Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Nové trendy a perspektívy v histológii V
..klíčová slova: histológia, vedecká.. ..klíčová slova: histológia, vedecká spolupráca..

Nové trendy a perspektívy v histológii IV
..klíčová slova: histológia, veda, spolupráca..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. vedeckej publikácie – Langer P. Vedecká publikácia – Hulín I. Abstrakt &.. ..klíčová slova: bádanie, vedecká publikácia, ..

Biopsia kože
..Vedecká monografia určená pre širokú lekársku vere..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
.. chirurgie 7. Ergonómia 8. Tímová spolupráca v laparoskopickej chirurgii 9. Pneumoperitoneum..

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
..klíčová slova: vedecká metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odb..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. Predhovor 1. Vedecká práca 2. Úvod 3. Metódy 4. Výsledky 5. Dis.. ..klíčová slova: biomedicína, vedecká..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
..Vedecká monografia „Ischemické poškodenie miechy v ..

Syndroma caudae equinae discogenes
..Vedecká monografia "Syndroma caudae equinae..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. tváre nezastupiteľné miesto multidisciplinárna spolupráca s dermatológom, patológom a onkológom, ktorá zab..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. Navíc jen u 10-15 % z nich je prokázána trvalá vědecká hodnota. V klinické praxi je zapotřebí adekvátní ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].