Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

Syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh (SNN) je časté, liečiteľné, ale výrazne poddiagnostikované ochorenie. Pacienti so SNN trpia neznesiteľným nutkaním k pohybovaniu nohami, ktoré je spôsobené nepríjemnými pocitmi v nohách. Tie sa horšia počas nečinnosti a často negatívne ovplyvňujú spánok. Priamymi dôsledkami SNN sú dyskomfort, poruchy spánku a únava. Tieto negatívne fenomény následne vplývajú na fungovanie pacientov tým, že záporne ovplyvňujú pracovnú výkonnosť, spoločenské aktivity a rodinný život. Prerušovaný spánok a neschopnosť tolerovať sedavé aktivity môžu viesť až k strate zamestnania, poruche schopnosti tešiť sa zo života a k partnerským problémom. Tieto symptómy a komplikácie často vedú k opakovaným konzultáciám lekárov mnohých špecializácií, čo má okrem iného za následok nadmernú a redundandnú finančnú záťaž, ktorá je vynakladaná väčšinou zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

 
autor: Michal Minár, Peter Valkovič | LF UK v Bratislave | disciplína: Neurologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Syndróm nepokojných nôh, SNN | příloh: 1 | zobrazeno: 2795x | publikováno: 23.3.2018

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2

Prevalence metabolického syndromu (MS) v České republice se udává přibližně na 25%. Jeho základem je inzulinorezistence. Uvedena kritéria pro diagnózu MS a charakteristika vhodných pohybových aktivit. Pohybová aktivita (PA) zlepšuje symptomy MS a snižuje rizika aterosklerózy. Exercise walking (cvičební, tréninková chůze) je vhodnou PA pro všechny věkové skupiny. Představuje minimální psychickou zátěž, komplexní zatěžování, svou povahou limituje intensitu a je nenáročná na vybavení. Ve druhé části se stať blíže zabývá nadváhou a obezitou. Uvedeny poznámky k dietnímu a pohybovému režimu u obezity.

 
autor: Václav Zeman | LF UK Plzeň | disciplína: Tělovýchovné lékařství | klíčová slova: Prevalence metabolického syndromu | příloh: 2 | zobrazeno: 6170x | publikováno: 16.9.2010 | poslední úpravy: 22.5.2015

Turnerův syndrom – pacientské informace

Turnerův syndrom – pacientské informace

Soubor informačních materiálů pro pacientky s Turnerovým syndromem nabízí původní podrobný přehled o povaze onemocnění a jeho možných řešení v průběhu celého života. Je doplněný elektronickou verzí diáře kontrol a sledování v dospělosti, který může sloužit pro sdílení informací mezi pacientkami a jejich lékaři v databázovém prostředí. Původní česká dokumentace je obohacena o vybrané zahraniční pacientské informace.

 
autor: Jiřina Zapletalová, Jan Lebl, Jarmila Potomková | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: turnerův syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sledování v dětství a v dospělosti | příloh: 13 | zobrazeno: 5927x | publikováno: 28.4.2015

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako kombinácia obezity (BMI > 30kg/m2) s dennou hyperkapniou v artériových krvných plynoch (pCO2 > 6.0 kPa / 45 mmHg) pri neprítomnosti iných príčin hypoventilácie. Presná prevalencia OHS v populácia nie je objasnená, v literatúre sú uvádzané hlavne údaje o prevalenciu u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe, u ktorých sa výskyt OHS pohybuje medzi 10-38%. Na druhej strane, pacienti s OHS veľmi často trpia konkomitantnou poruchou dýchania v spánku, prevalenia OSA u OHS pacientov dosahuje 90-95%.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i syndrom týraného d.. .. traktu a zmíněn je i syndrom týraného.. .. traktu a zmíněn je i syndrom týraného dítěte.. .. plotének, komplikaci zlomenin, kompartment syndrom, poranění měkkých tkání. Viscerální traumat.. .. anorektální malformace (atrézie anu). Syndrom týraného dítěte Doporučený postup při podezření na týrání .. .. malformace (atrézie anu). Syndrom týraného dítěte Doporučený postup při podezření na týrání dítěte,.. ..klíčová slova: dětském věku, popáleniny, dětská onkochirurgie, syndrom týraného d.. ..klíčová slova: věku, popáleniny, dětská onkochirurgie, syndrom týraného.. ..klíčová slova: dětská onkochirurgie, syndrom týraného dítěte..

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou
.. jednotka představuje klinicko - radiografický syndrom heterogenní etiologie, který je seskupený sp.. ..klíčová slova: Posterior reversible encephalopathy syndrom (PRES), Děti, Kazuistiky, MRI, ..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. Tubulointersticiálne nefritídy Nefritický syndróm Nefrotický syndróm Glomerulonefritídy Di..

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík
.. u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, D..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. proudem | 15.2.2013 kdokoli – Postpunkční syndrom | 12.5.2012 kdokoli – Synkopa | 12.5.2012.. .. 12.5.2012 kdokoli – Basic Life Support u dítěte | 12.5.2012 kdokoli – Basic Life Support.. ..klíčová slova: medicína, postpunkční syndrom, synkopa, analgezie, alergická reakce, toxická r..

Neurologické vyšetření norma
.. videoukázkách. Anamnéza, Vědomí, Amentní syndrom + konfabulace, Mrákotné stavy – porucha t..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. | 23.9.2014 66.08 KB kdokoli – Blast syndrom | 23.9.2014 51.5 KB kdokoli – CMP |..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. v průběhu uvedeného věkového rozmezí dochází u dítěte k řadě velmi dynamických změn jednotlivých orgá..

eOtorinolaryngologie
.. Endoskopie v ORL 15.9 Obstrukční sleep apnoe syndrom (OSAS) 15.10 Tympanoplastiky - Problémy ..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. Neuromyelitis optica (NMO), známa aj ako Devicov syndróm, je choroba, ktorá sa podobá SM a až donedávna sa.. ..klíčová slova: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, ..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. závažný centrálny i periférny anticholinergický syndróm s nutnosťou podania špecifického antidóta &nd.. .. diagnózy zahrnutý práve anticholinergický syndróm spôsobený buď požitím rastlín obsahujúcich atrop.. ..klíčová slova: Antropa belladona, anticholinergický syndróm, intoxikácia, Antropa belladona, ..

Aortokoronárny bypass
.. statínom, polytopný VAS, anxiózne depresívny syndróm RA: sestra liečená pre diabetes mellitus LA: I..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. nezralosti Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom) Porodní poranění Infekce v perinatálním obdo..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. monografia "Syndroma caudae equinae discogenes" sa podrobne.. .. medicíny. Šulla J. I., Lukáč I., Šulla I.: Syndroma caudae equinae discogenes, Univerzita Pavla.. ..klíčová slova: medzistavcových platničiek, komplikácie, syndróm caudae equinae..

Základy anesteziologie
.. MB registrovaný uživatel – Postpunkční syndrom | 5.12.2007 2.4 MB registrovaný uživatel – ..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. patria leukémie, lymfómy, myelodysplastické syndrómy, mnohohopočetný myelóm, polycytémia vera, ese..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. popsány jak jednotky běžné, tak i jednotky a syndromy vzácné až raritní. Výukové texty atlasu jsou str..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. struma parva eufunkčná, primárny Sjögrenov syndróm, suspektná hepatopathia, cervikokraniálny s..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. bol stav hodnotený ako dysfunkcia SA uzla (syndróm chorého sinusu - sick sinus syndrome), pacientka ..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. Stav po splenektómii - po autonehode Dyspeptický syndróm Terapia a záver: Stratégia liečby: Indikovaná re..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. alexie, agrafie, agnózie, apraxie, neglect syndrom). V roce 2005 bylo připojeno dalších 7 případů a ..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. - Disekujúca aneuryzma aorty - Akútny koronárny syndróm - Aortálna aneuryzma bez disekcie - Aortálna r..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. až počas migrácie kameňa GIT-om. Bouveretov syndróm je zriedkavá príčina obštrukcie žalúdka. Vzniká ..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. mellitus, distálny intestinálny obštrukčný syndróm a recidivujúca pankreatitída sa môžu vyskytovať a..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].