Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

práca s textovým editorom nielen pre študentov

Práca s textovým editorom nielen pre študentov

Spracovanie textových dokumentov patrí k základom počítačovej gramotnosti. Používatelia by mali pochopiť fundamentálne princípy práce s textovým editorom a mali by byť schopní vykonávať operatívne úlohy spojené s vytváraním, formátovaním a konečnými úpravami tak, aby vytvárané dokumenty boli pripravené k ďalšej distribúcii. Zvládnutie pokročilejších funkcií textových editorov však vyžaduje skúsenosti, ktoré je okrem iného potrebné budovať aj štúdiom rozsiahlych manuálov a návodov.

 
autor: Jaroslav Majerník, Marián Švída, Ján Krivoš-Belluš | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Digitálne audio/video | klíčová slova: textový editor, spracovanie textu, MS Office Word, video návod | příloh: 8 | zobrazeno: 5595x | publikováno: 9.11.2008 | poslední úpravy: 9.3.2011

práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov

Pre efektívne hromadné spracovanie matematických a štatistických údajov je použitie tabuľkového procesora dnes už samozrejmosťou. Programové vybavenie procesora umožňuje presne spracovať a vyhodnotiť číselné, textové, dátumové, logické a ďalšie špeciálne informácie. Po ich spracovaní je možné výsledky distribuovať ďalej buď v natívnej forme tabuľkového procesora alebo exportovať vo forme voliteľného súboru.

 
autor: Marián Švída, Jaroslav Majerník, Ján Krivoš-Belluš | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Digitálne audio/video | klíčová slova: tabuľkový procesor, spracovanie údajov, MS Office Excel, video návod | příloh: 8 | zobrazeno: 5427x | publikováno: 5.5.2009 | poslední úpravy: 9.4.2010
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 16 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Ošetrovateľský výskum
.. fáza výskumného procesu - práca s literatúrou (druhy literárnych a iných do.. .. Licencia Koncepčná fáza výskumného procesu - práca s literatúrou 19.2.2013 520.33 KB používateľ vzd..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. Predhovor 1. Vedecká práca 2. Úvod 3. Metódy 4. Výsledky 5. Dis.. .. Predhovor 1. Vedecká práca 2. Úvod 3. Metódy 4. Výsledky 5. Diskusia 6... ..klíčová slova: biomedicína, vedecká.. ..klíčová slova: biomedicína, vedecká práca..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. vedeckej publikácie – Langer P. Vedecká publikácia – Hulín I. Abstrakt &.. ..klíčová slova: bádanie, vedecká publikácia, ..

Biopsia kože
..Vedecká monografia určená pre širokú lekársku vere..

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
..klíčová slova: vedecká metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odb..

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice
.. dôrazom aj na efektívnu primárnu prevenciu. Táto práca bola zostavená podľa metodických usmernení Uni..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
..Vedecká monografia „Ischemické poškodenie miechy v ..

Syndroma caudae equinae discogenes
..Vedecká monografia "Syndroma caudae equinae..

Základy informačných technológií
.. lekárskej informatiky Súvisiace články: Práca s textovým editorom nielen pre študentov B..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. a perspektívy kardio-MRI   Predložená práca je vhodná pre lekárov zaradených do šp..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. vplyvu) [Mgr. Iveta Rajničová, PhD.] Práca s medicínskymi údajmi, formulovanie hypotéz (p..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. stola, základné laboratórne sklo a porcelán, práca s kahanom, odmeriavanie objemov, príprava a ..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. málo kvalitné dáta alebo sú spoplatnené. Táto práca je aj jediným interaktívnym 3D atlasom kostí v sl..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. a možnosti a využitie aj v oblasti medicíny. Práca prezentuje výsledky 3D tlače pri vužití v rámci t..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. Navíc jen u 10-15 % z nich je prokázána trvalá vědecká hodnota. V klinické praxi je zapotřebí adekvátní ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. orgánmi alebo dutinami, sú dnes už viacerými prácami popreté. Aj keď sa v súčasnosti VAC terapia pou..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-03-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].