Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 40 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Urogynekologie - Inkontinence moči u žen
.. a zájemcům o obory porodnictví a gynekologie. Symptom inkontinence moči u žen je definován jako st..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. často nie je jednoduché. Kým pri niektorých symptómoch nám varovné svetlá zasvietia hneď, mnohé iné s.. .. veľmi zrozumiteľne a prakticky informuje o symptómoch, diagnostike, liečbe a prognóze najčastejšie s.. ..klíčová slova: symptóm..

Appendicitis acuta and Meckel diverticulum
.. sign was negative. (Plenies´s symptom: percussion tenderness of the right..

eOtorinolaryngologie
.. 01 Anatomie - fyziologie - patologie 02 Symptomatologie 03 Vyšetřovací metody 04 Nemoci nosu ..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
.. publikoval prvý prípad s vyrážkou a abdominálnou symptomatológiou. Kožné lézie pripomínajúce SHP sa môžu p..

Psychiatrické vyšetření
.. – cílené psychiatrické vyšetření - symptomy manie (1. část) | 10.3.2011 62.85 MB r..

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2
.. aktivit. Pohybová aktivita (PA) zlepšuje symptomy MS a snižuje rizika aterosklerózy. Exercise w..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. je charakteristika ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, terapia farmakologická aj n..

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
.. kapitoly sú venovanné najčastejším obťažujúcim symptómom a problémom v telesnej, psychickej a .. ..klíčová slova: nevyliečiteľne chorý, umierajúci, obťažujúce symptómy a..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce
..klíčová slova: symptomy, Infekce močových a pohlavních ce..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových
..klíčová slova: symptomatologie,..

Hormonální léčba děložních myomů
.. operaci. Farmakoterapie děložních myomů má spíše symptomatický nebo tranzitorní účinek nebo je léčbou dopl..

Schizofrénia
.. – koncepty, symptómy, diagnostické kritériá. Predkladaný učebný text.. .. škál pre hodnotenie pozitívnych a negatívnych symptómov pri schizofrénii, ktoré sú veľmi hodnotným zdro..

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. je jedným z najčastejších symptómov pľúcnych ochorení a zároveň častou príčinou, ..

Aortocoronary bypass
.. pressure chest pain during exercise. Due to the symptomatology and cummulation of risk factors for..

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation
.. last three years. Patient do not present any symptoms. No dyspnoea, no angina pectoris, no collapse,..

Aortokoronárny bypass
.. pri námahe, ktoré v kľude ustali. Vzhľadom na symptomatológiu a kumuláciu rizikových faktorov pre is..

Management of breast cancer
.. no other secondary deposits. The patient has no symptoms and has returned to her previous employment..

Choroby nadobličiek v detskom veku
.. so životom, preto včasné rozpoznanie symptómov a adekvátna liečba sú nevyhnutné pre záchranu ž..

Manažment karcinómu prsníka
.. nálezu metastáz. Pacientka nemá doteraz žiadnu symptomatiku a vrátila sa do bežného života. Diskusia: K..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. a neaterosklerotický pôvod. Pacienti so symptomatickou aneuryzmou by sa taktiež mali rozhodnúť pr..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. prvýkrát popísal Fitz v roku 1886. Dovtedy sa symptómy a patológia tejto náhlej príhody brušnej pri..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. indikovaný konzervatívny postup: observácia a symptomatická liečba, ktorá spočívala v parenterálnej hyd..

Acute abdomen - gallstone ileus
.. remains controversial. The clinical signs and symptoms of gallstone ileus are usually non-specific,.. .. people. Gallbladder stones are frequently asymptomatic, mostly patients don´t know about..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a symptómy biliárneho ilea sú nešpecifické a vedú k ones.. .. tam je priemer čreva najmenší. Klinické znaky a symptómy biliárneho ilea sú zvyčajne nešpecifické a spôs..

Journey of a swallowed wooden stick to the liver
.. of negative anamnesis of the accident and symptoms are usually non-specific. Problems can occur.. .. 20% require endoscopic or surgical removal. Symptoms occur because of gastrointestinal obstruction..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. a migrácia prebieha väčšinou latentne a symptómy sa môžu prejaviť aj po niekoľkých mesiacoch, či .. .. cudzieho telesa je veľmi vzácny. Klasická triáda symptómov pri pečeňovom abscese (horúčka, bolesť a ikte..

Syndróm nepokojných nôh
.. sa zo života a k partnerským problémom. Tieto symptómy a komplikácie často vedú k opakovaným kon..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. udávajú jej začiatok zvyčajne v čase výskytu symptomatickej hyperkapnie. Zvyčajný vývoj ventilácie týc..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. Rontgenologicky a na základe subjektívnej symptomatológie diagnostikovaný zubný kaz aproximálne dis..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].