Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 10

Psychosociální vývoj

Psychosociální vývoj

Výukové podklady pro obor "Psychosociální vývoj", který je vyučován společně ve všech bakalářských studijních oborech na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prezentace byly vytvořeny v programu MS PowerPoint a Adobe Presenter a lze si je stáhnout na vlastní počítač pro prohlížení i bez připojení k Internetu. Součástí uvedených webových stránek jsou testy znalostí z předmětu „Psychosociální vývoj“.

 
autor: Zdeněk Fišar, Dana Janotová, Josef Pavlát, Ivo Paclt, Martin Anders | 1.LF UK | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Psychosociální vývoj, Morální a etické hodnoty, Neurochemie, Duševní stav, eutanazie, Stáří, umírání | příloh: 1 | zobrazeno: 11794x | publikováno: 8.1.2010 | poslední úpravy: 6.2.2013

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o orgánu sluchu a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je přiblížena popisně a přehledně jak v tabulkách, tak i v originálních schématech a s využitím původních a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější momenty vývoje orgánu sluchu a rovnováhy, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE | příloh: 1 | zobrazeno: 3193x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 21.4.2016

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o zrakovém ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie včetně klinických aplikací. Modul nabízí jak přehledové tabulky, tak i originální schémata s využitím původních makro- a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější fáze vývoje oka, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: bulbus oculi, sclera, cornea, choroidea, corpus ciliare, iris, pupilla | příloh: 1 | zobrazeno: 3159x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 12.2.2015

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Výukový materiál se zaměřením na vývoj a morfologii orgánu čichu a receptorů pro chuť. Text je doplněn schématy, která ilustrují morfologii i vývoj. Flashové animace umožňují procházet vybrané preparáty v definovaných zvětšeních i s detaily a popisem, ten je možno skrýt a otestovat si znalosti jednolivých struktur.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: morfologie, smyslové orgány, čich, chuť | příloh: 1 | zobrazeno: 1879x | publikováno: 28.3.2014 | poslední úpravy: 12.2.2015

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Výukový materiál obsahuje přehledné rozdělení aferentních nervových zakončení. Jednotlivé typy opouzdřených i neopouzdřených aferentních nervových zakončení jsou morfologicky charakterizovány. Přidána jsou i schémata s popisem. Modul je doplněn mikrofotografiemi s doprovodnými ilustracemi.
Flashová animace umožňuje procházet vybrané struktury preparátu v definovaných zvětšeních i s detaily.

 
autor: Věra Křížková | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: aferentní nervová zakončení -opozdřená a neopouzdřená, rozdělení senzorů | příloh: 1 | zobrazeno: 1758x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 19.11.2014

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
autor: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: retence, chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, komplikace | příloh: 1 | zobrazeno: 9523x | publikováno: 19.2.2009

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců

Projekt se zabývá makroskopickou fotodokumentací 40 zárodků a plodů ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni a mikroskopickou dokumentací histologických sérií 13 z nich. Výsledky byly zpřístupněny studentům a slouží k podpoře výuky embryologie v pregraduálním studiu všeobecného/zubního lékařství. Studenti nyní mají možnost lépe interpretovat embryologické preparáty studované během praktických cvičení, stejně jako navázat na embryologická témata přednášená ve 2. ročníku samostudiem exponátů embryologického muzea, a to včetně vybraných malformací. Výsledky jsou spolu s komentářem zpřístupněny i odborné veřejnosti.

 
autor: Zbyněk Tonar, Jaroslav Voller | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, embryologické preparáty | příloh: 1 | zobrazeno: 5186x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 59 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 21

Fotografický interaktivní atlas člověka
.. široké veřejnosti. Projekt vznikl v roce 2007. Vývoj projektu byl podpořen i grantem FRVŠ a to č. 11..

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
..Vývoj každého nového léčiva a povolení jeho užívání v k..

Úvod do Pediatrie
.. v zásade na tri obdobia: obdobie rastu a vývoja - detstvo a adolescencia, t.j. obdobie.. .. detského veku Telesný rast a vývoj Psychomotorický vývin dieťaťa Nov.. ..klíčová slova: výživa, vývoj..

Adhezní spoj a adhezivní systémy I. část
.. ordinacích. Reakcí výrobců na jejich spotřebu je vývoj stále nových produktů a vyznat se mezi je..

Adhezní spoj a adhezivní systémy II. část: Klinická doporučení pro aplikaci adhezi
.. ordinacích. Reakcí výrobců na jejich spotřebu je vývoj stále nových produktů a vyznat se me..

Nukleární medicína v onkologii
.. přesto zaznamenala v posledním období rychlý vývoj. Základem tohoto pokroku je: rozvoj nukleárně me.. .. medicínské zobrazovací techniky vývoj digitálních scintilačních kamer s lepší prost..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. obraz a vyšetření mozkomíšního moku. Další vývoj laboratorních a zejména zobrazovacích metod vý..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. V úvodní části textu je popsána obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce ne..

Automatický analytický systém MODULAR
.. vývoj automatizace laboratorní medicíně směřuje k soft..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. atlasu, která pokrývá přehled histologie zubu, vývoj zubu, morfologii kostní tkáně a osifikaci a růst ..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. i anglické verzi přehledně ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průb..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady ucha Choroby zevního ucha C.. ..klíčová slova: fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické metody, diferenciální dia..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. cílem projektu SVOD je vývoj informačních systémů podporujících manažerské roz..

Rozštěpové vady obličeje
..klíčová slova: rozštěp rtu, rozštěp patra, ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortodontický apará..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. populácii pacientov. V práci sa opisuje vývoj a súčasný stav poznatkov v oblasti infekcií onk..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. obrázku. Distribuce těchto obrázků vyžaduje vývoj vhodného uživatelského rozhraní pro přístup k jed..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, jejich povrchové molekuly a funkci, jíž do..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. po mikroskopické, současně s popisem vývoje a vývojových anomálií. Autoři doufají, že studen.. ..klíčová slova: krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a c..

Výukový atlas zubů člověka
.. poměry zubů a chrupu, topografií zubů, vývojem zubů, mikroskopickou stavbou zubů, p..

Environmentální informační systémy
.. pomocí aktualizovaných informací, neboť současný vývoj environmentálních informačních systémů, zdrojů en..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. a efektu léčby (obr. 2). Diagnóza, případně i vývoj onemocnění a lokalizace postižení jsou ilu..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. boxu, ve kterém probíhá jejich další vývoj. Embrya se přenáší do dutiny děložní obvykle 3 &n..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. ústní“ zpracovává současné informace o vývoji molekulárně genetických změn při vzniku tohoto n.. .. v této oblasti nabírá exponenciální rychlosti vývoje. Nejnovější objevy v oblasti patogeneze sp..

Hypertextový atlas patologie
.. XML formát do formátu sázecího systému PDFLaTeX. Vývoj atlasu probíhá pod operačním systémem Linux (dis..

Prezentácia antigénov
.. to masívnu syntézu prozápalových cytokínov y vývoj klinických príznakov ako pri septickom š..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. věku radiologové diagnostikují vrozené vývojové vady. V pozdějším věku (od kojeneckého, až do ..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. dostavil na pľúcnu kliniku za účelom posúdenia vývoja respiračného zlyhania a potreby začatia liečby n..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. různých číselných parametrů, které reflektují vývoj stavu pacienta v čase, např.: krevní tlak, puls, ..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. posledný variant sa spája aj so zvýšeným rizikom vývoja karcinómu. Až na fulminantný priebeh, chorobný p..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. látkou, záver CT vyšetrenia konštatoval možný vývoj infarktu pečene. Chirurg sa preto rozhodol pre ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-04-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].