Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

virtuální mikroskop

Virtuální mikroskop

Hypertextové atlasy budované na Ústavu patologie jsou k dispozici již od roku 1998. Obsahují stručné texty a obrazy. Obrazová část pochází z různých vyšetřovacích a zobrazovacích metod (snímky z piteven, klinické snímky, snímky z endoskopu, rentgenu, CT i magnetické rezonance a snímky histologické). Těžiště atlasů tvoří histologické obrazy, které jsou snímány ve vysokém rozlišení metodou postupného snímání a skládání a pro přístup k těmto obrazům je použito námi vybudované rozhraní virtuálního mikroskopu.

 
autor: Josef Feit, Werner Kempf, Hana Jedličková | LF MU | disciplína: Dermatologie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: dermatopatologie, fetální patologie, novorozenecká patologie, hypertextový atlas | příloh: 1 | zobrazeno: 10148x | publikováno: 14.11.2005 | poslední úpravy: 4.10.2011

virtuální mikroskopický atlas

Virtuální mikroskopický atlas

Atlas virtuální mikroskopie slouží posluchačům všech lékařských fakult v ČR a umožňuje jim samostudium histopatologických preparátů. Studenti si mohou selektovat případy dle toho, na které fakultě absolvují výuku histologie či patologie. Vlastní prohlížení mikroskopických preparátů je velmi intuitivní, umožňuje, obdobně jako u skutečného mikroskopu, měnit zvětšení a pohybovat preparátem. Součástí je i možnost samotestování znalostí. Projekt byl finančně podpořen grantem Fondu rozvoje vysokých škol (projekt "Vytvoření sbírky virtuálních mikroskopických preparátů pro pregraduální výuku histologie a patologie", kategorie A, č. projektu 3081/2006).

 
autor: Aleš Ryška, Jaroslava Dušková, Jaroslav Mokrý, Marie Ludvíková | LF UK Hr. Králové | disciplína: Histologie, embryologie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Recenzovaná díla, Edukační weby | klíčová slova: patologický atlas, preparáty, histologický atlas, mikroskopický atlas | příloh: 1 | zobrazeno: 23846x | publikováno: 24.2.2008 | poslední úpravy: 10.4.2012

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Patofyziologická analýza 8 kazuistík - Dilučná hyponatriémia u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, Dehydratácia a metabolická acidóza u dojčaťa, Dehydratácia spôsobená nedostatočným príjmom tekutín u ženy po CMP, Respiračná alkalóza a tetania, Zmeny homeostázy po chirurgickom výkone, Metabolická alkalóza vyvolaná zvracaním kombinovaná s depléciou tekutín, Diabetická ketoacidóza.

 

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: kazuistika, virtuálni pacienti | příloh: 1 | zobrazeno: 1980x | publikováno: 4.1.2016 | poslední úpravy: 17.5.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 51 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Labyrinty v psychiatrii
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Rozvoj neklidu pacienta po operaci | 23.1.2015 kdokoli – .. ..klíčová slova: virtuální pacient, rozhodovací uzly, větvené klinické scé.. ..klíčová slova: pacient, rozhodovací uzly, větvené klinické scénáře, laby..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. metastatického onemocnění je multimodální, každý pacient s potenciálně resekabilními metastázami by měl bý..

Kasuistika - Larva migrans cutanea
..Pacient pobýval jako turista v Keni. Po návratu se o..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. příznaky se vyskytují pouze u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Dife.. .. příznaky se vyskytují pouze u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Dife..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Patologie novorozence je odvětví p.. .. histologických snímků byl použit systém pro virtuální mikroskopické preparáty. Pro většinu mak..

Kazuistika - Papilomatózní, vředovité kožní léze na zádech a hýždi po pobytu v Maroku
.. letý pacient přichází na ambulanci se třemi erytematózními, pa.. .. letý pacient přichází na ambulanci se třemi erytematózními, pa..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. odolávat infekci a je možno ji implantovat i pacientům s gangrénou. To umožňuje řešit jinak svízelné s.. .. byl rovněž případ prezentovaného pacienta. Před 7 lety mu byl implantován i..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava .. .. Chirurgická dezinfekce rukou   Vstup pacienta na operační sál, překlad, převoz Připravený vide.. ..klíčová slova: péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky, Per..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. si "osahat" vykládaný problém ve virtuální realitě. Simulační hrou je možné bez rizika otes.. .. virtuálním letadlem či léčit virtuálního pacienta nebo, jako v případě navrhovaného projektu, ote..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a.. .. Hypertextový atlas fetální patologie Virtuální mikroskop Hypertextový atlas .. .. Multicentrická kožní retikulohistiocytóza u pacienta pro akutní lymfoblastickou leukemii s trisomií c..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. k velkým histologickým obrazům využívá rozhraní virtuálního mikroskopu. Hypertextový atlas obsahuje .. .. histologických snímků byl použit systém pro virtuální mikroskopické preparáty. Pro většinu mak..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a.. .. Fakulta informatiky Související články: Virtuální mikroskop Hypertextový atlas fetální pa..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. uživatel – – Kardioverze (pacient s flutterem síní) | 8.11.2010 13.26 MB r..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. Autori prezentujú manažment liečby u 66 r. pacienta s melanómom nechtového lôžka. Sú pre vás obraz.. .. vyšetrenia a epikritické zhrnutie Pacient vo veku 66r., vyšetrený dermatológom pre pa..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. len on, kto rozhodne o liečbe alebo o odoslaní pacienta ku konziliárovi. Musí znášať častú nedôveru paci.. .. síce od kráľovstva – ale od kvality života pacienta. Len on vie, v akých podmienkach jeho pacient ..

Aortokoronárny bypass
.. srdca s trojcievnym koronárnym postihnutím. Pacient podstúpil kardiochirurgickú operáciu s vy.. .. (12-50 ročný) SA: dôchodca, býva s manželkou TO: Pacient udával búšenie srdca so spontánnym ústupom a tlak..

Psychiatrické vyšetření
.. psychiatrické propedeutiky. Protagonistou je pacient v odeznívající manické fázi bipolární afektivní p..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, .. .. 10. Problematika ľudskej dôstojnosti, práva pacientov vzťah sestra - pacient 15.2.2016 436.32 KB ..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. 17-ročný pacient hospitalizovaný na oddelení detskej onkológie a h..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. Autori prezentujú prípad 57 ročného pacienta s abscesom v pečeni operovaného po pol roku po .. .. 57 ročný pacient, hypertonik a diabetik 2 typu na perorálnych ..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. prípad disekcie descendentnej aorty u 55-ročného pacienta. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požad.. .. 55-ročný pacient s anamnézou artériovej hypertenzie, aktívny fa..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Cílem tohoto atlasu je přispět k ro.. .. Hypertextový atlas dermatopatologie Virtuální mikroskop Hypertextový atlas fetální pa..

STEMI zadnej steny
.. terminálnej časti vlny T vo zvodoch V1-V3. Pacient má mať naložená zvody V7-V9 s potvrdením elev.. .. Stav hodnotený ako zadný STEMI, KILLIP II. Pacientke bola podaná terapia AKS: Brilique 180mg, ANP ..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. odpoveďou komôr. Po úspešnej kardioverzii bol pacient na siedmy pooperačný deň prepustený do amb.. .. NA: neguje SA: čiastočný invalidný dôchodca TO: Pacient prijatý na kardiologické oddelenie pre p..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. čepeľou sa vytne centrálne kruhovitý terč pacientovej porušenej rohovky, ktorý sa odstráni. Ro..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. si údajne pomýlil s kanadskou čučoriedkou. U pacienta sa rozvinul závažný centrálny i periférny anti.. .. korigovaná chinalaprilom. Terajšie ochorenie. Pacient udával, že popri zbere húb v lese zjedol pr..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. je raritná diagnóza s incidenciou 0,004 - 2 %. Pacienti vzhľadom na intermitentné bolesti a atypické ob.. .. Pacient, 59 ročný bol prijatý na chirurgickú kliniku pr..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. v pleurálnej dutine. Kazuistika opisuje prípad pacienta opakovane hospitalizovaného na Klinike .. .. (Obrázok 2) hodnotený ako T4N3M0, ktoré pacienta radilo do klinického štádia IIIB. Vzhľadom na hi..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. chirurgických diagnóz, pre ktorú bývajú pacienti hospitalizovaní pri náhlej príhode brušnej. Spr.. .. zatlačení na brušnú stenu ľavého hypogastria). Pacient udával subfebrilitu: 37°C, pulz mal 90 ..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. Väčšina prípadov sa objavuje u mladých pacientov – mužov. Najčastejšou liečbou je chi.. .. Kazuistika 1 Anamnéza: 30 ročný pacient prišiel na chirurgickú ambulanciu pre ťažkosti s ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].