Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Mechanické vlastnosti kosterního svalu

Mechanické vlastnosti kosterního svalu

Interaktivní výukový simulátor, provázený vysvětlujícím textem, slouží k vysvětlení a praktickému procvičení prostřednictvím virtuálních experimentů se svalem (nahrazuje a doplňuje praktická cvičení se živým objektem). Výukový program je nyní volně šiřitelný na platformě Control Web 5. Současně je přenesen na internetovou platformu Macromedia Flash. Je k dispozici na stránkách Laboratoře biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie - na internetové adrese: www.physiome.cz. Program byl testován se skupinou studentů jako alternativa k fyziologickému praktiku.

 
autor: Tomáš Kripner, Zdeněk Wunsch, Jiří Kofránek | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby | klíčová slova: Fyziologie svalu, Kontraktilní aparát, Simulátor, e-learning | příloh: 1 | zobrazeno: 7605x | publikováno: 24.11.2006 | poslední úpravy: 16.2.2013

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Fyziologie kosterní svaloviny | příloh: 1 | zobrazeno: 2107x | publikováno: 26.2.2015

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Duchennova svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - DMD) je dedičné ochorenie s viazanosťou na X chromozóm. Dochádza k mutácii génu pre dystrofín, čo vedie k strate integrity a funkcie svalových vlákien a ich nahradeniu tukovým a spojivovým tkanivom. Svalová degenerácia vedie k poruchám hybnosti a strate schopnosti chôdze zvyčajne okolo dvanásteho roku života. Často býva postihnutý aj myokard. Postihnutie dýchacích svalov a ďalšie pridružené komplikácie spôsobujú zhoršovanie pľúcnych funkcií a vedú k respiračnému zlyhaniu. Pri neliečenom ochorení nastáva zvyčajne smrť okolo dvadsiateho roku života, najčastejšie v dôsledku kardiálnych a respiračných príčin. Pre rozvoj chronického respiračného zlyhávania býva potrebné pacientov s DMD nastaviť na liečbu podpornou ventiláciou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: mozek, mícha, neuron, nerv, nervová dráha, sval, mozeček, autonomní nervový systém, ext..

Cytológia a všeobecná histológia
.. tkanivo - Väzivo - Chrupka - Kostné tkanivo - Svalové tkanivo - Nervové tkanivo - Krv Výučbový mate.. ..klíčová slova: tkanivo, väzivo, chrupka, kostné tkanivo, svalové tkanivo, nervové tkanivo, k..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. popisek s názvem, zatímco u ostatních útvarů (svaly, cévy apod.) je třeba jejich správný název urči..

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
.. BMI, hodnotenie WHR indexu, meranie obvodu svalov ramena, hodnotenie habitus -základné s..

Fyzická mobilita a imobilita
.. kĺb a noha), posúdenie pohybov trupu, posúdenie svalov, držanie tela. Polohy, polohovanie - správny s..

Anatomická pitva hlavy
.. řez na farynx, preparaci prevertebrálních svalů, faryngu a parafaryngového prostoru, pitvu m..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. povrchových cév a nervů je třeba identifikovat svaly kryté fasciemi. Ve filmu je demonstrováno, j.. ..klíčová slova: kožní řezy, preparace podkoží, preparace svalů, cévy, n..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. najskôr pozoruje celkový tvar, úpony okohybných svalov a výstup zrakového nervu z oka a jeho obaly. P..

Základy fyziologie srdeční mechaniky
.. informace o mechanismech kontrakce srdečního svalu, srdečním cyklu a zevních projevech srdeční činn.. ..klíčová slova: srdečního svalu, srdeční cyklus, srdeční výd..

Plicní ventilace
.. plicní ventilace včetně funkce dýchacích svalů, popisu dechového cyklu, poddajnosti plic a h.. ..klíčová slova: cesty, plicní ventilace, dýchací svaly, dechový ..

Histologie
..klíčová slova: cytologie, tkáň, pojivová tkáň, epitelová tkáň, svalová tkáň, nervová tkáň, krev, hemat..

Manažment karcinómu prsníka
.. po mastektómii. Laloky pochádzajú zväčša zo svalu latissimus dorsi, musc. rectus abdominis,..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. sa prezentujú ako hypoechogénne pásy na povrchu svalovej vrstvy a pozdĺž mezoapendixu a to z..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. Prechodne sú prítomné tonicko-klonické zášklby svalov horných a dolných končatín, subfebrílie (TT 37,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].