Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. metodikou pro práci s rozsáhlými datovými soubory, často však provázenou nepochopením nebo s pře.. ..klíčová slova: mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, .. ..klíčová slova: mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory,.. ..klíčová slova: statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory,..

Rozhodovací stromy a lesy
.. nároky na použití parametrických metod. Rovněž datové soubory nabývají na objemu a množství dat, ze kte.. .. na použití parametrických metod. Rovněž datové soubory nabývají na objemu a množství dat, ze kterých chc..

Databáze obrazů v gastroenterologii
.. stačí zadat i část slova, sekvencí jsou označeny soubory obrázků, např. pro ilustraci několika fází terap..

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center
.. příhodou. V rámci tohoto projektu vzniká také velké množství edukačních materiálů, které jsou pravid..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech Pow..

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
.. stavy. V rámci tohoto projektu vzniká také velké množství edukačních materiálů, které jsou pravid..

Úvod do 3D tlače
.. niektorých tlačiarní dnes už existuje veľké množstvo domácich tlačiarní slúžiacich pre vlast..

Procvičení histologických preparátů
.. pod doménou druhého řádu. V případě potřeby mohu soubory, které jsou základem aplikace, pochopitelně ex..

Analýza a klasifikace dat
.. a že tyto metody jsou součástí statistiky. Z velké části je to správný názor, ale ne zas až tak úpln..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. zvolena témata týkající se zdravotních problémů velké části populace (např. diabetes mellitus, infarkt ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. zařízení pracují v normě PAL i NTSC a využívají datové přenosové rychlosti 56kbps až 2Mbps a standardu H..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymfocyty - LGL (large granular .. .. najtypickejšia schopnosť veľmi rýchle produkovať veľké množstvá cytokínov, čím sa stávajú pivotmi, ktorí..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. 160-900 ng/l. Zásoby v organizme sú pomerne veľké, preto aj pri náhle vzniknutej poruche ..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. a riziko rozpadu rany v týchto prípadoch veľké. Pacientovi sa plánovala široká klinovitá exc..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. hypertrofické syndromy, hemangiomy, lymfangiomy, velké pigmentové névy, epidermolysis bullosa c..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. stresor. Provedení algoritmů umožňuje sledovat velké množství laboratorních a fyzikálních veličin, kte..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. kedy sa v perikardiálnom vaku postupne akumulujú veľké objemy tekutiny dlho pred rozvojom klinických ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. schopnosť veľmi rýchle po stimulácii produkovať veľké množstvá cytokínov a chemokínov, čím môžu zohráva..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. i atlas normálních vývojových variant, jichž je velké množství. V praxi je jejich dohledávání v různ.. .. firmy TatraMed (Bratislava, Slovensko). Část datového prostoru metropolitního PACSu je využívána pro ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-09-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].