Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Ako publikovať v biomedicínskych vedách

Ako publikovať v biomedicínskych vedách

Tento vysokoškolský učebný text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na prírodné a lekárske vedy pri príprave na vedeckú prácu. Cieľovou skupinou sú diplomanti a doktorandi, ktorí začínajú pracovať vo vede. Text prevedie čitateľa cez jednotlivé fázy prípravy manuskriptu vrátane všeobecného prehľadu o získavaní relevantných informácií, dizajne experimentov a klinických štúdií, štatistickej analýze až po základné princípy písania odborných textov. Na konci by čitateľ mal vedieť nič menej ako čítať, písať a počítať, čo je základný predpoklad vedeckej práce.

 
autor: Peter Celec | LF UK v Bratislave | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Publikovanie, biomedicína, vedecká práca | příloh: 1 | zobrazeno: 773x | publikováno: 27.2.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácii.
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia 01-1 Veda, výskum a výskumné metódy. Ošetrovateľstvo ako ve..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. názvom OŠETROVATEĽSTVO – AKO VEDNÝ ODBOR, VEDA A REGULOVANÉ POVOLANIE sa zameriava na .. .. 1.4 Ošetrovateľstvo ako veda 13 1.5 ..

Nové trendy a perspektívy v histológii IV
..klíčová slova: histológia, veda,..

Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?
..klíčová slova: Vzdělávání, Věda..

Gnatológia v prehľade
.. ako veda bola definovaná v r. 1926 gnatologickým spolkom v..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. a titul PhD – Ostatníková D. Veda, výskum a pozorovanie – Hulín I. V..

Webcasting a vzdelávanie
.. Humanita, Medicína, Právo, Populárno náučné, Veda a výskum a Ekonomika. Archivované prezentácie m..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. produkovať IL-33. Za zvýšenú priepustnosť zodpovedá zvýšená aktivita Th9-lymfocytov, ako o tom sv..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. dat. Použitelnost těchto metod v přírodních vědách je velmi široká, často se s nimi setkáváme neje..

Imunológia - ako pracuje imunitný systém
.. pracovníkov, ktorí sa venujú biologickým vedám a biomedicíne. Je výstupom projektu KEGA č..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].