Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory je operace, která se provádí u pacientů s obstrukčním hydrocefalem. Jedná se o miniinvazivní metodu s vysokým procentem úspěšnosti a minimálními komplikacemi. Principem je provedení stomie (otvoru) pomocí endoskopu na spodině třetí komory v oblasti tzv. tuber cinereum, kde se jejím provedením vytvoří alternativní cesta proudění mozkomíšního moku v případě obstrukce v komorovém systému.

 
autor: Václav Vybíhal, Pavel Fadrus, Marek Sova, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: hydrocefalus, obstrukční hydrocefalus, ventrikulostomie třetí komory, endoskopie | příloh: 1 | zobrazeno: 326x | publikováno: 22.5.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Kazuistika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s M. Barlow. Vykonaná bola anuloplastika mitrálnej chlopne. Peroperačný ultrasonografický nález však dokumentoval prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory. Plastika bola doplnená sutúrou segmentou A2-P2 mitrálnej chlopne. Následný nález už bol vyhovujúci. Neboli zaznamenané žiadne vážnejšie pooperačné komplikácie. Pacient bol na ôsmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: M. Barlow, insuficiencia mitrálnej chlopne | příloh: 14 | zobrazeno: 1694x | publikováno: 21.11.2017 | poslední úpravy: 16.4.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 21

Základy elektrofyziologie srdce
.. a membránovém a akčním napětí srdečních buněk. Třetí kapitola podává stručný výklad principu elek..

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
.. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Ob.. ..klíčová slova: chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, t..

Těhotenství a chlopenní vady
.. je 1/3 kritických. Kardiovaskulární choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské mortality. Klesá po..

Fluorescenční spektroskopie v neurovědách
.. přehled fluoroforů používaných v biomedicíně a třetí část je věnována popisu vybraných expe..

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část
.. V další části je předkládán výklad gramatiky. Třetí část obsahuje cvičení určená k vypracování, ve čt..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. s uvoľnením najmä diafragmálnej steny ľavej komory. Pooperačné obdobie bolo kompikované fibriláciou .. .. LVEDD – koncodiastolický rozmer ľavej komory; LVEDV – koncodiastolický objem ľavej k..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. funkcemi těla a obrannými mechanismy. Ve třetí kapitole jsou popisovány vlastnosti antigenů. V..

Biologická psychiatrie
.. za sebou již máte zkoušku z farmakologie. Ve třetí a čtvrté části budete seznámeni se základními hyp..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. složek nespecifické imunity. Druhá a třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buň..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. pro nález chronického subdurálního hematomu. Třetí video dokumentuje implantaci zevní komorové d..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. ľavej predsiene; LVD – priemer ľavej komory; LVH – hypertrofia ľavej komory; MPG ..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. je věnována historii vědeckých výpočtů a ve třetí kapitole jsou shrnuty technologie a jejich..

Aortokoronárny bypass
.. poruchy kinetiky, LVEF (ejekčná frakcia ľavej komory): 60-65%, diastolická dysfunkcia – stupeň I..

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU
.. konkrétní příklady jednotlivých typů publikací. Třetí část manuálu obsahuje rozbor nejčastějších typů c..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. ide o početné blokované (= neprevedené na komory) predsieňové extrasystoly, v časti záznamu v big..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. a jsou také ukázány některé návrhové metody. Třetí kapitola se věnuje kumulačním technikám pro zvý..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. bez nutnosti zaměstnat operatérovi obě ruce. Třetí video demonstruje případ pacientky s..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. ľavá komora; LVEF – ejekčná frakcia ľavej komory; RCX – ramus circumflexus a. coronariae..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. predsieň; LVEF – ejekčná frakcia ľavej komory; MAZE – ablačná metóda liečby fibrilácie pr..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. Obr. 4: 3D virtuální realita III. mozkové komory Vlastní sylabus stáží studentů na neur..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. pľúcna hypertenzia. Vo výtokovom trakte pravej komory prítomný hyperdenzný útvar veľkosti 8x8 mm, za ľa..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].