Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 23 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
.. nových poznatků v léčbě o pacienty s hemofilií, von Willebrandovou chorobou a ostatními vrozenýmim k.. ..klíčová slova: von Willebrandova choroba, vrozené krvácivé stavy, vz.. ..klíčová slova: von Willebrandova choroba, vrozené krvácivé stavy, vzdělávací síť, .. ..klíčová slova: von Willebrandova choroba, vrozené krvácivé stavy, vzdělávací síť, Český ná..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. – bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza a pneumónia. Uvedená je .. ..klíčová slova: astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagn..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
..klíčová slova: deprese, schizofrenie, Parkinsonova choroba, chování, potkan, m..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. Nové infekcie dýchacích ciest - Legionárska choroba, SARS, Vtáčia c..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. sítě MEFANET Kazuistika - Parkinsonova choroba | 8.3.2017 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Praco..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
..klíčová slova: Ponsetiho terapie, sádrové obvazy, Perthesova choroba, pánevní osteotomie, Salter, S..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. randomizovaná studie Deter HC, Keller W, von Wietersheim J, Jantschek G, Duchmann R, Zeitz M;..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. nepoznáme. Predpokladá sa interakcia faktorov vonkajšieho prostredia s genetickou predispozíciou k .. .. multiplex je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii myelínových oba.. .. nepoznáme. Predpokladá sa interakcia faktorov vonkajšieho prostredia s genetickou predispozíciou k .. .. multiplex (SM) je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii myelínových oba..

Nervus vagus
..klíčová slova: vagus, choroba..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. Transport popáleninových úrazov Popáleninová choroba Starostlivosť o pacienta v neodkladnom ..

Aortokoronárny bypass
.. elektrokardioverzia; ICHS – ischemická choroba srdca; LCA – ľavá koronárna artéria; LIMA &.. ..klíčová slova: choroba srdca, aortokoronárny ..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. choroba (CD - Crohn disease) a ulcerózna kolitída (UC - u.. .. choroba a ulcerózna kolitída patria k chronickým zá..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. zlomeninu. Osteoporóza je nielen rozšírená choroba, ale má aj závažné následky - úmrtie a drama..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. tkanivo. Ochorenie sa nazýva aj Jeepova choroba, podľa auta typu jeep. Je pomenované po a.. ..klíčová slova: pilonidalis, Jeepova choroba, sinus pilonidalis, Jeepova..

STEMI zadnej steny
.. 0. ACD: dif. AS zmeny do 50%. Záver: Koronárna choroba srdca - 2 cievne postihnutie Intervencia: Názov ..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. Osobná anamnéza: Chronická obštrukčná choroba pľúc GOLD C (III). Artériová hypertenzia. Stav po..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. korekcie lámavých chýb oka. Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie ..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. III, proteínu C a plazminogénu, ale tiež vzostup von Willebrandovho faktora, inhibítora ..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. Štěpánka Bibrová, Robert Doušek, Matej Husár, Yvona Kaloudová, Břetislav Lipový, Robert Macháček, Ja.. .. tlustého střeva, Laddův syndrom, Hirschsprungova choroba, anorektální malformace (atrézie anu). Syndrom tý..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. interatriálne septum; ICHS – ischemická choroba srdca; IVS – interventrikulárne septum; LA ..

Autoimunitná hepatitída
.. sklerotizujúca cholangiitída - Wilsonova choroba - Hemochromatóza Zobrazovacie metódy a k..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. Osobná anamnéza: chronická obštrukčná choroba pľúc, hypoventilačný syndróm pri obezite, obšt..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. diferenciácie v týmuse vzniká imunoproliferačná choroba viazaná na pohlavie (X-linked ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-08-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].