Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest
..klíčová slova: dýchacie cesty, funkcia, reflex, zápal, dolné dýchacie cesty, k..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. (UC - ulcerative colitis) patria k chronickým zápalovým chorobám čreva, ktoré nevyvolávajú špeci.. .. choroba a ulcerózna kolitída patria k chronickým zápalovým chorobám čreva, ktoré nevyvolávajú špeci..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. vyšetrenie krvi bolo v norme až na elevované zápalové parametre: zvýšený počet bielych krviniek (14,..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. tvorbu demyelínových plakov a akumuláciu zápalových buniek v okolí malých cievok v bielej hmote .. .. tvorbu demyelínových plakov a akumuláciu zápalových buniek v okolí malých cievok v bielej hmote ..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. epitelizačným, anestetizujúcim a protizápalovým účinkom. Pacient bol dôkladne pri každom kon.. ..klíčová slova: leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (ulcerózny), orálna mukozitída, akú..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. pneumológom pre protrahovaný pravostranný zápal pľúc s následnou realizáciou CT vyšetrenia hrud..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. pilonidalis je špecifický podkožný zápalový proces v intergluteálnej sakrokokcygeálnej o.. .. definitívne chirurgické riešenie až po ústupe zápalu a abscesu, vzhľadom na to, že primárna sutúra in..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. čo sú známky systémovej odpovede organizmu na zápal a infekciu . Výsledky laboratórnych testov z k..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. oddelenie, kde bola laboratórne potvrdená vysoká zápalová aktivita a zistený spomínaný RTG nález. Pre po..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. používania ATB. Nozokomiálne infekcie. Vírusové zápaly pečene – hepatitídy - diagnostika, l..

Choroby gingív
..Zápalové ochorenia gingív patria medzi n.. ..klíčová slova: zápalové ochorenia, ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. spôsobí zníženie tvorby kolagénu, prehĺbi zápalovú reakciu a zvýši hladinu proteolytických enz..

Nádory spojovky
.. nádory spojovky sekundárne (metastatické); zápalové pseudotumory. Nádory spojovky tvoria s..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. sa nachádzajú, môže začne ovplyvňovať priebeh zápalových a imunitných procesov. Najlepším dôkazom toh..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. usmrcujú infikované bunky, resp. syntézou prozápalových cytokínov (IFN-gama, TNF, IL-17) aktivujú in..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. parametre krvného obrazu ako aj markery zápalu sú v norme mierna elevácia cholestatických he..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. u divertikulitíd zvyčajne chýba. Sledovanie zápalových markerov v rámci laboratórneho skríningu je..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. V pľúcnom a mediastinálnom okne bez ložísk, bez zápalových zmien, bez MTS zmien, bez mediastinálnej L..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. sa predpokladalo, v závere bola iba diagnóza zápalu žlčníka s tekutinou v okolí suspektná perf..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. Vyšetrenie mäkkých tkanív: Mäkké tkanivá bez zápalovych zmien a bez prítomnosti povlakov. Stav ..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. typickej formy CF je charakterizovaný chronickým zápalom bronchopulmonálneho stromu, pankreatickou ..

Pleuropneumónia
.. citlivé pod pravým rebrovým oblúkom. Biochémia: zápalové parametre: CRP 144,63 ml/l, PCT 4,580 ug/l ..

Nervus vagus
.. aj počas patologických stavov spojených so zápalom (napr. autoimunitné, kardiovaskulárne, g..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. kardiošpecifické enzýmy boli negatívne, zápalová aktivita nezvýšená, v krvnom obraze stredne ťa..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].