohy, polohovanie - správny s..

Anatomická pitva hlavy
.. řez na farynx, preparaci prevertebrálních svalů, faryngu a parafaryngového prostoru, pitvu m..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. povrchových cév a nervů je třeba identifikovat svaly kryté fasciemi. Ve filmu je demonstrováno, j.. ..klíčová slova: kožní řezy, preparace podkoží, preparace svalů, cévy, n..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. najskôr pozoruje celkový tvar, úpony okohybných svalov a výstup zrakového nervu z oka a jeho obaly. P..

Základy fyziologie srdeční mechaniky
.. informace o mechanismech kontrakce srdečního svalu, srdečním cyklu a zevních projevech srdeční činn.. ..klíčová slova: srdečního svalu, srdeční cyklus, srdeční výd..

Plicní ventilace
.. plicní ventilace včetně funkce dýchacích svalů, popisu dechového cyklu, poddajnosti plic a h.. ..klíčová slova: cesty, plicní ventilace, dýchací svaly, dechový ..

Histologie
..klíčová slova: cytologie, tkáň, pojivová tkáň, epitelová tkáň, svalová tkáň, nervová tkáň, krev, hemat..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-01-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].